Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 5
poslední

VÝSTRAHA ČHMÚ - NEBEZPEČÍ POŽÁRU

Od 20.4.2019 do odvolání nastává na základě varování ČHMÚ na území hlavního města Prahy "doba nebezpečí vzniku požáru" celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 23. 4. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

Dotazníkové šetření Mapa školní jídelny

Ve druhé polovině února a za začátku března proběhlo dotazníkové šetření Mapa školní jídelny. Dotazníky a jejich analýzu jsme si objednali u společnosti Scio. celý text

ostatní, Novinky | 18. 4. 2019 | Autor: Petr Janeček

HARMONOGRAM KONKURZU NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU ZŠ A NABÍDKA KONZULTACÍ PRO RODIČE

Vážení rodiče,
začátkem týdne jsme požádali Vaše zástupce ve Školské radě, aby Vám doručili tento dopis prostřednictvím cest, kterými s Vámi běžně komunikují, získávají od Vás zpětnou vazbu a podněty. Pro ty, na něž nemají kontakty, dopis ještě zveřejňujeme. celý text

ostatní, Novinky | 3. 4. 2019 | Autor: Marta Spáčilová

INFORMACE O ŘÁDNÉM VYVĚŠENÍ „VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ NA ŘEDITELKU/ŘEDITELE ZŠ VLADISLAVA VANČURY“

Na základě jednání zastupitelstva Městské části Praha-Zbraslav informujeme veřejnost, že záznam „Vyhlášení konkursního řízení na ředitelku /ředitele Základní školy Vladislava Vančury“, na úřední desce ÚMČ Praha-Zbraslav, byl zveřejněn v úterý 5. 3. 2019. celý text

ostatní, Novinky | 2. 4. 2019 | Autor: Marta Spáčilová

NABÍDKA PRÁCE V KONTROLNÍM VÝBORU

Vážení občané,

dovolujeme si vás oslovit s nabídkou práce v kontrolním výboru. Kontrolní výbor by měl být zřízen jako poradní orgán zastupitelstva na základě zákona o hlavním městě Praze a náplní jeho práce by měla být kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady, kontrola dodržování právních předpisů a případně plnění dalších úkolů, jimiž ho zastupitelstvo pověří. Předsedu, který musí být členem zastupitelstva, i členy kontrolního výboru volí zastupitelstvo. celý text

ostatní, Novinky | 1. 4. 2019 | Autor: Marta Spáčilová

VYJÁDŘENÍ MČ K DĚNÍ OKOLO KONKURZU

Rádi bychom se vyjádřili k dopisu zveřejněnému 29. 3. na webových stránkách základní školy Vladislava Vančury. celý text

ostatní, Novinky | 29. 3. 2019 | Autor: Martin Joachymstál

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO UCHAZEČE O PRACOVNÍ POZICI ŘEDITELKY/ŘEDITELE ZŠ VLADISLAVA VANČURY

Na základě dotazu vzneseného jedním z uchazečů MČ Praha-Zbraslav zveřejňuje pro uchazeče v konkurzním řízení na místo ředitelky/ředitele Základní školy Vladislava Vančury shrnující informace o dispozičním řešení školy a investičních záměrech, které se vztahují k návrhu koncepce rozvoje školy, který má být součástí přihlášky uchazeče. celý text

ostatní, Novinky | 29. 3. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VEDOUCÍ ODBORU FINANCÍ A ROZPOČTU

Tajemník městské části Praha-Zbraslav v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje dne 25. 3. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: celý text

ostatní, Novinky | 26. 3. 2019 | Autor: Marta Spáčilová

MOŽNOST ČERPÁNÍ DOTACE NA VÝMĚNU STARÉHO KOTLE ZA MODERNÍ NÍZKO-EMISNÍ TEPELNÝ ZDROJ

Neváhejte využít finančních prostředků z dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“, ze kterého můžete při splnění všech předepsaných podmínek získat až 127 500 Kč celý text

ostatní | 25. 3. 2019 | Autor: Tereza Valešová

ODCHYT DIVOKÉHO PRASETE

V lokalitě mezi lesoparkem Belveder a Kamínkou, u pěšiny, která je v sousedství ZŠ a MŠ Nad Parkem se vyskytuje divoké prase, které se zde usídlilo. celý text

ostatní | 20. 3. 2019 | Autor: Tereza Valešová

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM ZBRASLAV BYLO 15. 3. SLAVNOSTNĚ OTEVŘENO

Ve dvou pavilonech "dvanáctdvacetsedmičky" nabízí KKC Zbraslav všem místním obyvatelům účelný a příjemný prostor pro různě zaměřené volnočasové a vzdělávací aktivity a pro poskytování prosociálních služeb.
celý text

Novinky | 19. 3. 2019 | Autor: Marta Spáčilová

INFORMACE O KONKURZU NA ŘEDITELKU/ŘEDITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V tomto roce končí šestiletý mandát řediteli základní školy Vladislava Vančury. Zřizovatelé škol mohou podle zákona vyhlásit konkurz pro další šestileté období. Jako zřizovatel jediné základní školy v naší městské části jsme se rozhodli této možnosti využít. Děti plní na základní škole povinnou školní docházku. Je proto velice důležité, aby byly prověřeny příležitosti k rozvoji a maximálnímu využití potenciálu školy. celý text

ostatní, Novinky | 18. 3. 2019 | Autor: Marta Spáčilová

KONKURZ NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Městská část Praha-Zbraslav vyhlašuje konkurz na ředitele základní školy! Naše škola má skvělé možnosti rozvoje a možnost dosáhnout skvělé kvality. Chceme, aby byla místem, kde každé dítě dostane nejen kvalitní vzdělávání, ale i maximum toho, co potřebuje ke spokojenému osobnostnímu vývoji. Buďte právě vy tím, koho do jejího vedení hledáme! celý text

Novinky | 15. 3. 2019 | Autor: Martin Joachymstál

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu celý text

ostatní | 12. 3. 2019 | Autor: Tereza Valešová

VLAJKA PRO TIBET

Městská část Praha-Zbraslav se jako tradičně i letos připojuje k celosvětové kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením Tibetské vlajky na budově Úřadu městské části.
10. března 2019 si připomeneme už 60. výročí tibetského povstání.
Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbolický charakter a je vyjádřením solidarity s Tibeťany. Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení.
celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 8. 3. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

ROZVOJ ZŠ VLADISLAVA VANČURY

V tomto roce končí šestiletý mandát řediteli základní školy Vladislava Vančury. Zřizovatelé školy mají zákonem danou možnost vyhlásit konkurz pro další šestileté období. celý text

Novinky | 5. 3. 2019 | Autor: Martin Joachymstál

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY NA OBNOVU POMNÍKU PADLÝM

Magistrát hl. m. Prahy, odbor daní poplatků a cen provedl kontrolu celkového vyúčtování veřejné sbírky na obnovu pomníku padlým a péči o pietní místo. celý text

ostatní, Novinky | 20. 2. 2019 | Autor: Marta Spáčilová

LIKVIDACE ČERNÉ SKLÁDKY U MOSTU K VÝTOPNĚ

Městská část Praha-Zbraslav zajistila na vlastní náklady likvidaci černé skládky pneumatik, starých autodílů, suti a dalšího směsného odpadu v lokalitě rampy mostu K Výtopně a na okolních pozemcích. Odpad byl dnes na místě roztříděn a odvezen. Celý prostor bude nadále monitorován městskou částí a Městskou policií HMP. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 19. 2. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

INFORMACE O OPATŘENÍCH V RÁMCI ZIMNÍ ÚDRŽBY - POSYP ZMRAZKŮ

S ohledem na aktuální situaci, kdy se na mnoho místech komunikací a chodníků určených k zimní údržbě vyskytují zmrazky, které se při současných teplotách odstraňují velmi obtížně, provádí smluvní dodavatel údržby lokální posyp inertním materiálem (štěrkem). Opakovaná údržba bude prováděna i v následujících dnech. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 7. 2. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2019 - VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH

Český statistický úřad organizuje výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice, které se uskuteční od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. celý text

ostatní, Novinky | 4. 2. 2019 | Autor: Marta Spáčilová

ÚKLID SNĚHU Z ULIC A CHODNÍKŮ V TÝDNU OD 4.2.2019

Po krátké přestávce na sklonku nedělní noci se opět rozeběhl úklid chodníků a komunikací na území Zbraslavi. Během pondělka by mělo dojít k opětovnému protažení ulic dle plánu zimní údržby. Ulice uklizené kolem nedělní půlnoci v pondělí brzo ráno znovu částečně zapadly. Na vedlejších komunikacích je tak momentálně vrstva rozježděného sněhu, která by měla být během dneška odklizena. Zároveň probíhá úklid chodníků. V horních sídlištích a podle ulice Elišky Přemyslovny by měly být hlavní tahy zprůchodněny, odpoledne přijde na řadu ulice Žitavského a úklid komunikací v Záběhlicích. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 4. 2. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

VĚTVE NA CESTÁCH V LESOPARKU BELVEDER

Po nedělním vydatném sněžení leží na cestách v Belvederu popadané větve. V nejbližších dnech proběhne jejich úklid, ale dbejte prosím zvýšené opatrnosti při cestě přes lesopark. celý text

ostatní | 4. 2. 2019 | Autor: Tereza Valešová

INFORMACE O PRŮBĚHU ZIMNÍ ÚDRŽBY

Zimní údržba komunikací III. a IV třídy a vybraných chodníků ve správě MČ Praha-Zbraslav byla dnes zahájena již v 7:00 hodin a z důvodu silného sněžení probíhá po celý den opakovaně. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 3. 2. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

PAMÁTCE JANA PALACHA

Letos si již po padesáté připomínáme den, kdy se na protest proti nesvobodě a zoufalství z bezmoci upálil student Jan Palach. Jedná se o smutné výročí, které ovšem burcuje k uvědomnění si potřeby demokracie, svobody, hrdinství, cti... Z mnoha akcí, které se tento týden konají, bychom Vám rádi některé zprostředkovali. celý text

ostatní | 15. 1. 2019 | Autor: Blanka Velemínská

SPRÁVA HŘBITOVA - PLATBY POUZE DO 20.12.2018

Z důvodu dovolené referentky správy hřbitova od 21.12.2018 do 31.12.2018, bude možné uzavírat nové nájemní smlouvy na hrobová místa a provádět platby pouze do 20.12.2018 do 12.00 hod.

Děkujeme za pochopení.
celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 18. 12. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

STAROSTKA ZUZANA VEJVODOVÁ VÁS ZVE NA ADVENTNÍ SOUSEDSKÁ SETKÁNÍ

Milí sousedé,
ráda bych Vás pozdravila na začátku adventní doby a pozvala Vás na adventní setkání. celý text

ostatní, Novinky | 3. 12. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

VÝZVA 2019 K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Městská část Praha-Zbraslav vyhlásila výzvy k podávání žádostí v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha-Zbraslav v roce 2019. celý text

ostatní | 24. 11. 2018 | Autor:

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-ZBRASLAV BYLO 13. 11. 2018 ZVOLENO NOVÉ VEDENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vážení občané,
v úterý bylo zvoleno nové vedení městské části. Rada bude i nadále pracovat ve stejném týmu - starostka - Zuzana Vejvodová, 1. místostarostka Michaela Bernardová, místostarosta Filip Gaspar, radní Zuzana Wildová a Radek Rejna. celý text

ostatní | 15. 11. 2018 | Autor:

INFORMACE KRIZOVÉHO ŠTÁBU HMP - ZÁPACH V OVZDUŠÍ

Kvůli požáru haly v Letech je po Praze cítit zápach po spálenině. Po konzultaci s chemickou službou bylo vydáno doporučení nevětrat. Toto opatření se týká následujících MČ:Stodůlky, Třebonice, Řeporyje, Slivenec, Barrandov, Holyně, V. Chuchle, Lochkov, Zbraslav, Radotín a Lipence.

celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 11. 11. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

DĚDO, TY SE BOJÍŠ BOUŘKY? VÝJIMEČNĚ ÚSPĚŠNÝ VIDEO SPOT SE SNAŽÍ NAUČIT ČECHY NOSIT KVÍTKY VLČÍHO MÁKU

Dne 11. listopadu slavíme Den válečných veteránů. V zemích Evropy a USA si v tento den lidé připínají na klopy kvítek vlčího máku. Vyjadřují tím úctu lidem, kteří bojovali za svobodu za první a druhé světové války nebo vojákům působícím v zahraničních vojenských misích. Paměť národa vysílá stovky dobrovolníků do ulic měst prodávat kvítky, pokladničky s máky umístí na 330 místech republiky. celý text

ostatní, Novinky | 10. 11. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD ZDARMA PRO DOMÁCNOSTI

Hlavní město Praha podporuje zájem občanů o třídění odpadu a to formou bezplatného poskytnutí sad tašek na třídění využitelných složek odpadů za účelem zvýšení množství a kvality sebraného separovaného odpadu v Praze. celý text

ostatní | 6. 11. 2018 | Autor:

PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI

V rámci péče o maloplošné zvláště chráněné území bude v týdnu 12. až 16. listopadu 2018 probíhat výřez náletových dřevin a sanace uvolněných kamenů ve skalní stěně přiléhající k ulici Komořanská.
Vzhledem k charakteru prováděných prací může v rámci zajištění bezpečnosti docházet k dočasnému omezení dopravy.
Péči o maloplošná zvláště chráněná území na území Prahy má v gesci Magistrát hlavního města Prahy.
celý text

ostatní | 5. 11. 2018 | Autor: Tereza Valešová

ZMĚNA TERMÍNU AKCE "VEŘEJNÝ PROSTOR V INTRAVILÁNU ZBRASLAVI"

Vážení občané,
nový termín veřejného setkání a diskuzního fóra na téma veřejného prostoru je stanoven na úterý 20.11.2018 od 17 hodin v Městském domě U Malé řeky 3. K posunu došlo s ohledem na termín zasedání zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav, který má své předepsané lhůty. Omlouváme se za změnu. Více informací o programu setkání naleznete včas na webu MČ. Těšíme se na diskuzi s odborníky i s Vámi.
Radek Rejna, radní celý text

ostatní, Novinky | 5. 11. 2018 | Autor: Marta Spáčilová

DOČASNĚ OMEZENÍ PROVOZU BYTOVÉ SPRÁVY

Upozorňujeme nájemníky obecních bytů, že v listopadu budou přechodně omezeny hodiny pro veřejnost pro vyřizování žádostí a požadavků na úseku bytové správy. celý text

ostatní, Novinky | 1. 11. 2018 | Autor:

ZÁVADA NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ V LOKALITĚ "NA MLÍČNÍKU"

Společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) v současné době pracuje na odstranění rozsáhlé závady na kabelovém vedení veřejného osvětlení v lokalitě "Na Mlíčníku".

celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 1. 11. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME ZBRASLAV!

10. listopadu 2018 od 9.30 do 12 hodin. celý text

ostatní | 24. 10. 2018 | Autor: Marta Spáčilová

ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

Nájemníkům obecních bytů městské části Praha-Zbraslav nabízíme novou sociální službu. celý text

ostatní | 22. 10. 2018 | Autor: Zuzana Růžičková

PRŮZKUM VZDĚLÁVACÍCH KAPACIT VE SPRÁVNÍM OBVODU PRAHY 16

V tomto článku naleznete online formulář, prostřednictvím kterého můžete vyjádřit svůj názor na vzdělávání nejen ve Zbraslavi, ale v celém území správního obvodu Prahy 16. celý text

ostatní | 17. 10. 2018 | Autor:

HAVÁRIE A ÚNIK KAPALINY RHODIMET 12. 10. 2018

Při páteční nehodě nákladního vozu na Strakonické došlo k úniku látky Rhodimet z nezajištěného kontejneru na ložné ploše vozu. Podle MHMP a zástupce zasahující chemické jednotky nedošlo k úniku látky do kanalizace ani do podpovrchových vod.
celý text

ostatní, Novinky | 16. 10. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. celý text

ostatní | 16. 10. 2018 | Autor:

NABÍDKA 2 VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST – komunální služby

Městské část Praha-Zbraslav oznamuje nabídku 2 volných pracovních míst, na pozici: TECHNICKÝ PRACOVNÍK Odboru místního hospodářství – komunální služby. celý text

ostatní, Novinky | 16. 10. 2018 | Autor:

ONLINE A TIŠTĚNÝ DOTAZNÍK NA PRŮZKUM POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Ve Zbraslavských novinách 9/2018 a na webových stránkách Městského úřadu Praha-Zbraslav jsme Vás informovali o připraveném dotazníku, určeném k průzkumu zájmu občanů o sociální služby na Zbraslavi. 
celý text

ostatní, Novinky | 12. 10. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

SANACE VLHKOSTNÍCH PORUCH SKLEPNÍCH PROSTOR ZŠ VLADISLAVA VANČURY

Odbor místního hospodářství dokončil realizaci bezpečnostního odvodu dešťové vody. celý text

ostatní | 8. 10. 2018 | Autor: Marta Spáčilová

MOŽNOSTI REVITALIZACE NA VRŠKÁCH - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ A VÝBĚR VHODNÝCH VARIANT

MČ Praha-Zbraslav ve spolupráci s projektanty studie Revitalizace prostranství Na Vrškách Vám předkládá k vyjádření varianty prostorového řešení, které byly prezentovány na veřejném setkání 27.9.2018 v restauraci U Bláhů. celý text

ostatní, Novinky | 5. 10. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

VYLEPOVAT PLAKÁTY LZE POUZE NA PLOCHÁCH K TOMU URČENÝCH

V posledních dnech se bohužel objevují plakáty a jiné výlepy i na místech, na která nepatří. Plakáty a jiné výlepy mohou být umístěny pouze na plochách, které jsou k tomu určeny, pokud se nejedná o majetek soukromého nebo jiného vlastníka. celý text

ostatní | 3. 10. 2018 | Autor:

PREZENTACE Z VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ O ZBRASLAVSKÉM NÁMĚSTÍ

Přinášíme vám prezentace architektů z třetího veřejného setkání o Zbraslavském náměstí, připravované rekonstrukci a otevřené architektonické soutěži. celý text

ostatní, Novinky | 26. 9. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

I NA PODZIM POKRAČUJE SVOZ BIOODPADU

Do kompostejnerů od Pražských služeb lze vyhazovat například listí, trávu, zbytky rostlin, hobliny, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky či kávovou sedlinu. Naopak odpady jako zbytky jídla, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny či hobliny do nádob nepatří. celý text

Novinky | 26. 9. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

POŠKOZENÁ TRAMPOLÍNA

V noci ze soboty 22. 9. 2018 na neděli 23. 9. 2018 došlo k poničení trampolíny na ovále Slunečního parku. celý text

ostatní | 26. 9. 2018 | Autor: Tereza Valešová

DOTAZNÍK NA PRŮZKUM POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Vážení spoluobčané,

ve Zbraslavských novinách 9/2018 a na webových stránkách Městského úřadu Praha-Zbraslav jsme Vás informovali o připraveném dotazníku, určeném k průzkumu zájmu občanů o sociální služby na Zbraslavi.
celý text

ostatní | 24. 9. 2018 | Autor: Zuzana Růžičková

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY V ULICI V BÍLCE A ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 25.9.2018

Dne 25. 9. 2018 od 8:00 hod. do 18:00 hod. bude přerušena dodávka pitné vody v oblasti Praha – Zbraslav.
Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p.: Elišky Přemyslovny 402, 403, 404, 405, 406, 408, 750; V Bílce 679, 681, 682, 684, 685, 690, 691, 692, 1313; z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.
celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 24. 9. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ K REVITALIZACI LOKALITY NA VRŠKÁCH

MČ Praha – Zbraslav vás zve na veřejné projednání návrhu nové studie revitalizace lokality Na Vrškách ve čtvrek 27.9.2018 od 18:00 v restauraci U Bláhů celý text

Novinky | 23. 9. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

INFORMACE O VÝPADKU VÝVOZU ODPADKOVÝCH KOŠŮ U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Dovolujeme si občany Zbraslavi informovat o výpadku vývozu odpadkových košů u autobusových zastávek MHD v ulicích Zbraslavské náměstí, Elišky Přemyslovny, Žitavského, Žabovřeská, Paškova a Na Baních, linky autobusů MHD 241, 129, 165, 318, 246 a 247. celý text

ostatní | 18. 9. 2018 | Autor: Tereza Valešová

HAVÁRIE VODOVODU

Dle informace Pražských vodovodů a kanalizací je v tuto chvíli řešena rozsáhlá výluka vodovodu v ulicích Elišky Přemyslovny, U Malé řeky, K Přístavišti a Žitavského. Technici PVK na odstranění havárie pracují. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 18. 9. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

OPAKOVÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY JE SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ

Naši školu vždy podporujeme a aktivně jí pomáháme - s rozvojem i s provozem. To patří k těm příjemnějším povinnostem. Úkolem zřizovatele je i kontrola dodržování pravidel, předpisů a zákonů. celý text

ostatní, Novinky | 13. 9. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ O ZBRASLAVSKÉM NÁMĚSTÍ

Městská část Praha-Zbraslav zve širokou veřejnost na veřejné setkání o Zbraslavském náměstí, které
se koná v úterý 18. září od 18 hodin v Městském domě, U Malé řeky 3.
celý text

ostatní, Novinky | 13. 9. 2018 | Autor:

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VLADISLAVA VANČURY

Informace zřizovatele pro rodiče základní školy Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav, o volbách do školské rady při základní škole. celý text

ostatní | 12. 9. 2018 | Autor:

BEZLEPKOVÉ OBĚDY PRO DĚTI

Od října 2018 bude možné objednat si bezlepkové obědy do školy. V nabídce bude vždy jeden bezlepkový oběd denně. celý text

ostatní | 11. 9. 2018 | Autor:

VÝPADEK DODÁVEK ELEKTŘINY

Zbraslav, Lipence a Radotín postihl rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie. Energetici odhadují, že k obnově dojde v průběhu odpoledne celý text

ostatní, Novinky | 8. 9. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

SIMULACE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V září žáci vyšších ročníků školy budou moci zažít občanskou výchovu praxi. Na simulaci zasedání zastupitelstva se seznámí s principy fungování místní samosprávy, vyzkouší si práci zastupitelů a navrhnou řešení lokálních problémů, které se jich týkají. celý text

ostatní, Novinky | 7. 9. 2018 | Autor:

POZVÁNKA NA 24. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-ZBRASLAV

Vážení občané,
srdečně vás zveme na poslední řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav v tomto volebním období. celý text

ostatní | 7. 9. 2018 | Autor:

POZVÁNKA NA FOTBALOVÝ TURNAJ O BAŇSKÝ POHÁR

Spolek Zbraslav v pohybu pořádá již 3. ročník fotbalového turnaje amatérů a veteránů - Baňský pohár 2018, dne 22. září 2018 od 9:00 hodin na hřišti Na Baních.
celý text

ostatní | 5. 9. 2018 | Autor:

PRAHOU PROJEDE BAREVNÁ JÍZDA NA KOLECH

Další ročník rodinného festivalu Pražské cyklozvonění proběhne v sobotu 22. září 2018. Přidejte se ke společné cyklojízdě pod vedením zkušených průvodců. Hvězdicová cyklojízda z více než 25 míst po celé Praze bude směřovat do Křižíkovy ulice v Karlíně. Na festival plný zábavy, exhibicí, hudby a soutěží bude možné dojet na kole společně s některou z více než dvaceti skupin pod vedením zkušených cyklistů. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 3. 9. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

ZPĚTNÉ ÚPRRAVY POVRCHU CHODNÍKU V ULICI ELIŠKY PŘEMYSLOVNY

V polovině července letošního roku byly, na základě platného územního rozhodnutí o umístění stavby, zahájeny práce na pokládce optické sítě „Pragonet“ společnosti T Mobile ČR. Pokládku sítě, jejímž investorem je T Mobile, provádí spol. SUPTel a.s. Jedná se o rozsáhlou trasu vedení v úseku od ulice U Lékárny (u spodní budovy ZŠ) po ulici Žabovřeská.
celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 30. 8. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

PRŮZKUM POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Vážení spoluobčané,

v průběhu prvního zářijového týdne bude do všech domácností doručen dotazník, určený k průzkumu zájmu občanů o sociální služby na Zbraslavi. celý text

ostatní | 30. 8. 2018 | Autor: Zuzana Růžičková

NABÍDKA PRODEJE - POŽÁRNÍ AUTOMOBILOVÁ CISTERNA Tatra T2-148 P

Rada Městské části Praha – Zbraslav zveřejňuje nabídku prodeje schválenou usnesením číslo: R 29 361 18 ze dne 27. 8. 2018. Městská část Praha-Zbraslav nabízí k prodeji požární automobilovou cisternu Tatra T2-148 P. celý text

ostatní, Novinky | 27. 8. 2018 | Autor:

GRANTY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - „PROGRAMY CELOMĚSTSKÉ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ

Hlavní město Praha poskytuje granty hlavního města Prahy formou dotací na účely určené v níže uvedených Programech uvedených v tomto článku. celý text

ostatní | 27. 8. 2018 | Autor:

INSTALACE ZAVLAŽOVACÍCH VAKŮ

Všimli jste si speciálních obalů kolem čerstvě vysazených zbraslavských stromů? To jsou speciální zavlažovací vaky. celý text

ostatní | 27. 8. 2018 | Autor: Tereza Valešová

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČÍ POŽÁRU

Pro území hlavního města Prahy platí výstraha týkající se nebezpečí požárů. Na základě výstrahy je od 19. 8. na rizikových místech zakázáno rozdělávání ohňů. celý text

Novinky | 17. 8. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

PROGRAMY PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 1751 ze dne 17. 7. 2018 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2019. celý text

ostatní | 15. 8. 2018 | Autor:

MĚSTSKÁ ČÁST NOVĚ NABÍZÍ POMOC OSOBÁM S POHYBOVÝM OMEZENÍM

Na základě poptávky z řad veřejnosti jsme zakoupili mobilní kolečkový schodolez, který bude sloužit ke snadnější přepravě vozíčkářů po schodech. celý text

ostatní | 7. 8. 2018 | Autor: Zuzana Růžičková

MŠ MATJUCHINOVA HLEDÁ ASISTENTA/ASISTENTKU PEDAGOGA

Mateřská škola Matjuchinova přijme od září 2018 asistenta/asistentku pedagoga na plný pracovní úvazek. Bližší informace podá ředitelka mateřské školy – tel: 606 412 119. celý text

ostatní, Novinky | 6. 8. 2018 | Autor:

VEŘEJNÝ POŘÁDEK

V záložce Praktické informace nově naleznete v krátkém přehledu nejčastější záležitosti veřejného pořádku, jejich popis a způsob řešení situací. celý text

ostatní, Novinky | 3. 8. 2018 | Autor:

V PRAZE PLATÍ ODE DNEŠKA ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ V MÍSTECH S RIZIKEM VZNIKU POŽÁRU

Na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu „nebezpečí požáru“ ze dne 23. 7. 2018 nastává pro území hlavního města Prahy tzv. doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Nařízení hl. m. Prahy stanovuje, která místa jsou riziková a jaké činnosti jsou v těchto místech zakázány. Omezení platí, dokud nebude odvolána výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 23. 7. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

“JDU S HLAVOU VZTYČENOU,” NAPSALA MILADA HORÁKOVÁ PŘED 68 LETY

27. června si připomínáme památku obětí komunistického režimu. V tento den byla před 68 lety popravena Milada Horáková. Společně s ní si trest smrti vyslechli i Oldřich Pecl, Jan Buchal a Záviš Kalandra. celý text

ostatní, Novinky | 27. 6. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

ČERVENCOVÉ NOVINY až v pondělí 9.7.

Vzhledem k červencovým státním svátkům vycházejí nové Zbraslavské noviny až v pondělí 9. července. Do obvyklých distribučních míst budou rozvezeny během dopoledních hodin.
Děkujeme za pochopení. celý text

Zbraslavské noviny, Novinky | 22. 6. 2018 | Autor: Blanka Velemínská

MOBILNÍ TOALETY U SLUNEČNÍHO PARKU

Městská část Praha-Zbraslav zajistila dvě mobilní toalety, které jsou umístěny u vstupu do Slunečního parku (Oválu) z ulice Paškova. Tyto toalety budou sloužit pro veřejnost navštěvující park. Toalety budou pravidelně 1x týdně čištěny a vyváženy. Na tomto místě budou až do konce října. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 13. 6. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU LETNÍCH PRÁZDNIN 2018

Po dohodě se zřizovatelem, na základě společného návrhu ředitelky Mateřské školy Matjuchinova a ředitelky Mateřské školy Nad Parkem, bylo již v na konci listopadu 2017 rozhodnuto o provozu mateřských škol v průběhu letních prázdnin 2018. celý text

ostatní | 12. 6. 2018 | Autor:

VÝMĚNA PŘÍSTŘEŠKU ZASTÁVKY BUS LAHOVIČKY

V pondělí 11.6.2018 budou zahájeny práce na úpravě povrchu a osazení nového přístřešku zastávky BUS "Lahovičky" směr centrum. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 7. 6. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

ZMĚNA ZPŮSOBU ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ V DOPRAVĚ

Již několik týdnů se občané na území městské části Praha 4 a 5 (tedy včetně Zbraslavi), kteří se dopustili dopravního přestupku, nesetkávají s „lístečky“ za stěrači automobilů. Důvod? Na území těchto městských částí probíhá zkušební provoz elektronického „řešení“ přestupků. Strážníci se tak více posunuli k 21. století. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 5. 6. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN SLUŽEBNY MĚSTSKÉ POLICIE

Od 1.6.2018 se mění úřední hodiny na okrskové služebně Městské policie Zbraslav v budově Žabovřeská 1227 na:

Pondělí: 15:00 – 17:00 hodin
Středa: 15:00 – 17:00 hodin
celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 5. 6. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

NOVÝ SPRÁVCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA ÚZEMÍ PRAHY

Od 31. 5. 2018 společnost Technologie Hlavního města Prahy, a. s. (THMP) převzala správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a souvisejících technologií. celý text

ostatní | 2. 6. 2018 | Autor:

NAŠI DOBROVOLNÍ HASIČI BUDOU SOUČÁSTÍ AKCE HASIČSKÁ FONTÁNA PRAHA 2018

Hasiči JSDH Zbraslav se se svojí technikou zapojí do velkolepé podívané, kterou více než 1.000 hasičů ze všech krajů České republiky vzdá poctu československému státu. celý text

ostatní | 1. 6. 2018 | Autor:

REKONSTRUKCE OPLOCENÍ "STARÉHO HŘBITOVA"

od 1.6.2018 do 31.7.2018 bude probíhat rekonstrukce oplocení Zbraslavského hřbitova - II. etapa (starý hřbitov). Prosíme návštěvníky hřbitova o trpělivost. Provoz hřbitova nebude omezen. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 31. 5. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

GDPR – General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované jako GDPR (General Data Protection Regulation), představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je přímo použitelné. Platí tedy na území členských států Evropské unie, včetně České republiky bezprostředně. Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, vstoupí v účinnost dne 25. května 2018. celý text

ostatní | 28. 5. 2018 | Autor:

SKATEPARK - ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY

Tuto sobotu 12.5.2018 budou zahájeny stavební práce spojené s výstavbou skateparku na pozemku sportoviště u ZŠ Vladislava Vančury v ulici Nad Parkem.
Budou probíhat výkopové práce a odvoz výkopku.
Za případné dočasné zvýšení hluku či prašnosti se tímto omlouváme. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 11. 5. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL ÚSEKU VÝSTAVBY ÚŘADU MČ PRAHY 16

Od 15. května 2018 dojde ke změněn telefonních čísel Úseku výstavby (detašované pracoviště Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí Úřadu MČ Praha 16), který sídlí v budově ÚMČ Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav. celý text

Tisková zpráva, ostatní, Novinky | 11. 5. 2018 | Autor:

JAK SE STÁT DÁRCEM KRVE NA ZBRASLAVI A PODPOŘIT DOBROU VĚC?

Počet dobrovolných dárců krve v České republice pomalu, ale zdá se nezadržitelně klesá. Mnoho z těch, kteří se rozhodnou darovat krev nebo její složky, navštíví s vidinou snadného zisku některé ze soukromých aferetických center, která u nás fungují od roku 2008, což dále počet dobrovolných dárců krve snižuje. Aferetická centra se zaměřují výhradně na plazmu a jejich primárním cílem je zisk, v tom se zcela zásadně od standardních transfuzních oddělení jednotlivých nemocnic liší. celý text

ostatní | 3. 5. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

DOČASNÉ UZAVŘENÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

Na základě oznámení ředitele Záchranné služby asociace samaritánů došlo z preventivních důvodů za účelem nešíření nákazy spalniček k uzavření lékařské služby první pomoci na Zbraslavi na adrese U Včely 1442, a to do 7.5.2018. celý text

ostatní | 3. 5. 2018 | Autor:

WORKSHOP TVŮRČÍHO PSANÍ

Kam zamířit myšlenky, aby mohla vzniknout zápletka a příběh? Jak pracovat se svou představivostí a nápady? Jak se na věci dívá spisovatel? Na to si odpovídali tvořiví nadšenci minulý týden na workshopu tvůrčího psaní s Ondřejem Hníkem. celý text

ostatní | 2. 5. 2018 | Autor:

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

ČHMÚ vydal 29.4.2018 výstrahu týkající se nebezpečí požárů a silného větru. Pro území hlavního města Prahy platí výstraha týkající se nebezpečí požárů od dnešních 10:00 hodin do odvolání, výstraha před silným větrem v pondělí 30. dubna od 9:00 do 16:00 hodin. Na základě výstrahy nastala pro území hlavního města Prahy doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru s platností do odvolání, kdy je na rizikových místech zakázáno rozdělávání ohňů. celý text

ostatní | 30. 4. 2018 | Autor:

PŘÍPRAVA KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU MŠ MATJUCHINOVA POKRAČUJE, RADA JMENOVALA ODBORNOU NEZÁVISLOU KOMISI

Konkursní řízení má na starosti šestičlenná nezávislá komise, jejíž složení je definováno vyhláškou. Úkolem jmenovaných členů je ve stanovených lhůtách posoudit všechny přihlášky a pozvat uchazeče k samotnému řízení, kde uchazeči prezentují své zkušenosti, nastiňují své vize a odpovídají na otázky členů komise. Pro průběh konkursního řízení existuje metodika postupu vydaná ministerstvem školství. celý text

ostatní | 27. 4. 2018 | Autor:

PRŮZKUM ZBRASLAVSKÉHO VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE REVITALIZACE LOKALITY NA VRŠKÁCH

Městská část Praha-Zbraslav by ráda upravila lokalitu Na Vrškách. Průzkum bude základním materiálem pro revitalizaci. celý text

ostatní, Novinky | 26. 4. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

UZAVÍRKA STRAKONICKÉ ZATÍM NEBUDE. MÉDIA VYCHÁZELA Z NEOVĚŘENÝCH TERMÍNŮ

Dlouhodobé dopravní omezení a svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu ve Strakonické ulici, o kterém informovala některá média (Deník, Blesk, Metro, Česká televize) v tomto termínu nebude. celý text

ostatní | 23. 4. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

INSTALACE TRAMPOLÍNY DO ZEMĚ VE SLUNEČNÍM PARKU

Ve čtvrtek 26. dubna bude ve Slunečním parku zahájena instalace trampolíny do země, prvního ze šesti vítězných projektů letošního participativního rozpočtu. celý text

ostatní, Novinky | 18. 4. 2018 | Autor: Anna Dušková

POSTUP KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU MŠ MATJUCHINOVA

V souladu se školským zákonem byl 26. 3. 2018 vyhlášen konkurs na ředitele/ředitelku Mateřské školy Matjuchinova. celý text

ostatní | 17. 4. 2018 | Autor:

INFORMACE PRO UCHAZEČE O PRACOVNÍ POZICI ŘEDITEL/ŘEDITELKA MŠ MATJUCHINOVA

MČ Praha-Zbraslav zveřejňuje pro uchazeče doplňující informace k vyhlášenému konkurznímu řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova. celý text

ostatní | 17. 4. 2018 | Autor:

PROGRAMU ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2018

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 754 ze dne 10. 4. 2018podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy v rámci Programu Čistá energie Praha 2018 celý text

ostatní | 17. 4. 2018 | Autor:

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA OBNOVU POMNÍKU

Městská část Praha-Zbraslav vyhlásila veřejnou sbírku na obnovu Pomníku padlým na Zbraslavském náměstí a péči o pietní místo. celý text

ostatní | 13. 4. 2018 | Autor:

REVITALIZACE KULTURNÍ PAMÁTKY – POMNÍK OBĚTEM I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY, ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

Od 1. dubna 2018 začaly přípravy stavebních a restaurátorských prací na Pomníku obětem I. a II. světové války, který je dominantou Zbraslavského náměstí. celý text

ostatní | 5. 4. 2018 | Autor:

KRÁSNÉ SVÁTKY JARA

Letošní Velikonoce následují pouhých několik málo dní po příchodu astronomického jara. Proto první sluneční paprsky teprve zvolna probouzí přírodu, na stromech opatrně raší lístky a v zahradách, ulicích i na náměstích pomalu rozkvétají jarní záhony. Mnoha lidem ale i tato startující svěží proměna už vykouzlila úsměv na tváři. celý text

ostatní, Novinky | 30. 3. 2018 | Autor: Martin Joachymstál
první předchozí
ze 5
poslední

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Facebook

 

WEBKAMERA - skatepark

stavba skateparku

LOKÁLNÍ METEOSTANICE

banner

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

26.4.2019 11:20

Aktuální výška:

46 cm

26.4.2019 11:20

Aktuální výška:

383 cm

26.4.2019 11:20

Aktuální výška:

81 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

26.4.2019 10:00

Aktuální výška:

89 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 239
TÝDEN: 2680
CELKEM: 1103090