Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 5
poslední

ODSTŘEL KAMENE V LOMU ZBRASLAV

Upozorňujeme občany, že dne 11.12.2018 ve 12:20 bude proveden clonový odstřel kamene v kamenolomu ve Zbraslavi. Hlášení podala společnost KÁMEN Zbraslav, a. s., se sídlem Žitavského 1178, Zbraslav, 156 00 Praha-Zbraslav. celý text

ostatní, Novinky | 10. 12. 2018 | Autor: Hana Haubertová

STAROSTKA ZUZANA VEJVODOVÁ VÁS ZVE NA ADVENTNÍ SOUSEDSKÁ SETKÁNÍ

Milí sousedé,
ráda bych Vás pozdravila na začátku adventní doby a pozvala Vás na adventní setkání. celý text

ostatní, Novinky | 3. 12. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

VÝZVA 2019 K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Městská část Praha-Zbraslav vyhlásila výzvy k podávání žádostí v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha-Zbraslav v roce 2019. celý text

ostatní | 24. 11. 2018 | Autor: Hana Haubertová

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-ZBRASLAV BYLO 13. 11. 2018 ZVOLENO NOVÉ VEDENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vážení občané,
v úterý bylo zvoleno nové vedení městské části. Rada bude i nadále pracovat ve stejném týmu - starostka - Zuzana Vejvodová, 1. místostarostka Michaela Bernardová, místostarosta Filip Gaspar, radní Zuzana Wildová a Radek Rejna. celý text

ostatní | 15. 11. 2018 | Autor: Hana Haubertová

INFORMACE KRIZOVÉHO ŠTÁBU HMP - ZÁPACH V OVZDUŠÍ

Kvůli požáru haly v Letech je po Praze cítit zápach po spálenině. Po konzultaci s chemickou službou bylo vydáno doporučení nevětrat. Toto opatření se týká následujících MČ:Stodůlky, Třebonice, Řeporyje, Slivenec, Barrandov, Holyně, V. Chuchle, Lochkov, Zbraslav, Radotín a Lipence.

celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 11. 11. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

DĚDO, TY SE BOJÍŠ BOUŘKY? VÝJIMEČNĚ ÚSPĚŠNÝ VIDEO SPOT SE SNAŽÍ NAUČIT ČECHY NOSIT KVÍTKY VLČÍHO MÁKU

Dne 11. listopadu slavíme Den válečných veteránů. V zemích Evropy a USA si v tento den lidé připínají na klopy kvítek vlčího máku. Vyjadřují tím úctu lidem, kteří bojovali za svobodu za první a druhé světové války nebo vojákům působícím v zahraničních vojenských misích. Paměť národa vysílá stovky dobrovolníků do ulic měst prodávat kvítky, pokladničky s máky umístí na 330 místech republiky. celý text

ostatní, Novinky | 10. 11. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD ZDARMA PRO DOMÁCNOSTI

Hlavní město Praha podporuje zájem občanů o třídění odpadu a to formou bezplatného poskytnutí sad tašek na třídění využitelných složek odpadů za účelem zvýšení množství a kvality sebraného separovaného odpadu v Praze. celý text

ostatní | 6. 11. 2018 | Autor: Hana Haubertová

PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI

V rámci péče o maloplošné zvláště chráněné území bude v týdnu 12. až 16. listopadu 2018 probíhat výřez náletových dřevin a sanace uvolněných kamenů ve skalní stěně přiléhající k ulici Komořanská.
Vzhledem k charakteru prováděných prací může v rámci zajištění bezpečnosti docházet k dočasnému omezení dopravy.
Péči o maloplošná zvláště chráněná území na území Prahy má v gesci Magistrát hlavního města Prahy.
celý text

ostatní | 5. 11. 2018 | Autor: Tereza Valešová

ZMĚNA TERMÍNU AKCE "VEŘEJNÝ PROSTOR V INTRAVILÁNU ZBRASLAVI"

Vážení občané,
nový termín veřejného setkání a diskuzního fóra na téma veřejného prostoru je stanoven na úterý 20.11.2018 od 17 hodin v Městském domě U Malé řeky 3. K posunu došlo s ohledem na termín zasedání zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav, který má své předepsané lhůty. Omlouváme se za změnu. Více informací o programu setkání naleznete včas na webu MČ. Těšíme se na diskuzi s odborníky i s Vámi.
Radek Rejna, radní celý text

ostatní, Novinky | 5. 11. 2018 | Autor: Marta Spáčilová

DOČASNĚ OMEZENÍ PROVOZU BYTOVÉ SPRÁVY

Upozorňujeme nájemníky obecních bytů, že v listopadu budou přechodně omezeny hodiny pro veřejnost pro vyřizování žádostí a požadavků na úseku bytové správy. celý text

ostatní, Novinky | 1. 11. 2018 | Autor: Hana Haubertová

ZÁVADA NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ V LOKALITĚ "NA MLÍČNÍKU"

Společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) v současné době pracuje na odstranění rozsáhlé závady na kabelovém vedení veřejného osvětlení v lokalitě "Na Mlíčníku".

celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 1. 11. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME ZBRASLAV!

10. listopadu 2018 od 9.30 do 12 hodin. celý text

ostatní | 24. 10. 2018 | Autor: Marta Spáčilová

ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

Nájemníkům obecních bytů městské části Praha-Zbraslav nabízíme novou sociální službu. celý text

ostatní | 22. 10. 2018 | Autor: Zuzana Růžičková

PRŮZKUM VZDĚLÁVACÍCH KAPACIT VE SPRÁVNÍM OBVODU PRAHY 16

V tomto článku naleznete online formulář, prostřednictvím kterého můžete vyjádřit svůj názor na vzdělávání nejen ve Zbraslavi, ale v celém území správního obvodu Prahy 16. celý text

ostatní | 17. 10. 2018 | Autor: Hana Haubertová

HAVÁRIE A ÚNIK KAPALINY RHODIMET 12. 10. 2018

Při páteční nehodě nákladního vozu na Strakonické došlo k úniku látky Rhodimet z nezajištěného kontejneru na ložné ploše vozu. Podle MHMP a zástupce zasahující chemické jednotky nedošlo k úniku látky do kanalizace ani do podpovrchových vod.
celý text

ostatní, Novinky | 16. 10. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. celý text

ostatní | 16. 10. 2018 | Autor: Hana Haubertová

NABÍDKA 2 VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST – komunální služby

Městské část Praha-Zbraslav oznamuje nabídku 2 volných pracovních míst, na pozici: TECHNICKÝ PRACOVNÍK Odboru místního hospodářství – komunální služby. celý text

ostatní, Novinky | 16. 10. 2018 | Autor: Hana Haubertová

ONLINE A TIŠTĚNÝ DOTAZNÍK NA PRŮZKUM POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Ve Zbraslavských novinách 9/2018 a na webových stránkách Městského úřadu Praha-Zbraslav jsme Vás informovali o připraveném dotazníku, určeném k průzkumu zájmu občanů o sociální služby na Zbraslavi. 
celý text

ostatní, Novinky | 12. 10. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

SANACE VLHKOSTNÍCH PORUCH SKLEPNÍCH PROSTOR ZŠ VLADISLAVA VANČURY

Odbor místního hospodářství dokončil realizaci bezpečnostního odvodu dešťové vody. celý text

ostatní | 8. 10. 2018 | Autor: Marta Spáčilová

MOŽNOSTI REVITALIZACE NA VRŠKÁCH - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ A VÝBĚR VHODNÝCH VARIANT

MČ Praha-Zbraslav ve spolupráci s projektanty studie Revitalizace prostranství Na Vrškách Vám předkládá k vyjádření varianty prostorového řešení, které byly prezentovány na veřejném setkání 27.9.2018 v restauraci U Bláhů. celý text

ostatní, Novinky | 5. 10. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

VYLEPOVAT PLAKÁTY LZE POUZE NA PLOCHÁCH K TOMU URČENÝCH

V posledních dnech se bohužel objevují plakáty a jiné výlepy i na místech, na která nepatří. Plakáty a jiné výlepy mohou být umístěny pouze na plochách, které jsou k tomu určeny, pokud se nejedná o majetek soukromého nebo jiného vlastníka. celý text

ostatní | 3. 10. 2018 | Autor: Hana Haubertová

PREZENTACE Z VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ O ZBRASLAVSKÉM NÁMĚSTÍ

Přinášíme vám prezentace architektů z třetího veřejného setkání o Zbraslavském náměstí, připravované rekonstrukci a otevřené architektonické soutěži. celý text

ostatní, Novinky | 26. 9. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

I NA PODZIM POKRAČUJE SVOZ BIOODPADU

Do kompostejnerů od Pražských služeb lze vyhazovat například listí, trávu, zbytky rostlin, hobliny, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky či kávovou sedlinu. Naopak odpady jako zbytky jídla, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny či hobliny do nádob nepatří. celý text

Novinky | 26. 9. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

POŠKOZENÁ TRAMPOLÍNA

V noci ze soboty 22. 9. 2018 na neděli 23. 9. 2018 došlo k poničení trampolíny na ovále Slunečního parku. celý text

ostatní | 26. 9. 2018 | Autor: Tereza Valešová

DOTAZNÍK NA PRŮZKUM POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Vážení spoluobčané,

ve Zbraslavských novinách 9/2018 a na webových stránkách Městského úřadu Praha-Zbraslav jsme Vás informovali o připraveném dotazníku, určeném k průzkumu zájmu občanů o sociální služby na Zbraslavi.
celý text

ostatní | 24. 9. 2018 | Autor: Zuzana Růžičková

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY V ULICI V BÍLCE A ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 25.9.2018

Dne 25. 9. 2018 od 8:00 hod. do 18:00 hod. bude přerušena dodávka pitné vody v oblasti Praha – Zbraslav.
Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p.: Elišky Přemyslovny 402, 403, 404, 405, 406, 408, 750; V Bílce 679, 681, 682, 684, 685, 690, 691, 692, 1313; z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.
celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 24. 9. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ K REVITALIZACI LOKALITY NA VRŠKÁCH

MČ Praha – Zbraslav vás zve na veřejné projednání návrhu nové studie revitalizace lokality Na Vrškách ve čtvrek 27.9.2018 od 18:00 v restauraci U Bláhů celý text

Novinky | 23. 9. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

INFORMACE O VÝPADKU VÝVOZU ODPADKOVÝCH KOŠŮ U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Dovolujeme si občany Zbraslavi informovat o výpadku vývozu odpadkových košů u autobusových zastávek MHD v ulicích Zbraslavské náměstí, Elišky Přemyslovny, Žitavského, Žabovřeská, Paškova a Na Baních, linky autobusů MHD 241, 129, 165, 318, 246 a 247. celý text

ostatní | 18. 9. 2018 | Autor: Tereza Valešová

HAVÁRIE VODOVODU

Dle informace Pražských vodovodů a kanalizací je v tuto chvíli řešena rozsáhlá výluka vodovodu v ulicích Elišky Přemyslovny, U Malé řeky, K Přístavišti a Žitavského. Technici PVK na odstranění havárie pracují. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 18. 9. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

OPAKOVÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY JE SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ

Naši školu vždy podporujeme a aktivně jí pomáháme - s rozvojem i s provozem. To patří k těm příjemnějším povinnostem. Úkolem zřizovatele je i kontrola dodržování pravidel, předpisů a zákonů. celý text

ostatní, Novinky | 13. 9. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ O ZBRASLAVSKÉM NÁMĚSTÍ

Městská část Praha-Zbraslav zve širokou veřejnost na veřejné setkání o Zbraslavském náměstí, které
se koná v úterý 18. září od 18 hodin v Městském domě, U Malé řeky 3.
celý text

ostatní, Novinky | 13. 9. 2018 | Autor: Hana Haubertová

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VLADISLAVA VANČURY

Informace zřizovatele pro rodiče základní školy Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav, o volbách do školské rady při základní škole. celý text

ostatní | 12. 9. 2018 | Autor: Hana Haubertová

BEZLEPKOVÉ OBĚDY PRO DĚTI

Od října 2018 bude možné objednat si bezlepkové obědy do školy. V nabídce bude vždy jeden bezlepkový oběd denně. celý text

ostatní | 11. 9. 2018 | Autor: Hana Haubertová

VÝPADEK DODÁVEK ELEKTŘINY

Zbraslav, Lipence a Radotín postihl rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie. Energetici odhadují, že k obnově dojde v průběhu odpoledne celý text

ostatní, Novinky | 8. 9. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

SIMULACE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V září žáci vyšších ročníků školy budou moci zažít občanskou výchovu praxi. Na simulaci zasedání zastupitelstva se seznámí s principy fungování místní samosprávy, vyzkouší si práci zastupitelů a navrhnou řešení lokálních problémů, které se jich týkají. celý text

ostatní, Novinky | 7. 9. 2018 | Autor: Hana Haubertová

POZVÁNKA NA 24. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-ZBRASLAV

Vážení občané,
srdečně vás zveme na poslední řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav v tomto volebním období. celý text

ostatní | 7. 9. 2018 | Autor: Hana Haubertová

POZVÁNKA NA FOTBALOVÝ TURNAJ O BAŇSKÝ POHÁR

Spolek Zbraslav v pohybu pořádá již 3. ročník fotbalového turnaje amatérů a veteránů - Baňský pohár 2018, dne 22. září 2018 od 9:00 hodin na hřišti Na Baních.
celý text

ostatní | 5. 9. 2018 | Autor: Hana Haubertová

PRAHOU PROJEDE BAREVNÁ JÍZDA NA KOLECH

Další ročník rodinného festivalu Pražské cyklozvonění proběhne v sobotu 22. září 2018. Přidejte se ke společné cyklojízdě pod vedením zkušených průvodců. Hvězdicová cyklojízda z více než 25 míst po celé Praze bude směřovat do Křižíkovy ulice v Karlíně. Na festival plný zábavy, exhibicí, hudby a soutěží bude možné dojet na kole společně s některou z více než dvaceti skupin pod vedením zkušených cyklistů. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 3. 9. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

ZPĚTNÉ ÚPRRAVY POVRCHU CHODNÍKU V ULICI ELIŠKY PŘEMYSLOVNY

V polovině července letošního roku byly, na základě platného územního rozhodnutí o umístění stavby, zahájeny práce na pokládce optické sítě „Pragonet“ společnosti T Mobile ČR. Pokládku sítě, jejímž investorem je T Mobile, provádí spol. SUPTel a.s. Jedná se o rozsáhlou trasu vedení v úseku od ulice U Lékárny (u spodní budovy ZŠ) po ulici Žabovřeská.
celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 30. 8. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

PRŮZKUM POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Vážení spoluobčané,

v průběhu prvního zářijového týdne bude do všech domácností doručen dotazník, určený k průzkumu zájmu občanů o sociální služby na Zbraslavi. celý text

ostatní | 30. 8. 2018 | Autor: Zuzana Růžičková

NABÍDKA PRODEJE - POŽÁRNÍ AUTOMOBILOVÁ CISTERNA Tatra T2-148 P

Rada Městské části Praha – Zbraslav zveřejňuje nabídku prodeje schválenou usnesením číslo: R 29 361 18 ze dne 27. 8. 2018. Městská část Praha-Zbraslav nabízí k prodeji požární automobilovou cisternu Tatra T2-148 P. celý text

ostatní, Novinky | 27. 8. 2018 | Autor: Hana Haubertová

GRANTY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - „PROGRAMY CELOMĚSTSKÉ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ

Hlavní město Praha poskytuje granty hlavního města Prahy formou dotací na účely určené v níže uvedených Programech uvedených v tomto článku. celý text

ostatní | 27. 8. 2018 | Autor: Hana Haubertová

INSTALACE ZAVLAŽOVACÍCH VAKŮ

Všimli jste si speciálních obalů kolem čerstvě vysazených zbraslavských stromů? To jsou speciální zavlažovací vaky. celý text

ostatní | 27. 8. 2018 | Autor: Tereza Valešová

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČÍ POŽÁRU

Pro území hlavního města Prahy platí výstraha týkající se nebezpečí požárů. Na základě výstrahy je od 19. 8. na rizikových místech zakázáno rozdělávání ohňů. celý text

Novinky | 17. 8. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

PROGRAMY PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 1751 ze dne 17. 7. 2018 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2019. celý text

ostatní | 15. 8. 2018 | Autor: Hana Haubertová

MĚSTSKÁ ČÁST NOVĚ NABÍZÍ POMOC OSOBÁM S POHYBOVÝM OMEZENÍM

Na základě poptávky z řad veřejnosti jsme zakoupili mobilní kolečkový schodolez, který bude sloužit ke snadnější přepravě vozíčkářů po schodech. celý text

ostatní | 7. 8. 2018 | Autor: Zuzana Růžičková

MŠ MATJUCHINOVA HLEDÁ ASISTENTA/ASISTENTKU PEDAGOGA

Mateřská škola Matjuchinova přijme od září 2018 asistenta/asistentku pedagoga na plný pracovní úvazek. Bližší informace podá ředitelka mateřské školy – tel: 606 412 119. celý text

ostatní, Novinky | 6. 8. 2018 | Autor: Hana Haubertová

VEŘEJNÝ POŘÁDEK

V záložce Praktické informace nově naleznete v krátkém přehledu nejčastější záležitosti veřejného pořádku, jejich popis a způsob řešení situací. celý text

ostatní, Novinky | 3. 8. 2018 | Autor: Hana Haubertová

V PRAZE PLATÍ ODE DNEŠKA ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ V MÍSTECH S RIZIKEM VZNIKU POŽÁRU

Na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu „nebezpečí požáru“ ze dne 23. 7. 2018 nastává pro území hlavního města Prahy tzv. doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Nařízení hl. m. Prahy stanovuje, která místa jsou riziková a jaké činnosti jsou v těchto místech zakázány. Omezení platí, dokud nebude odvolána výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 23. 7. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

“JDU S HLAVOU VZTYČENOU,” NAPSALA MILADA HORÁKOVÁ PŘED 68 LETY

27. června si připomínáme památku obětí komunistického režimu. V tento den byla před 68 lety popravena Milada Horáková. Společně s ní si trest smrti vyslechli i Oldřich Pecl, Jan Buchal a Záviš Kalandra. celý text

ostatní, Novinky | 27. 6. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

ČERVENCOVÉ NOVINY až v pondělí 9.7.

Vzhledem k červencovým státním svátkům vycházejí nové Zbraslavské noviny až v pondělí 9. července. Do obvyklých distribučních míst budou rozvezeny během dopoledních hodin.
Děkujeme za pochopení. celý text

Zbraslavské noviny, Novinky | 22. 6. 2018 | Autor: Blanka Velemínská

MOBILNÍ TOALETY U SLUNEČNÍHO PARKU

Městská část Praha-Zbraslav zajistila dvě mobilní toalety, které jsou umístěny u vstupu do Slunečního parku (Oválu) z ulice Paškova. Tyto toalety budou sloužit pro veřejnost navštěvující park. Toalety budou pravidelně 1x týdně čištěny a vyváženy. Na tomto místě budou až do konce října. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 13. 6. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU LETNÍCH PRÁZDNIN 2018

Po dohodě se zřizovatelem, na základě společného návrhu ředitelky Mateřské školy Matjuchinova a ředitelky Mateřské školy Nad Parkem, bylo již v na konci listopadu 2017 rozhodnuto o provozu mateřských škol v průběhu letních prázdnin 2018. celý text

ostatní | 12. 6. 2018 | Autor: Hana Haubertová

VÝMĚNA PŘÍSTŘEŠKU ZASTÁVKY BUS LAHOVIČKY

V pondělí 11.6.2018 budou zahájeny práce na úpravě povrchu a osazení nového přístřešku zastávky BUS "Lahovičky" směr centrum. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 7. 6. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

ZMĚNA ZPŮSOBU ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ V DOPRAVĚ

Již několik týdnů se občané na území městské části Praha 4 a 5 (tedy včetně Zbraslavi), kteří se dopustili dopravního přestupku, nesetkávají s „lístečky“ za stěrači automobilů. Důvod? Na území těchto městských částí probíhá zkušební provoz elektronického „řešení“ přestupků. Strážníci se tak více posunuli k 21. století. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 5. 6. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN SLUŽEBNY MĚSTSKÉ POLICIE

Od 1.6.2018 se mění úřední hodiny na okrskové služebně Městské policie Zbraslav v budově Žabovřeská 1227 na:

Pondělí: 15:00 – 17:00 hodin
Středa: 15:00 – 17:00 hodin
celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 5. 6. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

NOVÝ SPRÁVCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA ÚZEMÍ PRAHY

Od 31. 5. 2018 společnost Technologie Hlavního města Prahy, a. s. (THMP) převzala správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a souvisejících technologií. celý text

ostatní | 2. 6. 2018 | Autor: Hana Haubertová

NAŠI DOBROVOLNÍ HASIČI BUDOU SOUČÁSTÍ AKCE HASIČSKÁ FONTÁNA PRAHA 2018

Hasiči JSDH Zbraslav se se svojí technikou zapojí do velkolepé podívané, kterou více než 1.000 hasičů ze všech krajů České republiky vzdá poctu československému státu. celý text

ostatní | 1. 6. 2018 | Autor: Hana Haubertová

REKONSTRUKCE OPLOCENÍ "STARÉHO HŘBITOVA"

od 1.6.2018 do 31.7.2018 bude probíhat rekonstrukce oplocení Zbraslavského hřbitova - II. etapa (starý hřbitov). Prosíme návštěvníky hřbitova o trpělivost. Provoz hřbitova nebude omezen. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 31. 5. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

GDPR – General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované jako GDPR (General Data Protection Regulation), představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je přímo použitelné. Platí tedy na území členských států Evropské unie, včetně České republiky bezprostředně. Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, vstoupí v účinnost dne 25. května 2018. celý text

ostatní | 28. 5. 2018 | Autor: Hana Haubertová

SKATEPARK - ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY

Tuto sobotu 12.5.2018 budou zahájeny stavební práce spojené s výstavbou skateparku na pozemku sportoviště u ZŠ Vladislava Vančury v ulici Nad Parkem.
Budou probíhat výkopové práce a odvoz výkopku.
Za případné dočasné zvýšení hluku či prašnosti se tímto omlouváme. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 11. 5. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL ÚSEKU VÝSTAVBY ÚŘADU MČ PRAHY 16

Od 15. května 2018 dojde ke změněn telefonních čísel Úseku výstavby (detašované pracoviště Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí Úřadu MČ Praha 16), který sídlí v budově ÚMČ Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav. celý text

Tisková zpráva, ostatní, Novinky | 11. 5. 2018 | Autor: Hana Haubertová

JAK SE STÁT DÁRCEM KRVE NA ZBRASLAVI A PODPOŘIT DOBROU VĚC?

Počet dobrovolných dárců krve v České republice pomalu, ale zdá se nezadržitelně klesá. Mnoho z těch, kteří se rozhodnou darovat krev nebo její složky, navštíví s vidinou snadného zisku některé ze soukromých aferetických center, která u nás fungují od roku 2008, což dále počet dobrovolných dárců krve snižuje. Aferetická centra se zaměřují výhradně na plazmu a jejich primárním cílem je zisk, v tom se zcela zásadně od standardních transfuzních oddělení jednotlivých nemocnic liší. celý text

ostatní | 3. 5. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

DOČASNÉ UZAVŘENÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

Na základě oznámení ředitele Záchranné služby asociace samaritánů došlo z preventivních důvodů za účelem nešíření nákazy spalniček k uzavření lékařské služby první pomoci na Zbraslavi na adrese U Včely 1442, a to do 7.5.2018. celý text

ostatní | 3. 5. 2018 | Autor: Hana Haubertová

WORKSHOP TVŮRČÍHO PSANÍ

Kam zamířit myšlenky, aby mohla vzniknout zápletka a příběh? Jak pracovat se svou představivostí a nápady? Jak se na věci dívá spisovatel? Na to si odpovídali tvořiví nadšenci minulý týden na workshopu tvůrčího psaní s Ondřejem Hníkem. celý text

ostatní | 2. 5. 2018 | Autor: Hana Haubertová

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

ČHMÚ vydal 29.4.2018 výstrahu týkající se nebezpečí požárů a silného větru. Pro území hlavního města Prahy platí výstraha týkající se nebezpečí požárů od dnešních 10:00 hodin do odvolání, výstraha před silným větrem v pondělí 30. dubna od 9:00 do 16:00 hodin. Na základě výstrahy nastala pro území hlavního města Prahy doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru s platností do odvolání, kdy je na rizikových místech zakázáno rozdělávání ohňů. celý text

ostatní | 30. 4. 2018 | Autor: Hana Haubertová

PŘÍPRAVA KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU MŠ MATJUCHINOVA POKRAČUJE, RADA JMENOVALA ODBORNOU NEZÁVISLOU KOMISI

Konkursní řízení má na starosti šestičlenná nezávislá komise, jejíž složení je definováno vyhláškou. Úkolem jmenovaných členů je ve stanovených lhůtách posoudit všechny přihlášky a pozvat uchazeče k samotnému řízení, kde uchazeči prezentují své zkušenosti, nastiňují své vize a odpovídají na otázky členů komise. Pro průběh konkursního řízení existuje metodika postupu vydaná ministerstvem školství. celý text

ostatní | 27. 4. 2018 | Autor: Hana Haubertová

PRŮZKUM ZBRASLAVSKÉHO VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE REVITALIZACE LOKALITY NA VRŠKÁCH

Městská část Praha-Zbraslav by ráda upravila lokalitu Na Vrškách. Průzkum bude základním materiálem pro revitalizaci. celý text

ostatní, Novinky | 26. 4. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

UZAVÍRKA STRAKONICKÉ ZATÍM NEBUDE. MÉDIA VYCHÁZELA Z NEOVĚŘENÝCH TERMÍNŮ

Dlouhodobé dopravní omezení a svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu ve Strakonické ulici, o kterém informovala některá média (Deník, Blesk, Metro, Česká televize) v tomto termínu nebude. celý text

ostatní | 23. 4. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

INSTALACE TRAMPOLÍNY DO ZEMĚ VE SLUNEČNÍM PARKU

Ve čtvrtek 26. dubna bude ve Slunečním parku zahájena instalace trampolíny do země, prvního ze šesti vítězných projektů letošního participativního rozpočtu. celý text

ostatní, Novinky | 18. 4. 2018 | Autor: Anna Dušková

POSTUP KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU MŠ MATJUCHINOVA

V souladu se školským zákonem byl 26. 3. 2018 vyhlášen konkurs na ředitele/ředitelku Mateřské školy Matjuchinova. celý text

ostatní | 17. 4. 2018 | Autor: Hana Haubertová

INFORMACE PRO UCHAZEČE O PRACOVNÍ POZICI ŘEDITEL/ŘEDITELKA MŠ MATJUCHINOVA

MČ Praha-Zbraslav zveřejňuje pro uchazeče doplňující informace k vyhlášenému konkurznímu řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova. celý text

ostatní | 17. 4. 2018 | Autor: Hana Haubertová

PROGRAMU ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2018

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 754 ze dne 10. 4. 2018podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy v rámci Programu Čistá energie Praha 2018 celý text

ostatní | 17. 4. 2018 | Autor: Hana Haubertová

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA OBNOVU POMNÍKU

Městská část Praha-Zbraslav vyhlásila veřejnou sbírku na obnovu Pomníku padlým na Zbraslavském náměstí a péči o pietní místo. celý text

ostatní | 13. 4. 2018 | Autor: Hana Haubertová

REVITALIZACE KULTURNÍ PAMÁTKY – POMNÍK OBĚTEM I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY, ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

Od 1. dubna 2018 začaly přípravy stavebních a restaurátorských prací na Pomníku obětem I. a II. světové války, který je dominantou Zbraslavského náměstí. celý text

ostatní | 5. 4. 2018 | Autor: Hana Haubertová

KRÁSNÉ SVÁTKY JARA

Letošní Velikonoce následují pouhých několik málo dní po příchodu astronomického jara. Proto první sluneční paprsky teprve zvolna probouzí přírodu, na stromech opatrně raší lístky a v zahradách, ulicích i na náměstích pomalu rozkvétají jarní záhony. Mnoha lidem ale i tato startující svěží proměna už vykouzlila úsměv na tváři. celý text

ostatní, Novinky | 30. 3. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

MATEŘSKÁ ŠKOLA MATJUCHINOVA V PŘÍŠTÍCH ŠESTI LETECH

V tomto roce končí funkční období třem ředitelům zbraslavských příspěvkových organizací. celý text

ostatní | 28. 3. 2018 | Autor: Hana Haubertová

DUBNOVÁ UZAVÍRKA RADOTÍNSKÉ PĚŠÍ LÁVKY

Zpevnění nosného průvlaku mostovky si vyžádá kompletní uzavírku lávky. Jde o poslední z řady provizorních opatření doporučených statikem.
celý text

ostatní | 27. 3. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

ROZSÁHLÁ HAVÁRIE VODY NA ZBRASLAVI. OPRAVA POTRVÁ DO ZÍTŘEJŠÍHO RÁNA.

Havárie vodovodního řadu v ulici Faltysova 150/2 přerušila dodávky pitné vody v naší městské části. Pracovníci PVK pracují na odstranění závady. Obnovení dodávek se očekává zítra ráno
celý text

ostatní | 24. 3. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

RADNÍ PLAMÍNKOVÁ: PARK NA SOUTOKU MÁ MÍT ROZLOHU 1300 HA. JEDNÁME S MAJITELI POZEMKŮ

V parku by měly být nízkonákladové stavby jako například hřiště, které by nebylo náročné v případě povodní obnovit. Na soutoku by moly být sady a aleje, plochy by mohly sloužit k pastvě zvířat, což by rozvíjelo biodiverzitu. celý text

ostatní | 1. 3. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP PRO ŽÁKY ZŠ

V pondělí 26. února zajistila městská část pro děti základní školy zážitkový workshop Den, kdy se mlčelo od organizace Post Bellum, ve kterém si děti únor 48 a kolektivizaci mohly prožít v rolích obyvatel české vesnice. celý text

ostatní | 1. 3. 2018 | Autor: Blanka Velemínská

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

V barevných nádobách na separovaný odpad často končí i odpad, který do nich nepatří. K nejčastějším omylům při recyklaci patří třídění plat od vajec, krabic od pizzy nebo papírových kapesníčků. Pražanům dokážou pořádně zamotat hlavu i produkty ze specifických materiálů, mezi které se řadí polystyren, tlakové obaly od sprejů, zrcadla nebo vysloužilé pneumatiky. Následující manuál napoví, jak se vyvarovat nejčastějších přehmatů.

celý text

Novinky | 26. 2. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

NA NÁMĚSTÍ BYL INSTALOVÁN ZÁSOBNÍK S REFLEXNÍMI PRVKY

Dnes jsme na Zbraslavském náměstí instalovali zásobník s reflexními prvky. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 21. 2. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

CENA ZA NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA A SLUŽBY S NÁJMEM SPOJENÉ ZŮSTÁVÁ STEJNÁ JAKO V ROCE 2017

Cena za nájem hrobového místa a za služby s nájmem spojené je stanovena rozhodnutím Rady MČ Praha-Zbraslav ze dne 19.2.2018 ve stejné výši, jako v roce 2017. celý text

ostatní | 21. 2. 2018 | Autor: Hana Haubertová

O PARTICIPATIVNÍM ROZPOČTU PRO ROK 2018 JE ROZHODNUTO

V letošním hlasování uspělo šest z osmi navržených projektů. Celkové náklady za 6 vítězných projektů dosáhnou 786 000 Kč. celý text

ostatní, Novinky | 20. 2. 2018 | Autor: Hana Haubertová

POLIKLINIKA ŽITAVSKÉHO MĚNÍ MAJITELE, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY BUDOU FUNGOVAT I NADÁLE

Lékařské ordinace v poliklinice Žitavského zůstanou dalších dvacet pět let, změní se pouze vlastník budovy. celý text

ostatní, Novinky | 20. 2. 2018 | Autor: Hana Haubertová

PŘIJĎTE DNES OD 18 HODIN NA VEŘEJNÉ PREZENTACE NÁVRHŮ DO PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018

Zveme občany v pondělí 12. února od 18 hodin do Obřadní síně Městského domu na VEŘEJNÉ PREZENTACE NÁVRHŮ, o kterých bude možné již v tomto týdnu hlasovat. celý text

ostatní, Novinky | 12. 2. 2018 | Autor: Anna Dušková

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2018 – VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH

Český statistický úřad organizuje v roce 2018 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2018“ (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.
celý text

ostatní, Novinky | 5. 2. 2018 | Autor: Hana Haubertová

SMUTNÁ ZPRÁVA

Dnes 17. 1. 2018 zemřela paní Eva Burešová, dlouholetá pracovnice Úřadu městské části Praha-Zbraslav (oddělení matriky). K uctění její památky byla na budově ÚMČ vyvěšena smuteční vlajka.

celý text

ostatní | 17. 1. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZBRASLAV PRO ROK 2018

Městská část Praha–Zbraslav zveřejňuje návrh rozpočtu městské části Praha-Zbraslav pro rok 2018, který bude projednávat Zastupitelstvo městské části Praha-Zbraslav na veřejném zasedání dne 31.01.2018 od 17:30 hodin v Městském domě, U malé řeky 3. celý text

ostatní, Novinky, náš tip | 15. 1. 2018 | Autor: Hana Haubertová

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MČ PRAHA-ZBRASLAV

Zveme všechny obyvatele na veřejné projednání a představení návrhu Programu regenerace městské památkové zóny MČ Praha-Zbraslav pro období 2018 – 2023 v pondělí dne 22. ledna 2018 od 18:00 hodin do Městského domu. celý text

ostatní | 2. 1. 2018 | Autor: Hana Haubertová

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ STAROSTKY ZUZANY VEJVODOVÉ

Požehnané Vánoce a úspěšný vstup do nového roku. celý text

ostatní, Novinky | 23. 12. 2017 | Autor: Martin Joachymstál

VÍCEDENNÍ VÝLUKA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DATOVÝCH SCHRÁNEK (ISDS)

Dovolujeme si vás upozornit na mimořádnou vícedenní výluku informačního systému datových schránek (ISDS), která proběhne v termínu 29. 12. 2017, 16:00 hod. – 2. 1. 2018, 16:00 hod.

celý text

ostatní, Novinky | 19. 12. 2017 | Autor: Hana Haubertová

PRAŽSKÁ HYGIENA OTEVÍRÁ KOMPLETNĚ ZREKONSTRUOVANOU POBOČKU PRO VEŘEJNOST – 2 POBOČKY V 1 BUDOVĚ

Pobočky Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) CENTRUM a ZÁPAD sídlí od pondělí 11. prosince 2017 společně v jedné budově, a to na adrese Dukelských hrdinů 347/11 v Praze 7. celý text

ostatní, Novinky | 13. 12. 2017 | Autor: Hana Haubertová

PLÁNOVANÉ SADOVÉ ÚPRAVY V MĚSTSKÉ ZAHRADĚ

Úpravy si vyžádají omezení provozu zahrady a obousměrné uzavření cesty z hřiště Kamínka na Plácek. Podrobnosti v textu. celý text

ostatní, Novinky | 7. 12. 2017 | Autor: Martin Joachymstál

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ELIŠKY PŘEMYSLOVNY NOVĚ CELODENNĚ

Od 24.12.2017 dochází ke změně provozního režimu autobusové zastávky Elišky Přemyslovny. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 6. 12. 2017 | Autor: Štěpán Vacek

SOUSEDSKÁ SETKÁNÍ U VÁNOČNÍCH STROMKŮ

již čtvrtou sezonu se společně setkáváme na sousedských vánočních setkáních. Kdo má chuť, přinese cukroví, teplý čaj nebo svařák, zazpíváme si koledy a popovídáme, jak se nám daří. Máte-li chuť, přidejte se k nám.   celý text

ostatní, Novinky | 1. 12. 2017 | Autor: Martin Joachymstál

ZBRASLAVSKÝ VÁNOČNÍ STROM SE ROZSVÍTÍ 2. PROSINCE, VÝZDOBA ROZZÁŘÍ ULICE V PŘEDVEČER MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY

V rámci sousedského setkání, které se uskuteční 2. prosince od 16 hodin bude na Zbraslavském náměstí rozsvícen vánoční strom. Ještě před tím si můžete užít vánoční jarmark. Podrobnosti najdete v článku celý text

Novinky | 30. 11. 2017 | Autor: Martin Joachymstál

DOTACE MČ PRAHA-ZBRASLAV PRO ROK 2018 - FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA AKCE LETOS DŘÍVE!

Rada městské části Praha-Zbraslav vyhlásila výzvy k podávání žádostí o přidělení dotací v rámci vyhlášeného Programu poskytování dotací pro rok 2018. Snahou je, aby se finanční podpora pro akce dostala k organizátorům dříve. celý text

ostatní, Novinky, náš tip | 28. 11. 2017 | Autor: Hana Haubertová

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA V MATEŘSKÉ ŠKOLE MATJUCHINOVA

Protože výsledky poslední kontroly mateřské školy Matjuchinova vzbudily velké diskuze na sociálních sítích včetně osobních urážek, rozhodli jsme se protokol z kontroly zveřejnit a situaci vysvětlit.
celý text

ostatní, Novinky | 24. 11. 2017 | Autor: Martin Joachymstál
první předchozí
ze 5
poslední

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Facebook

 

WEBKAMERA - skatepark

stavba skateparku

LOKÁLNÍ METEOSTANICE

banner

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

10.12.2018 08:50

Aktuální výška:

47 cm

10.12.2018 08:50

Aktuální výška:

389 cm

10.12.2018 08:50

Aktuální výška:

85 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

10.12.2018 08:00

Aktuální výška:

91 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 165
TÝDEN: 165
CELKEM: 989778