Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

KONKURZ NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Typ: Novinky
Městská část Praha-Zbraslav vyhlašuje konkurz na ředitele základní školy! Naše škola má skvělé možnosti rozvoje a možnost dosáhnout skvělé kvality. Chceme, aby byla místem, kde každé dítě dostane nejen kvalitní vzdělávání, ale i maximum toho, co potřebuje ke spokojenému osobnostnímu vývoji. Buďte právě vy tím, koho do jejího vedení hledáme!

 

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZBRASLAV

 

Usnesením č. 6 70 19 ze dne 4. 3. 2019, na základě § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění,

 

VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

 

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele příspěvkové organizace

 

Základní škola Vladislava Vančury,

se sídlem: Hauptova 591, 156 00 Praha-Zbraslav

IČ: 61386961

 

s předpokládaným nástupem:            od 1. 8. 2019

 

Uchazečem může být:

občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk, a má níže uvedené odborné předpoklady pro výkon pracovní pozice:

•          odborná kvalifikace dle ustanovení §7 a §8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPP“),

•          praxe dle § 5 odst. 1 písm. b) ZoPP,

 • způsobilost k právním úkonům (resp. právní osobnost a svéprávnost) dle §3 odst. 1 písm. a) ZoPP,

  •          bezúhonnost dle §3 odst. 1 písm. c) ZoPP,

  •          zdravotní způsobilost dle §3 odst. 1 písm. d) ZoPP, a

  •          znalost českého jazyka dle §3 odst. 1 písm. e) ZoPP,

   

  a který také splňuje další předpoklady pro výkon pracovní pozice:

  •          znalost školské problematiky a příslušných právních předpisů,

  •          znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,

  •          základní ekonomické znalosti,

  •          organizační a řídící schopnosti,

  •          znalost práce s PC.

   

  Uchazeč o zařazení do konkursního řízení podá Městské části Praha-Zbraslav písemnou přihlášku, jako samostatný dokument, který bude obsahovat tyto náležitosti:

  •          název pracovní pozice, na kterou se uchazeč hlásí,

  •          jméno, příjmení a titul,

  •          datum a místo narození,

  •          státní příslušnost,

  •          adresa trvalého pobytu a korespondenční adresa, liší-li se od adresy trvalého pobytu, 

  •          telefonické spojení a emailovou adresu, a

  •          datum a podpis.

   

  K přihlášce uchazeč připojí tyto dokumenty:

  •          strukturovaný profesní životopis,

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

  •          doklad o průběhu všech zaměstnání a délce pedagogické praxe dle ustanovení §5 odst. 1) ZoPP s uvedením konkrétního pracovního zařazení (pracovní smlouvy či potvrzení zaměstnavatelů), 

  •          originál/úředně ověřená kopie výpisu z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takovýto rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit bezúhonnost čestným prohlášením,

  •          originál/úředně ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ředitelky základní školy (ne starší 2 měsíců).

 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, podepsaný uchazečem
 • návrh koncepce rozvoje školy (do 5 normostran A4) včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce, v němž:
  • definuje vizi (dlouhodobý cíl) a dílčí cíle školy v horizontu 1, 2, 5 let;
  • popíše svou představu řízení kvality pedagogického procesu;
  • představí nastavení participativní vnitřní kultury školy, která má dopad na učení každého žáka;
  • definuje nástroje podpory pedagogických pracovníků a stabilizace kvalitního pedagogického sboru;
  • popíše, jak hodlá využívat mimorozpočtové zdroje k rozvoji školy.

 

Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte v zalepené obálce na adresu: Úřad městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav. Přihlášky musí být doručeny poštou nebo osobně nejpozději do pátku 12. 4. 2019 do 12:00 hodin do podatelny Úřadu městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav.

Obálku označte slovy „KONKURS - NEOTVÍRAT“.

Každý účastník konkursního řízení nese své náklady spojené s účastí v konkursním řízení samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv konkurzní řízení v jeho průběhu zrušit bez udání důvodů.

formát PDF zde: e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1272_14.pdf&original=Z%C5%A0-konkurs.pdf


Vytvořeno: 15. 3. 2019
Poslední aktualizace: 15. 3. 2019 17:59
Autor: Martin Joachymstál

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Facebook

 

WEBKAMERA - skatepark

stavba skateparku

LOKÁLNÍ METEOSTANICE

banner

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

6.12.2019 18:20

Aktuální výška:

45 cm

6.12.2019 18:50

Aktuální výška:

386 cm

6.12.2019 18:20

Aktuální výška:

74 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

6.12.2019 17:00

Aktuální výška:

79 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 886
TÝDEN: 5262
CELKEM: 1315661