Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZBRASLAV PRO ROK 2018

Typ: ostatní | Novinky | náš tip
Městská část Praha–Zbraslav zveřejňuje návrh rozpočtu městské části Praha-Zbraslav pro rok 2018, který bude projednávat Zastupitelstvo městské části Praha-Zbraslav na veřejném zasedání dne 31.01.2018 od 17:30 hodin v Městském domě, U malé řeky 3.

Tento návrh rozpočtu je na úřední desce zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Plné znění návrhu rozpočtu je zveřejněno v elektronické podobě na elektronické úřední desce na oficiálních webových stránkách městské části Praha-Zbraslav a k nahlédnutí je v listinné podobě v podatelně Úřadu Městské části Praha-Zbraslav.

 

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané městské části Praha-Zbraslav uplatnit buď písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu rozpočtu, nebo ústně při projednávání návrhu rozpočtu na zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav.

SOUHRNNÁ ROZPOČTOVÁ DATA VÝDAJŮ NA ROK 2018

Kapitola

Výdaje v tis. Kč

Běžné výdaje

% celku

Kapitálové výdaje

% celku

01

Rozvoj obce

5 090

7,74

14 400

25,19

02

Městská infrastruktura

3 800

5,78

5 620

9,83

03

Doprava

5 100

7,76

1 670

2,92

04

Školství, mládež a sport

12 548,6

19,09

31 700

55,45

05

Zdravotní a sociální oblast

2 490

3,79

260

0,45

06

Kultura a cestovní ruch

7 243

11,02

200

0,35

07

Bezpečnost

495

0,75

220

0,39

08

Hospodářství

20

0,03

700

1,22

09

Vnitřní správa

25 919

39,43

1 400

2,45

10

Pokladní správa

3 030

4,61

1 000

1,75

 

CELKEM

65 735,6

100,00

57 170

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet MČ Praha-Zbraslav je navržen na straně příjmů ve výši 107.905,6 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 122.905,6 tis. Kč před konsolidací. Vzniklý rozdíl je financován z přebytku hospodaření z minulých let a nedočerpaných poskytnutých účelových dotací.

Rozpočtové příjmy ve výši 107.905,6 tis. Kč jsou tvořeny převážně přijatými transfery od hl. m. Prahy (48.992 tis. Kč) a ze státního rozpočtu (394 tis. Kč), které jsou oproti minulým obdobím výrazně navýšeny. Vlastní příjmy očekáváme prakticky ve stejné výši jako v minulých obdobích, tvoří je zejména:

 • Poplatky za psy
 • Poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a ubytování
 • Poplatky za zábor veřejného prostranství
 • Správní poplatky
 • Daň z nemovitosti
 • Příjmy z vydobytých prostor (Kámen Zbraslav, a.s.)

Na doplnění příjmové části rozpočtu a na krytí rozvojových projektů bude mimo dotačních titulů použit i převod z účtu Vedlejší hospodářské (výdělečné)činnosti MČ Praha-Zbraslav ve výši 47.131,6 tis. Kč.

Běžné výdaje (provozní výdaje – třída 5) jsou oproti roku 2017 mírně navýšené. Mezi významné běžné výdaje patří zejména:

 • 5.100 tis. Kč na opravy údržbu (včetně zimní údržby) komunikací
 • 3.478,6 tis. Kč neinvestiční příspěvek mateřským školám
 • 6.700 tis. Kč neinvestiční příspěvek základní škole
 • 1.400 tis. Kč neinvestiční příspěvek školní jídelně
 • 270 tis. Kč neinvestiční příspěvek umělecké škole
 • 1.000 tis. Kč kulturní činnost
 • 1.500 tis. Kč grantová oblast
 • 1.580 tis. Kč podpora zřízené organizace Jesle Zbraslav o.p.s.
 • 2.700 tis. Kč nebytové hospodářství
 • 1.900 tis. Kč činnost komunálních služeb
 • 3.800 tis. Kč oblast vzhledu obce a veřejné zeleně
 • 450 tis. Kč činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů
 • 25.359 tis. Kč činnost místní správy a zastupitelstva Městské části Praha – Zbraslav

Kapitálové výdaje (třída 6) jsou naplánovány pro rok 2018 v celkové výši 57.170 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější investiční okruhy patří:

 • 31.520 tis. Kč investiční akce do oblasti školství (akce Rozšíření ZŠ Vl. Vančury - budova Nad Parkem – úprava okolí, Modernizace školního hřiště, Snížení energetických ztrát ZŠ, Řešení šaten v budově ZŠ Hauptova)
 • 5.040 tis. Kč okruh vzhled obce (Vybudování kontejnerových stání, Revitalizace prostranství Sluneční město, Nábřeží Jana Kašky)
 • 1.420 tis. Kč investiční akce v oblasti silnic (Vybudování autobusové zastávky Žabovřesky, Studie řešení dopravy Zbraslav, Rekonstrukce chodníku Baně, Zbraslavské)
 • 9.360 tis. Kč oblast nebytového hospodářství (Revitalizace objektu prádelny, Rekonstrukce hřbitova, Rekonstrukce v budově ÚMČ, Infocentrum na Zbraslavském náměstí, Kulturně komunitní centrum, Rekonstrukce Městského domu a Rekonstrukce ve zřízené organizaci Dětské jesle)
 • 4.000 tis. Kč oblast bytového hospodářství (Rekonstrukce bytů a bytových domů v majetku MČ Praha-Zbraslav)
 • 5.830 tis. Kč v dalších oblastech (Odkup pozemku Lahovičky, Program regenerace památkové zóny, Rozvoj městské památkové zóny, Architektonická soutěž Zbraslavské náměstí, Projekt části cyklostezky A20, Participativní rozpočet pro rok 2018, Dopadové plochy workoutového hřiště, Vybudování fit parku ve Slunečním městě, Rekonstrukce prostoru „U Kaštanu“, Studie Na Vrškách a Nákup hasičské cisterny)

 

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÁ DATA (v tis. Kč)

Název položky

Skutečnost 2017

Návrh 2018

Daňové příjmy - třída 1

8 744

9 495

Nedaňové příjmy - třída 2

2 319

1 193

Kapitálové příjmy  - třída 3

210

0

Vlastní příjmy 

11 273

10 688

Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4

126 266

97 218

z toho převody z rozpočtu vlastního HMP

43 602

48 992

            převody ze státního rozpočtu

379

394

Příjmy celkem

137 539

107 906

Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5

61 639

65 736

Kapitálové výdaje - třída 6

28 226

57 170

Výdaje celkem

89 865

122 906

třída 8 - financování ( - schodek, + přebytek)

47 674

-15 000

 


Vytvořeno: 15. 1. 2018
Poslední aktualizace: 16. 1. 2018 07:43
Autor:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Facebook

 

WEBKAMERA - skatepark

stavba skateparku

LOKÁLNÍ METEOSTANICE

banner

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

16.2.2019 13:30

Aktuální výška:

81 cm

17.2.2019 00:20

Aktuální výška:

474 cm

16.2.2019 13:30

Aktuální výška:

134 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

16.2.2019 11:00

Aktuální výška:

135 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 57
TÝDEN: 5075
CELKEM: 1042451