Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ŠÉFREDAKTOR/ŠÉFREDAKTORKA ZBRASLAVSKÝCH NOVIN

Typ: ostatní
Baví vás komunální politika a témata s ní spojená? Přidejte se do týmu komunikace Městské části Praha-Zbraslav. Jsme otevřená radnice, která naslouchá svým občanům a chce s nimi udržovat oboustrannou komunikaci – zajímavou i zábavnou. Přijměte naši nabídku ke spolupráci.

 

Poptávkové řízení na pozici šéfredaktor/šéfredaktorka Zbraslavských novin

 

             1. Zadavatel:

Městská část Praha-Zbraslav
Zbraslavské nám. 464
156 00 Praha – Zbraslav
IČ: 002 41 857
jednající: Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou


2.    Předmět plnění:

        Hledáme spolupracovníka pro výkon činností šéfredaktora/šéfredaktorky Zbraslavských novin, informačního zpravodaje Městské části Praha-Zbraslav.

        Zbraslavské noviny jsou periodickým tiskem územního samosprávného celku. Jejich tvorba se řídí dokumentem „Koncepce Zbraslavských novin“ (Příloha č. 1).  Koncept Zbraslavských novin vychází z dokumentu „Manuál pro dobré radniční periodikum“ autorů Martin Kameník, Oldřich Kužílek, vydalo Oživení, o. s. v roce 2015.

Šéfredaktor/šéfredaktorka svým přístupem k tvorbě novin zajistí, aby noviny:

- byly zdrojem informací pro svobodné utváření názorů občanů na chod místní samosprávy,

- zajistily možnost občanů participovat na správě místních veřejných záležitostí,

- přinášely témata, informace a zajímavosti ze všech oblastí života městské části.

        Šéfredaktor/šéfredaktorka musí umět řídit a organizovat práci při sestavování redakčního plánu a tvorbě jednotlivých čísel. Stanovuje témata jednotlivých čísel, píše vlastní texty, připravuje reportáže, sestavuje došlé příspěvky a spolupracuje na grafickém zpracování. V souladu s Koncepcí Zbraslavských novin řídí práci redakce, redakčního kruhu, spolupracovníků redakce a připravuje podklady pro hodnocení novin Redakční radou. Šéfredaktor/šéfredaktorka spolupracuje s ostatními komunikačními kanály městské části (web, sociální sítě, Infocentrum).

3.    Kvalifikační předpoklady:

Požadujeme:

- znalost redakční práce a principů vyváženého a nestranného zpravodajství,

- výbornou úroveň českého jazyka,

- stylistické dovednosti,

- komunikační dovednosti

- schopnost týmové práce a řízení pracovního týmu

- zájem o (komunální) politiku a veřejné dění,

- inteligenci, kreativitu, ochotu se učit, samostatnost, pečlivost,

- flexibilitu a konstruktivní přístup k řešení problémů.

- pokročilé znalosti práce s PC (MS Word, Excel, Outlook), internetem a sociálními sítěmi.


Výhodou:

- ukončené vysokoškolské vzdělání humanitního zaměření,

- zkušenost s obdobou pozicí,

- samostatná novinářská nebo literární tvorba,

- znalost místního dění.


Nabízíme:

- možnost podílet se na naplňování vize otevřené a moderní komunální politiky,

- smysluplnou práci v tvůrčím týmu,

- zaměstnaneckou smlouvu mimo hlavní pracovní poměr nebo práci na živnostenský list.

 

4.    Doba plnění bude sjednána na dobu neurčitou.

 

5.    Platební podmínky

Zadavatel bude hradit odměnu dle charakteru smlouvy formou měsíční odměny.

6.    Požadavky na jednotné zpracování nabídek

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce se všemi požadovanými přílohami.

1.    Identifikační údaje uchazeče (jméno/firma (IČ, DIČ), adresa/sídlo, telefon, email)

2.    Obsah nabídky:

Cenová nabídka

Celková cenová nabídka výše měsíční odměny uvedená v českých korunách, a to bez DPH a včetně DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč předloží prostou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a profesní životopis nebo přehled zakázek s obdobným předmětem plnění.

Hodnocení Zbraslavských novin

Uchazeč předloží vlastní hodnocení struktury vydávání a náplně, obsahu a formy Zbraslavských novin v rozsahu max. 2 stran. Uchazeč může mj. vycházet ze zdrojů uvedených na webu MČ Praha-Zbraslav ve složce Zbraslavské noviny o-mestske-casti/zbraslavske-noviny/.

Nabídka musí být podána v uzavřené obálce s označením „Šéfredaktor/šéfredaktorka ZN – nabídka, neotevírat“.

7.    Místo a lhůta pro podání nabídky

        Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 29. 11. 2019 do 10 hodin.    

Nabídku může uchazeč podat osobně do podatelny Úřadu městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, nebo poštou na adresu ÚMČ Praha-Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, 156 03 Praha-Zbraslav.

8.    Hodnocení uchazečů

        Hodnotící komise provede hodnocení uchazečů podle naplnění kvalifikačních předpokladů, úrovně zpracování Hodnocení Zbraslavských novin a výše jejich nabídkové ceny.  

9.    Práva zadavatele

Toto poptávkové řízení není vedeno v režimu zákona o veřejných zakázkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit poptávkové řízení před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, právo odmítnout všechny předložené nabídky, jakož i neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů bez udání důvodu,

- vyloučit uchazeče, jehož nabídka je z hlediska požadavků stanovených zadavatelem neúplná nebo neobsahuje po obsahové stránce podmínky uvedené v zadání,

- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, příp. vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a jejím konečném znění.

Nabídku nelze považovat za akceptaci návrhu na uzavření smlouvy nebo za návrh na uzavření smlouvy. Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na předmět zakázky a rovněž tak výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká mezi zadavatelem a vybraným uchazečem právní vztah.

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých s jeho účastí na tomto zadávacím řízení.

 

10.  Kontaktní osoba zadavatele

Pro další informace, které byste potřebovali k našemu poptávkovému řízení, a případné vaše dotazy je vám k dispozici paní Blanka Velemínská, 257 111 801, blanka.veleminska@mc-zbraslav.cz.

 

 

Petr Janeček

tajemník ÚMČ Praha-Zbraslav

       Těšíme se na vaše nabídky!

 

V Praze-Zbraslavi 29. 10. 2019

Příloha č. 1: Koncepce Zbraslavských novin - odkaz naleznete ZDE! 

 

Dokument ke stažení naleznete ZDE! (.pdf)


Vytvořeno: 30. 10. 2019
Poslední aktualizace: 30. 10. 2019 11:05
Autor: Petr Janeček

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

25.5.2020 02:20

Aktuální výška:

43 cm

25.5.2020 02:10

Aktuální výška:

381 cm

25.5.2020 02:20

Aktuální výška:

83 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

25.5.2020 02:00

Aktuální výška:

91 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální