Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

VYJÁDŘENÍ MČ PRAHA-ZBRASLAV K ZÁMĚRU MV ČR, RESP. POLICEJNÍHO PREZIDIA ČR NA VÝSTAVBU ROZSÁHLÉHO ADMIN. KOMPLEXU V AREÁLU POLICIE ČR VE ZBRASLAVI

Typ: ostatní | Novinky
Rada MČ Praha-Zbraslav (RMČ) vydala svým usnesením ze dne 19. 12. 2018 Vyjádření MČ Praha-Zbraslav k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci "Rozvoj areálu Zbraslav (RAZ), Areál Policejního prezidia ČR, ulice Na Baních, Praha 5 – Zbraslav", stavebník Česká republika – Ministerstvo vnitra, Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR (dále jen Záměr).

V areálu mají být nově dislokovány útvary policie s celostátní působností, zejména Kriminalistický ústav Praha a Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu. Plánovaná kapacita nové části areálu je 1 000 pracovních míst. Již v současné době je areál policie největší stavbou a administrativním komplexem v naší městské části a svým provozem má zcela přirozeně velký vliv na své okolí.    

Vyjádření opíráme o povinnost obce, tedy MČ Praha-Zbraslav, pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chránit též veřejný zájem. Realizace Záměru se bezprostředně dotýká potřeb občanů MČ Praha-Zbraslav zejména v oblasti bydlení a dopravy. Požadavky MČ Praha-Zbraslav jsou směřovány k objektivnímu zmírnění negativních dopadů Záměru na okolí, resp. na MČ Praha-Zbraslav a ke zlepšení podmínek pro provoz Záměru v dnešní době již v silně urbanizované části Zbraslavi. 

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16 doporučil stavebníkovi Záměr projednat ve Stavební komisi Rady MČ Praha-Zbraslav a výsledek tohoto projednání doložit stavebnímu úřadu. Stavební komise projednala Záměr na dvou zasedáních. Se stanoviskem stavební komise byl stavebník seznámen na společném jednání. Zápisy stavební komise byly předány stavebnímu úřadu. Vyjádření MČ Praha-Zbraslav obsahuje i připomínky stavební komise. Zápisy Stavební komise, která je odborným poradním orgánem RMČ, jsou veřejně dostupné na webu MČ.

V současné době probíhá územní řízení k této stavbě na místně příslušném stavebním úřadě – Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16. Oznámení o zahájení bylo vyvěšeno 20. 12. 2018 na úřední desce ÚMČ Praha 16. Městská část Praha-Zbraslav je účastníkem tohoto řízení, vyjádření MČ Praha-Zbraslav jsme tomuto úřadu zaslali. Zahájení územního řízení těsně před vánočními svátky nepovažujeme s ohledem na účastníky řízení za příliš vhodné.

Se stavebníkem jsme vedli jednání o všech bodech uvedených ve Vyjádření. Nepodařilo se nám najít primární shodu na tom, že stavba, která významně ovlivní okolí, by ve své projektové přípravě měla řešit i vazby na okolní prostředí a navrhovat taková řešení, která eliminují či alespoň zmírňují negativní dopady např. v dopravním zatížení. Na poslední schůzce došlo k dohodě, že postup ve věci realizace napojení horní Zbraslavi na komunikaci I/4 Strakonická (požadavek č. 1 ve Vyjádření) by mohl být předmětem memoranda o spolupráci mezi MV ČR, ŘSD, hlavním městem Prahou a MČ Praha-Zbraslav. Text memoranda je v současné době ze strany MV ČR připravován.

Body uvedené v našem vyjádření se dle našeho názoru týkají jak zájmů městské části a hlavního města Prahy, tak i zájmů stavebníka, resp. Policie ČR. O stanovisku a požadavcích MČ Praha-Zbraslav ve věci Záměru jsme proto informovali nejen Správu logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, ale i primátora a příslušné radní hlavního města Prahy a ministra vnitra ČR.

Jsme si vědomi, že záměr je strategickou investicí v oblasti bezpečnosti státu. Řízení o územním rozhodnutí je ze zákona vedeno před civilním stavebním úřadem. Nelze tedy nepřihlédnout ke skutečnostem, kterými Záměr, stejně jako jakákoliv jiná stavba a její následný provoz, bude ovlivňovat své okolí. Iniciativu občanů MČ Praha-Zbraslav ve věci Záměru vnímáme jako uplatnění základních občanských práv a svobod daných zákony České republiky. Naší povinností je hájit zájmy občanů obce, městské části Praha-Zbraslav, a také zajistit právo veřejnosti na informace. Takto budeme i nadále postupovat a jsme připraveni k jednání se všemi zúčastněnými.

Ing. Zuzana Vejvodová, starostka

Usnesení RMČ ze dne 19.12.2018, vyjádření RMČ k projektové dokumentaci, zápisy ze Stavební komise.


Vytvořeno: 7. 1. 2019
Poslední aktualizace: 7. 1. 2019 14:10
Autor: Marta Spáčilová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Facebook

 

WEBKAMERA - skatepark

stavba skateparku

LOKÁLNÍ METEOSTANICE

banner

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

21.1.2019 23:50

Aktuální výška:

78 cm

22.1.2019 00:00

Aktuální výška:

484 cm

21.1.2019 23:50

Aktuální výška:

109 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

21.1.2019 23:00

Aktuální výška:

117 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 65
TÝDEN: 943
CELKEM: 1021081