Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

první
ze 5
poslední

DEMOLICE DÁLNIČNÍHO MOSTU PŘES D4 U ŘITKY

Z důvodu demolice mostu přes komunikaci D4 u Řitky (14 kilometr D4) dojde ve dnech 19.10.2019 – 20.10.2019 k dopravním omezením na této komunikaci. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 18. 10. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

VÝSTAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE V LAHOVIČKÁCH

Technická správa komunikací hl.m. Prahy zahájí na konci října stavbu dešťové kanalizace v Lahovičkách. Týká se ulic Na Staré, Ke Stanici a K Řece. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 17. 10. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

OMEZENÍ V PAŠKOVĚ ULICI POTRVÁ AŽ DO KONCE ŘÍJNA

Ačkoli jsme v červnu letošního roku byli investorem stavby ujištěni, že dopravní omezení v Paškově ulici a s tím spojená nutná objízdná trasa autobusů MHD bude ukončena na konci září letošního roku, předložil stavebník Odboru dopravy ÚMČ Praha 16 další fázi prací s tím, že toto omezení potrvá do konce října. Důvodem je dvoufázový překop ulice Elišky Přemyslovny směrem do Lomařské ulice. Doprava v ulici Elišky Přemyslovny bude tak řízena kyvadlově světelnou signalizací. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 27. 9. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

UZAVÍRKA BŘEŽANSKÉHO ÚDOLÍ od 23.9 do 6.10.2019

V rámci rekonstrukce průtahu obcí Dolní Břežany, komunikace č. II/101 dojde v období 23.9.-6.10.2019 k úplné uzavírce Břežanského údolí. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 17. 9. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

7.9.2019 "ZBRASLAV - JÍLOVIŠTĚ" - DOPRAVNÍ OMEZENÍ

V rámci akce " Závod historických vozidel do vrchu Zbraslav - Jíloviště" dojde dne 7. září od 12.00 do 16.00 hodin k úplně uzavírce ulic Zbraslavské náměstí, Elišky Přemyslovny, Na Baních U Národní galerie, Bartoňova a dále všechny křižovatky – výjezdy z bočních ulic v trase závodu.
Objízdná trasa je vedena ulicí Strakonická. Pro obsluhu západní části horní Zbraslavi bude otevřena komunikace "Kamínka" (spoj ulic Nad Kamínkou - Na Plácku)
celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 3. 9. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

REKONSTRUKCE KANALIZACE V ULICI PAŠKOVA - UZAVÍRKA ULICE

Pražská vodohospodářská společnost a.s. pokračuje na rekonstrukci splaškové kanalizace v ulici Paškova. Od pondělí 22.7.2019 do 30.9.2019 bude ulice PAŠKOVA (v úseku Elišky Přemyslovny - Fuchsova) zcela UZAVŘENA. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 18. 7. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

HAVÁRIE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY V ULICI ELIŠKY PŘEMYSLOVNY - KYVADLOVÝ PROVOZ

Z důvodu opravy havárie na vodovodní přípojce v ulici Elišky Přemyslovny u č.p. 1186 je v tomto místě provoz řízen kyvadlově světelnou signalizací. V době dopravní špičky lze předpokládat tvorbu kratších kolon. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 8. 7. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE KANALIZACE V ULICÍCH PAŠKOVA A LOMAŘSKÁ

Pražská vodohospodářská společnost a.s. naplánovala pro letošní rok rozsáhlou rekonstrukci splaškové kanalizace v ulicích Paškova a Lomařská. Z tohoto důvodu dojde v těchto ulicích ke značným dopravním omezením. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 22. 5. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ VE DNECH 15.4.2019 A 17.4.2019

V týdnu od 15.4.2019 pokračuje blokové čištění místních komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 12. 4. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

REKONSTRUKCE KANALIZACE V LOMAŘSKÉ ULICI

15.4.2019 bude zahájena stavba rekonstrukce kanalizace v části ulice Lomařská - v úseku Výtvarnická - Elišky Přemyslovny. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 8. 4. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ POKRAČUJE I TENTO TÝDEN

V pondělí 8.4.2019 proběhne úklid v ulicích Matjuchinova, Romana Blahníka,Pod Špejcharem, Pod Havlínem, Pod Urnovým hájem a Podéštova. Ve středu 10.4. 2019 pak v ulicích U Včely, Pirnerova, Pelzova, Jaromíra Vejvody, J.Mašína, J.Švehly, Karla Michala, Fuchsova a Tadrova. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 8. 4. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

ÚKLID DALŠÍHO OKRUHU KOMUNIKACÍ JIŽ ZÍTRA

Ve středu 3.4.2019 pokračuje úklid dalšího okruhu komunikací tzv. Blokové čištění. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 2. 4. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

JARNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ ZBRASLAVSKÝCH ULIC

Pravidelné blokové čištění zbraslavských ulic bude v letošním roce zahájeno již 1. 4. 2019 a ukončeno 3. 5. 2019. Úklid bude prováděn dodavatelsky, s vyloučením parkujících vozidel, vždy v době od 8:00 do 15:00 hodin. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 20. 3. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

OPRAVA OPĚRNÉ ZDI ULICE KOMOŘANSKÁ

Z důvodu opravy opěrné zdi ulice Komořanská dojde v termínu 11.3.2019 - 25.3.2019 k uzavírce jízdního pruhu ve směru z centra a to v úseku Závist - Most Závodu míru. Zcela uzavřen bude také přilehlý chodník.

Doprava bude v obou směrech zachována zbývajícím pruhem, v ranní špičce od 6:30 do 9:30 hod. bude doprava řízena kyvadlově pracovníky stavby, poté přenosnou světelnou signalizací. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 5. 3. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

UZAVÍRKA BŘEŽANSKÉHO ÚDOLÍ

Z důvodů nutnosti okamžitého pokácení stromů ohrožujících bezpečnost silničního provozu na sil. II/101 v Břežanském údolí bude od 28. 1. 2019 do max. 1. 2. 2019 vždy v době od 9:00 do 14:00 silnice v Břežanském údolí uzavřena. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 29. 1. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU V ULICI V BÍLCE

V letošíním roce pokračuje stavba rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu v ulici V Bílce. Z tohoto důvodu bude celý úsek komunikace do 30.6.2019 uzavřen. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 11. 1. 2019 | Autor: Štěpán Vacek

ZBRASLAVSKÉ VÁNOCE 2018 - DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Z důvodu konání akce Zbraslavské Vánoce bude tuto sobotu 15.12.2018 v době od 8:00 do 21:00 uzavřena ulice U Malé řeky a to v úseku mezi Městským domem a objektem čp 626 (vstup do Městské zahrady). V tomto úseku také nebude možno parkovat.

Děkujeme za pochopení celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 13. 12. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

OPRAVA OPĚRNÉ ZDI V ULICI KOMOŘANSKÁ

Z důvodu opravy opěrné zdi ulice komořanská v lokalitě Závist dojde v době od 26.11.2018 do 9.12.2018 k uzavírce části jízdního pruhu a přilehlého chodníku ve směru na Most závodu míru. Doprava v tomto místě bude řízena kyvadlově světelnou signalizací. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 26. 11. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

Uzavírka části ulice U Malé řeky v neděli 28.10.2018

V rámci oslav 100 let republiky bude tuto neděli 28.10.2018 v době od 8:00 do 20:00 uzavřena ulice U Malé řeky a to v úseku mezi Městským domem a objektem čp 626 (vstup do Městské zahrady). V tomto úseku také nebude možno parkovat.


celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 25. 10. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

VEJVODOVA ZBRASLAV 21.9.2018 - 23.9.2018 - DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Ve dnech 21.9.2018 - 23.9.2018 se koná další ročník festivalu dechové hudby "Vejvodova Zbraslav". celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 18. 9. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

JÍZDA HISTORICKÝCH VOZIDEL ZBRASLAV JÍLOVIŠTĚ

V rámci tradiční akce " Jízda historických vozidel do vrchu Zbraslav - Jíloviště" dojde dne 8. září od 13.00 do 16.00 hodin k úplně uzavírce ulic Elišky Přemyslovny a Na Baních (trasa závodu a Zbraslavského náměstí (výstava historických vozidel). celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 3. 9. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU - ZASTÁVKA MHD V ULICI PAŠKOVA

V týdnu od 16.7.2018 bude zahájena oprava povrchu chodníku a zastávky MHD v ulici Paškova. Provoz zastávky nebude omezen.Investorem opravy je MČ Praha-Zbraslav. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 16. 7. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

LETNÍ OPRAVY VÝTLUKŮ V KOMUNIKACÍCH

Již v minulém týdnu byly zahájeny rozsáhlejší práce na opravách výtluků a to například v ulicích Tunelářů,U Malé řeky, Hauptova, Vilímkova, Tadrova, Na Vrškách, K Výtopně nebo v lokalitě Strnady. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 16. 7. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

VÝKOPOVÉ PRÁCE V CHODNÍCÍCH - ROZŠÍŘENÍ OPTICKÉ SÍTĚ PRAGONET

Z důvodu pokládky nové optické sítě "Pragonet" společnosti T-Mobile ČR a.s. budou v období od 16.7.2018 do 31.8.2018 probíhat výkopové práce v chodnících v ulicích Elišky Přemyslovny, U Lékárny a U Včely a v komunikacích Pirnerova a Jaromíra Vejvody (včetně části zeleně ve Slunečnm parku). celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 16. 7. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

6.7.2018 VI. ROČNÍK ZÁVODU AUTOMOBILŮ DO VRCHU ZBRASLAV - TOČNÁ

V pátek 6. 7. 2018 se uskuteční VI. ročník závodů automobilů do vrchu Zbraslav Točná. V souvislosti s konáním závodu bude omezena doprava v Komořanské ulici v úseku Most Závodu míru - odbočka na Točnou a to v době od 8:30 do 16:30 hodin. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 3. 7. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

21.5.2018 ZÁKAZ PARKOVÁNÍ - U MALÉ ŘEKY A V ČÁSTI ZBRASLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ

V pondělí 21.5.2018 nebude možné zaparkovat v ulici U Malé řeky a Na Zbraslavském náměstí za cukrárnou. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 17. 5. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

UZAVÍRKA ČÁSTI ULICE K PŘÍSTAVIŠTI

Z důvodu opravy kanalizace bude od 25. dubna do 25. června realizována úplná uzavírka v ulici K Přístavišti (v úseku: U Malé řeky – U Hudební školy) celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 23. 4. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ ULIC POKRAČUJE I TENTO TÝDEN

Blokové čištění ulic bude probíhat i celý tento týden okruhy III. až VII. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 9. 4. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

JARNÍ ÚKLID ULIC ZAČÍNÁ JÍŽ TENTO TÝDEN

Tento týden bude zahájeno jarní blokové čištění ulic na Zbraslavi. celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 3. 4. 2018 | Autor: Štěpán Vacek

VE DNECH 22.3.2018 A 23.3.2018 BUDE DOČASNĚ ZRUŠENA ZASTÁVKA MHD "NA PLÁCKU" (směr Smíchovské nádraží)

Z důvodu rekonstrukce vedení kabelů elektro (22kV a 1kV) dojde ve dnech 22.3. a 23.3.2018 k dopravnímu omezení v ulici Žitavského. V těchto dnech nebude do Žitavského ulice možné odbočit z ulice K Přehradám(u kamenolomu.) celý text

ostatní, Odbor místního hospodářství, Novinky | 16. 3. 2018 | Autor: Štěpán Vacek
první
ze 5
poslední

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

22.10.2020 22:40

Aktuální výška:

77 cm

22.10.2020 22:50

Aktuální výška:

474 cm

22.10.2020 22:40

Aktuální výška:

101 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

22.10.2020 21:00

Aktuální výška:

105 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální