Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

první
ze 5
další poslední

Rekonstrukce povrchů - spolupráce se správci inženýrských sítí

Městská část Praha – Zbraslav navázala v letošním roce spolupráci s jednotlivými správci inženýrských sítí a díky tomu se v letošním roce podařila prosadit realizace nových povrchů komunikací a chodníků po provedené rekonstrukci zařízení technické vybavenosti. celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 14. 10. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

Oprava povrchu komunikace Pod Sirénou

Vzhledem ke skutečnosti, že Magistrát hlavního města Prahy nezahájil slíbenou celkovou rekonstrukci komunikace Pod Sirénou a i přes opakovanou urgenci ze strany městské části nebylo o pokračování této investiční akce stále rozhodnuto, přistupuje Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha – Zbraslav k lokální opravě povrchu komunikace v rámci vlastního rozpočtu určeného na běžnou údržbu místních komunikací. Komunikace bude vybouráním a následnou pokládkou živičného (asfaltového) povrchu uvedena do sjízdného stavu včetně úprav vjezdů k soukromým pozemkům. celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 12. 10. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

Jednosměrná Paškova - další vývoj

Zastupitelé na svém jednání dne 14.9.2015 projednávali stížnost občanů na zatím „provizorní“ Dopravní opatření v ulici Paškova. V diskusi zazněly názory veřejnosti, se kterými lze jen souhlasit. celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 5. 10. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

Dopravní omezení Vejvodova Zbraslav 2015

Ve dnech 25.9.-27.9.2015 se uskuteční tradiční festival dechových orchestrů - Vejvodova Zbraslav. V rámci této akce dojde k následujícím dopravním omezením: celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 21. 9. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

Uzavírka části chodníku v ulici Elišky Přemyslovny

Z důvodu pokládky kabelového vedení sítě UPC dojde v době od 17.9.2015 do 26.9.2015 k úplné uzavírce západní části chodníku v ulici Elišky Přemyslovny v úseku ulic Nad Parkem a Ke Kamínce. Po ukončení prací bude povrch chodníku celkově zrekonstruován. celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 18. 9. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

Dopravní omezení 5. září 2015

V sobotu 5. září se uskuteční tradiční Závod historických vozidel Zbraslav - Jíloviště o pohár Elišky Junkové V rámci této akce dojde v době od 13:00 do 16:30 hodin k úplné uzavírce ulic Elišky Přemyslovny a Na Baních. celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 26. 8. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

Dočasné zkrácení autobusové linky MHD č. 129

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nemohly od pondělí do středy tohoto týdne pokračovat práce na stavbě vodovodního přivaděče Baně - Mníšek pod Brdy v ulici Na Baních. Z tohoto důvodu nebylo možné plně obnovit trasu linky 129 do konečné stanice Baně. Dle sdělení odboru dopravy bude toto omezení prodlouženo do pondělí 24.8.2015. celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 21. 8. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

Uzavírka části Pražského okruhu

Vzhledem k nutným opravám a údržbě dojde od dnešního dne od 21:00 hodin do neděle 23.8.2015 do 12:00 hodin k úplné uzavírce části Pražského okruhu od Vesteckého přivaděče (R1-3,5km) po Lochkovskou křižovatku (R1 - 14,5km), včetně Komořanského i Lochkovského tunelu a Radotínského mostu. celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 21. 8. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

Rekonstrukce kanalizace v ulici Lesáků

V rámci provádění stavebních prací na rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici Lesáků bude komunikace v úseku ulic Na Baních - K Vejvoďáku zcela uzavřena a to v termínu do 14.8.2015. celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 29. 7. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

POZOR: od zítřka bude část ulice Paškova jednosměrná

Zítra 1.7.2015 dojde ke změně dopravního režimu v části ulice Paškova. Úsek ulice bude ve směru od Žabovřeské po Vilímkovu jednosměrný. Již dnes byl z bezpečnostních důvodů spuštěn jednosměrný provoz v okolí zastávky MHD. Žádáme všechny řidiče, aby dbali zvýšené opatrností a respektovali nově osazené dopravní značení. celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 30. 6. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

Rekonstrukce kanalizace v ulici V Hluboké

Dne 22.6.2015 byly zahájeny práce na rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici v Hluboké. Do 1.7.2015 budou probíhat práce na související přeložce plynovodu. Provoz v této slepé komunikaci bude po dobu výstavby omezen. investorem stavby je PVS a.s, zhotovitelem společnost Stamet s.r.o. celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 23. 6. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

Část ulice Paškova bude od 1. 7. 2015 jednosměrná!

V souvislosti s úpravou okolí zastávky MHD „Sídliště Zbraslav“ v ulici Paškova dojde od
1. 7. 2015 k zjednosměrnění části ulice Paškova v úseku ulic Žabovřeská – Vilímkova ve směru k ulici Elišky Přemyslovny.
celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 15. 6. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

Ulice Opata Konráda opět otevřena

Ulice Opata Konráda, která byla od loňského roku uzavřena z důvodu rekonstrukce řadu dešťové kanalizace je od dnešního dne opět plně v provozu. Dlouhá doba realizace celé stavby byla dána zejména problémem uložení původního řadu k okolním sítím a také složitým technologickým postupem prací vzhledem k tomu, že velkokapacitní dešťový řad v ulici Opata Konráda odvodňuje značnou část lokality Havlín, kde se vyskytují stále aktivní prameny. Městské části Praha - Zbraslav se oproti původnímu záměru investora stavby, který chtě uvést komunikaci do původního stavu jen nad samotným výkopem, podařilo dojít k dohodě s Pražskou vodohospodářskou a.s. a provést následnou celkovou rekonstrukci povrchu ulice včetně rekonstrukce podkladních vrstev. Na této úpravě se městská část také finančně podílela. V průběhu měsíce července ještě proběhnou lokální úpravy chodníků. celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 11. 6. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

XXXII. ročník Jízda historických velocipédů

V rámci konání sportovně kulturní akce XXXII. ročníku Jízda historických velocipédů ve dnech 13.6. a 14.6.2015 dojde v sobotu 13.6.2015 k úplné uzavírce parkoviště na Zbraslavském náměstí. Jízda velocipedů bude probíhat na komunikacích Na Baních, Elišky Přemyslovny, Zbraslavské náměstí (13.6.2015) a Jílovišťská (14.6.2015) a to vždy za běžného provozu bez dopravních omezení. celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 9. 6. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

Ulice Opata Konráda - dokončovací práce

Zítra dne 5.6.2015 budou v ulici Opata Konráda zahájeny práce na pokládce finálního asfaltového povrchu. Během příštího týdne bude celá komunikace opět plně zprovozněna. celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 4. 6. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

Dokončení blokového čištění v lokalitě Záběhlice

Vzhledem k tomu, že dne 30.4.2015 nebylo z technických důvodů možné dokončit blokové čištění části IX. okruhu , lokalita Záběhlice budou tyto práce provedeny tento čtvrtek 4.6.2015 v době od 7.00 do 15:00 hodin. Čištění se týká těchto ulic: Na Plácku, Spojařů, Pod Chaloupkami, Pod studánkou, Pod Kamínkou, Rašilovova a V Hluboké. Žádáme řidiče, aby respektovali instalované dopravní značení a v uvedených termínech v ulicích neparkovali. Usnadní tak průběh čištění.

Děkujeme celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 2. 6. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou - omezení v ulici Na Baních

V rámci stavby nazvané "Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou", kterou dojde k propojení vodojemů Na Baních a v Mníšku pod Brdy budou od 1.6.2015 pokračovat výkopové práce v ulici Na Baních. V rámci těchto prací bude postupně docházet k omezení jednoho jízdního pruhu komunikace v úseku ulic Nad Kamínkou - most přes Strakonickou (v horní části Baní). Omezení bude probíhat pohyblivým záborem (ve směru trasy pokládky vodovodního přivaděče). Uzavřená část jízdního pruhu bude označena příslušným dopravním značením a s ohledem na svou délku opatřena světelnou signalizazí s kyvadlovým řízením dopravy. Krátkodobé objízdné trasy přilehlých komunikací budou označeny (vše viz. příloha - Rozhodnutí Odboru dopravy o povolení zvláštního užívání komunikace). Práce na tzv. etapách 4-25 budou ukončeny 7.7.2015.


Po ukončení celé stavby plánuje správce komunikace - TSK hl.m. Prahy v celém úseku a v obou jízdních pruzích výměnu vrchní obrusné vrstvy asfaltového povrchu.
celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 1. 6. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Lesáků

V rámci rekonstrukce dešťové kanalizace bude dočasně omezen provoz v části ulice Lesáků. Od pondělí 18.5.2015 do 31.5.2015 bude pro provoz vozidel zcela uzavřena část ulice v úseku K Vejvoďáku - po objekt č.p.1130. Práce budou následně pokračovat ve směru k ulici Na Baních. V rámci zajištění obslužnosti lokality bude provedeno vyřezání živých plotů a oprava výtluků v části ulice Lesáků souběžné se Strakonickou. celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 15. 5. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

Dopravní omezení v ulici Na Baních

V komunikaci Na Baních byly zahájeny výkopové práce v rámci investiční akce jejichž investorem je Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy " Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou", kdy dojde k propojení vodojemů Baně a Mníšek pod Brdy. V úseku ulic Nad Kamínkou (u vodojemu) - Strakonická tak bude postupně docházet k 50m až 100m uzavírkám jednoho jízdního pruhu. Doprava bude vždy řízena kyvadlově dle délky úseku světelnou signalizací nebo příslušným dopravním značením. Po ukončení prací plánuje správce komunikace Na Baních - TSK hl.m. Prahy provést celkovou rekonstrukci obrusné části povrchu v celé šířce komunikace. Předpoklad realizace je srpen 2015. O přesném termínu Vás budeme včas informovat. celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 5. 5. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

Blokové čištění komunikací v lokalitě Záběhlice nedokončeno

Z technických důvodů dnes nebylo možné dokončit blokové čištění komunikací na Plácku, Pod Chaloupkami, Pod Kamínkou, Spojařů, Pod Studánkou, Rašilovova a V Hluboké. Komunikace budou uklizeny v náhradním termínu v měsíci květnu. Za případné komplikace se Vám velmi omlouváme.

celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 30. 4. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

Odstranění povodňových škod na dešťové kanalizaci

Dne 8.4.2015 byla zahájena stavba nazvaná "Odstranění povodňových škod na dešťové kanalizaci",. Jedná se o opravu částí dešťové stoky, které byly narušeny při povodni v červnu 2013. Práce budou probíhat z větší části bezvýkopovou metodou. Týká se částí stok v ulicích Ottova, Rašilovova, Spojařů,U Loděnice, Šůrova, Žitavského a K Přístavišti. V rámci těchto oprav dojde k minimálním dopravním omezením a to ve formě omezení parkování. Součástí stavby bude i dočasné uzavření dětského hřiště Ottova. celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 9. 4. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

Čištění komunikací ve správě TSK

Dne 29.4.2015 proběhne čištění komunikací, které jsou ve správě Technické správy komunikací hlavního města Prahy. Jedná se o komunikace Elišky Přemyslovny, Žabovřeská, U Národní Galerie a Zbraslavské náměstí. Žádáme všechny řidiče, aby respektovali dopravní znační a umožnili tak bezproblémový úklid. celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 9. 4. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

Jarní blokové čištění zbraslavských ulic

24. března 2015 začne pravidelné blokové čištění zbraslavských ulic. Čištění bude probíhat vždy každé úterý a čtvrtek vždy v době od 7:00 do 15:00 hodin. Ve 20 ti okruzích bude tak vyčištěno 96 (cca 32 km) ulic se zpevněným povrchem, které spravuje Městská část Praha – Zbraslav. Do ulic vyjede veškerá technika Odboru místního hospodářství - komunálních služeb včetně pracovníků ručního úklidu. Komunikace a chodníky se vždy uklízejí kropením, sběrem zimního posypu, prachu a dalších nečistot zametacím strojem, ručním dometáním a odstraňováním náletové zeleně z komunikací, obrub a chodníků. Sedm dní před začátkem úklidu bude v dotčených ulicích umístěno příslušné dopravní značení zakazující parkování. Stejně jako každý rok žádáme všechny řidiče, aby dopravní značení respektovali a v uvedených termínech v ulicích neparkovali (týká se i parkovacích zálivů). Vyhnete se tak odtahu a pokutě a hlavně umožníte bezproblémový průběh čištění. Čištění bude ukončeno 2.června 2015. Strojní čištění ulic v letním období pak bude probíhat již bez dopravních omezení.
celý text

Odbor místního hospodářství, Novinky | 17. 3. 2015 | Autor: Štěpán Vacek

Uzavírka ulice Opata konráda

Od pondělí 26.1.2015 pokračují stavební práce na v loňském roce zahájené rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici Opata Konráda. Stavba je rozdělena na dvě etapy: 1.etapa: 26.1.2015 - 8.2.2015 - úsek: dvůr technických služeb MČ Praha - Zbraslav - Cisterciácká , 2.etapa: 9.2.2015 - 10.5.2015 - úsek: Cisterciácká - Žitavského. Po dobu trvání obou etap stavby nebude možné komunikací Opata Konráda projíždět. Pro vjezd do ulice U Malé řeky bude vedena objízdná trasa ulicí Pod Špitálem.celý text

Odbor místního hospodářství | 5. 3. 2015 | Autor: Štěpán Vacek
první
ze 5
další poslední

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

22.10.2020 18:40

Aktuální výška:

77 cm

22.10.2020 18:50

Aktuální výška:

470 cm

22.10.2020 18:50

Aktuální výška:

102 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

22.10.2020 17:00

Aktuální výška:

105 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální