Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

MAPA PŘÍSTUPNOSTI A BEZBARIÉROVOSTI MČ PRAHA-ZBRASLAV

 

Během roku 2015 a 2016 probíhalo díky dotační podpoře Magistrátu hl. m. Prahy na Zbraslavi mapování s ohledem na bez/bariérovost přístupů do objektů a veřejných prostranství. Výsledkem tohoto mapování je mapa, kterou budeme především v elektronické podobě i nadále doplňovat.

Zároveň jsme zmapování využili jako podklad pro plánování investic a podporu projektů, určených na odstranění bariér.

Jsme moc rádi, že se Městské části Praha-Zbraslav v souvislosti s těmito aktivitami podařilo:

  • Odstranit bariéry u vstupu do objektu Klubu aktivního stáří
  • Odstranit bariéry nástupního ostrůvku autobusové zastávky na Zbraslavském náměstí
  • Vybudovat systém, usnadňující komunikaci vozíčkářů,  rodičů s dětmi v kočárku, anebo osobám se sníženou pohyblivostí se zaměstnanci Úřadu městské části  - denně otevřená vrata do úřadu a zvonek s pravidly pro přivolání konkrétního zaměstnance.

Věříme, že mapu využijí jak místní obyvatelé, tak návštěvníci Zbraslavi a to nejen jako pomůcku při plánování cesty optikou snadnosti přístupu, ale také jako průvodce po krásných a zajímavých místech naší městské části.

Mapa bude k dispozici na podatelně úřadu, v knihovně úřadu a v budoucím Informačním centru Zbraslavi.

MAPA PŘÍSTUPNOSTI A BEZBARIÉROVOSTI MČ PRAHA-ZBRASLAV  ke stažení       >>ZDE<<

Mapa, kterou Vám představujeme, vznikla z podnětu Komise zdravotní, sociální a pro Dům s pečovatelskou službou díky dotaci Magistrátu hlavního města Prahy na vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti, kterou naše městská část obdržela na podzim roku 2015 a znovu na jaře 2016. Samotného mapování se ujali místní občané, paní Jana Nováková, Eva Čápová, Hana Marková a pan Jiří Mašek, kterým touto cestou děkujeme za spolupráci.

 

V první fázi začalo mapování hlavní trasou Zbraslavi – Zbraslavským náměstím a ulicí Elišky Přemyslovny s přilehlými objekty. Díky navazující dotační podpoře jsme mohli mapování rozšířit na celou Zbraslav.

 

I tak nemohou být v tištěné podobě mapy zachyceny všechny informace a aktualizace. A proto si Vás dovolujeme poprosit, narazíte-li na místa, která by si zasloužila zapracovat do této mapy, kontaktujte nás (257 111 834, info@mc-zbraslav.cz ), naším cílem je periodicky aktualizovat elektronickou verzi mapy, kterou najdete zde na webových stránkách městské části Praha-Zbraslav.

Zbraslav se nachází nejen ve velmi členitém terénu od roviny v Lahovicích po kopce začátku Brdského hřebene, ale je nesnadno dostupná také vzhledem k velkému množství bariérových prostor. Bezbariérovost venkovních veřejných míst i interiérů veřejných budov je extrémní a doposud nebyla řešena žádnou studií ani konkrétními kroky, zlepšujícími tuto situaci. Zpracování mapy přístupnosti a bezbariérovosti je první iniciativou, na níž lze následně navázat projekty k odbourání těchto bariér. Některé nejpalčivější podněty jsme se snažili řešit již od prvních momentů mapování a věříme, že jste je při procházkách Zbraslaví uvítali.

Cílem mapování tedy nebylo jen zajištění informačního materiálu pro občany a návštěvníky Zbraslavi, ale také sběr informací, které je možné využít jako podklad pro strategické investiční úvahy a budoucí projekty městské části.

Přejeme Vám, aby se pro Vás staly - s touto mapou - všechny cíle na Zbraslavi dostupnější.

 

Mapu zpracovala v roce 2016 MČ Praha-Zbraslav s dotační podporou Magistrátu hl. m. Prahy

LOGO mhmpzNAK  

 


MAPA PŘÍSTUPNOSTI A BEZBARIÉROVOSTI MČ PRAHA-ZBRASLAV  ke stažení       >>ZDE<<


MAPA zBRASLAVbANĚ

 

Seznam zmapovaných objektů

 

Úřady

 

 

1

Úřad Městské části Praha Zbraslav

Zbraslavské náměstí 464

vjezd na dvůr bez bariér, s obtížným manévrem na chodník, schody, instalován bezpečnostní zvonek na zaměstnance úřadu

2

Pošta

Elišky Přemyslovny 446

bezbariérový vstup bočním vchodem, zvonek

3

Městský dům, knihovna

U Malé řeky 3

bezbariérový vstup, schody do 1. patra

4

Městská policie - Okrsková služebna Zbraslav

Žabovřeská 1227

 

5

Sbor dobrovolných hasičů Praha Zbraslav

Žitavského 571

 

6

Poliklinika (Žitavského)

Žitavského 497

Zdravotnictví, sociální služby schody v celém objektu, pouze zadní vchod do ordinace dětské praktické lékařky má rampu

7

Nová poliklinika s lékárnou

Elišky Přemyslovny 1325

výtah

8

Agilab group s.r.o. (laboratoř)

Žitavského 497

schody

9

Denní stacionář pro seniory, Mezigenerační centrum Julie

Elišky Přemyslovny 445

přízemí

 

 

 

 

10

Dětský domov Ch. Masarykové (Fyzioterapie)

U Včely 176

výtah

11

DS Optik

Zbraslavské náměstí 466

schody

12

Gynekologie MUDr. Uhlíř

Elišky Přemyslovny 433 schody,

1. patro

13

Gynera s.r.o.

Václava Rady 1453/15

schody

14

Hodis s.r.o.

Zbraslavské náměstí 458

 

15

Chirurgická ambulance MUDr. Vondráčková

K interně 639

schody

16

Laboratorně diagnostické centrum

Zbraslavské náměstí 458

(odběry krve u MUDr. Hodise)

17

Lékárna Slunce

Pirnerova 1395

 

18

Lékárna u školy

U lékárny 598

schody, zvonek, výdej na ulici

19

Lékařská služba Asociace samaritánů

ČR U Včely 1442

výtah

20

NEUROAxIS s.r.o.

U Národní galerie 476

 

21

Oční optika KK

Elišky Přemyslovny 449

schody

22

Optika

Elišky Přemyslovny 398

 

23

Ordinace Moje Zubarka

Elišky Přemyslovny 451

 

24

Pečovatelská služba

U Včely 1443

bezbariérový vstup, zvonky vysoko, výtah

25

Poradenství homeopatie, autopatie

Zbraslavské náměstí 461

schody

26

Praktický lékař MUDr. Šmardová

K Havlínu 722 

schody

27

Pralék s.r.o. (MUDr. Gadireddiová)

Elišky Přemyslovny 396

 

28

Rehabilitace Jiřina Vránová

K interně 639

schody

29

Stomatologická ordinace MUDr. Achsová

K nové škole 1299

schody

30

Stomatologická ordinace MUDr. Herodesová

Pod spravedlností 929

schody

31

Stomatologická ordinace MUDr. Rybová

Žitavského 496 

2 schody, ližiny na vyžádání

32

Synlab czech s.r.o. (odběry)

Žitavského 496

2 schody

33

Veterinární ordinace - ArtVET

Zbraslavské náměstí 1504

 

34

Veterinární ordinace Eduard Voldřich

U Malé řeky 625

 

35

Všeobecná fakultní nemocnice  (RTG, Chirurgie)

K interně 639

schody, výtah pouze k transfuzní stanici

36

Zbraslavská lékárna s.r.o.

Zbraslavské náměstí 457

 

37

Zbraslavské oční centrum

Elišky Přemyslovny 449

schody

38

Zdravotní ústav Most k domovu z.ú.

Václava Rady 1465/2

 

39

Zdravotnické potřeby Orlandino „U Stromečku“

Elišky Přemyslovny 433 3

nižší schody, ližiny na vyžádání

 

 

 

 

 

Školy, školky

 

 

40

ZŠ V. Vančury, Hauptova

Hauptova 591

schody v celém objektu

41

ZŠ V. Vančury, Nad Parkem

Nad Parkem 1180

bezbariérový vstup hl. vchodem, dále schody v celém objektu

42

MŠ Nad parkem

Nad Parkem 1181

schody od silnice na pozemek, vchod bezbariérový

43

MŠ Matjuchinova - Matjuchinova

Matjuchinova 698

obtížný sklon za vraty na zahradu, schody k vstupu do objektu

44

MŠ Matjuchinova -  Eliška

U lékárny 562

schody u hl. vchodu, pro kočárky vchod z ul. El. Přemyslovny, schody uvnitř objektu

45

MŠ Matjuchinova - Ottova

Ottova 919

schody

46

Základní umělecká škola Praha - Zbraslav

Opata Konráda 1196

2 schody, další schody do 1. patra, ližiny nejsou k dispozici

47

Dětské jesle Zbraslav o.p.s.

Jaromíra Vejvody 1400

plošina

48

Julinka – mateřská škola logopedická

Elišky Přemyslovny 445

schody, 1. patro

49

Mateřská škola FlowerGarten s.r.o.

Pod Chaloupkami 1309

schody

50

Rodinná škola Velíček

Žitavského 547

 

51

Soukromá mateřská škola OPUS o.p.s.

Žabovřeská 1227

 

52

Soukromá mateřská škola Rotunda s.r.o.

Václava Rady 1453/7

 

53

Školka Abacus Adventures

Romana Blahníka 804

schody

54

Školka Kubíček

Romana Blahníka 804

schody

55

Školní jídelna

U lékárny 598

schody

56

Střední odborné učiliště služeb, obor sedlář

Hauptova 596/644

schody

 

 

 

 

 

Kultura, spolky, sport

 

 

57

Centrum cvičení pro zdraví (Hroch)

U lékárny 597

schody, 2. patro

58

Centrum Třešňovka

Pod třešňovkou 234

 

59

Divadlo J. Kašky

U Malé řeky 3

bezbariérový vstup, divadelní sál se stupněmi

60

Farní úřad CČSH

Elišky Přemyslovny 694

vchod z ul. Pod Špejcharem, 6 schodů

61

Fitness Atlas

Zbraslavské náměstí 454

schody, suterén

62

Kaple Mistra Jana Husa CČSH

Elišky Přemyslovny 694

schody

63

KLAS ASČR - Klub aktivního stáří

Elišky Přemyslovny 399

schody, rampa, běžné WC

64

Kolumbárium, úložiště uren (CČSH)

Elišky Přemyslovny 694

6 schodů, v předsálí kostela CČSH

65

kostel Čs. Církve husitské (CĆSH)

Elišky Přemyslovny 694

6 schodů, běžné WC

66

kostel sv. Havla

Starý hřbitov

příjezd k objektu bez bariér, hl. vstup 1 vyšší schod, dveře dvoukřídlé, úzké

67

kostel sv. Jakuba Staršího

U Národní galerie 472

schody, běžné WC

68

Loděnice

U Loděnice 966

schody v celém objektu

69

Rodinné centrum Pexeso

Žitavského 497

schody v objektu, kočárky parkují pod přístřeškem na dvoře, vchod z ul. U Hudební školy

70

Skautské Středisko Uragan Zbraslav

Elišky Přemyslovny 399

schody, lze využít rampu KLASu

71

Svědci Jehovovi

Pod špitálem 370

rampa

72

TJ Sokol Zbraslav

U lékárny 597

schody, kočárek lze zaparkovat v přízemí

 

 

 

 

 

Zahrady, parky, hřiště

 

 

73

Městská zahrada

 

bezbariérový vstup z ul. U malé řeky, s kočárkem lze použít i vstup z ul. Žitavského, WC pro vozíčkáře (v letních měsících)

74

Městská pláž

 

kamenito-písčitý povrh

75

Lesní mini ZOO, Břežanské údolí

 

přístupová cesta podél hl. silnice nebo přes koleje

76

Lesopark Belveder

 

nerovný terén, nebezpečný sklon, vstup pro kočárek z ul. K interně a z ul. Nad parkem, jinak schody

77

Borovičky

 

nebezpečný terén i sklon

78

Starý hřbitov

 

obtížný, nerovný terén

79

Urnový háj

 

nový povrch s problémovými místy – odtoková koryta přes cestu

80

Cyklostezka podél pravého břehu Vltavy

 

asfaltový povrch

81

Stezka podél levého břehu Vltavy

 

nezpevněná pěšina, obtížný sklon v ul. U Loděnice

82

Dětské hřiště Na plácku

 

travnatý povrch

83

Dětské hřiště Ottova

 

travnatý povrch

84

Dětské hřiště Rákosníček

 

kamenito-písčitý povrch

85

Dětské hřiště Havlín

 

travnatý povrch

86

Dětské hřiště Paškova

 

travnatý povrch

87

Dětské hřiště „Ovál“

 

asfaltový povrch

88

Zámecká zahrada

 

asfaltový povrch

 

 

 

 

 

Doprava

 

 

89

Autobusová zastávka Baně

 

bez nástupních ostrůvků

90

Autobusová zastávka Jíloviště, výzkumný ústav

 

nástupiště bez nástupních ostrůvků

91

Autobusová zastávka K Chatám

 

nástupiště bez nástupních ostrůvků

92

Autobusová zastávka Kamenolom

 

nástupiště bez nájezdu

93

Autobusová zastávka Kostrounek

 

jeden schůdek nástupní plochy, nerovný terén

94

Autobusová zastávka Lahovice

 

velmi vysoký obrubník, nebezpečný sklon přístupové cesty

95

Autobusová zastávka Lahovický most

 

směr do Prahy: nebezpečně prudký sjezd z nástupiště, směr z Prahy: přístup z obce po dlouhých strmých schodech

96

Autobusová zastávka Lahovičky

 

97

Autobusová zastávka Most Závodu Míru

 

 

98

Autobusová zastávka Na Drahách

 

 

99

Autobusová zastávka Na plácku

 

 

100

Autobusová zastávka Nádraží Zbraslav

 

chybí přechody u chodníků, nádraží nepřístupné, rušnou vozovku nelze přejít

101

Autobusová zastávka Pod Zatáčkou

 

 

102

Autobusová zastávka Sídliště Zbraslav

 

 

103

Autobusová zastávka Strnady

 

nástupiště bez nájezdu, hrbolatý povrch

104

Autobusová zastávka U Včely

 

 

105

Autobusová zastávka Závist

 

neupravená, velmi úzká, chybí sjezd, špatné i pro kočárky

106

Autobusová zastávka Zbraslavské náměstí

 

 

107

Autobusová zastávka Žabovřeská

 

směr Lipence pouze s pomocí

108

Autobusová zastávka Žabovřesky

 

 

109

vlakové nádraží Zbraslav

 

úzké manévrovací prostory na perónech, obtížný sklon, výpravčí není přítomen

 

 

 

 

 

Banky

 

 

110

Česká spořitelna

Zbraslavské náměstí 459

zvonek, bankomat přístupný z ulice, ale pro vozíčkáře nedostupný

111

ČSOB

Zbraslavské náměstí 461

bankomat uvnitř, vchod na kartu

112

Komerční banka

Zbraslavské náměstí 463

bankomat uvnitř

113

Unicredit Bank (Bankomat)

Zbraslavské náměstí 463

příkré schody

114

Moneta Money Bank (GE Money Bank)

Elišky Přemyslovny 631

3 schody, označený zvonek pro vozíčkáře

115

Bankomat Moneta Money Bank

Elišky Přemyslovny 631

bankomat v ul. Vl. Vančury, omezený manévrovací prostor

 

 

 

 

 

Restaurace, cukrárny, vinárny

 

 

116

Bowling Zbraslav, restaurace „U Stromečku“

Elišky Přemyslovny 433

schody

117

Cukrárna Hanny

Zbraslavské náměstí 467

1 schod na předzahrádku

118

Cukrárna na náměstí

Zbraslavské náměstí

 

119

Čínská restaurace - Tian He Shan Zhuang

Elišky Přemyslovny 424

 

120

Hotel a restaurace Slavoj

Pod Havlínem 1302

 

121

Hostinec u Bláhů

Lipenecká 6

 

122

Hostinec U Zelenků

Žitavského

2 schody, kuřácké prostředí

123

Kavárna U Stromečku

Elišky Přemyslovny 433

3 nižší schody, ližiny na vyžádání

124

Kebab House Elišky

Přemyslovny 442

schody, neoznačený zvonek pro vozíčkáře

125

Keltský klub Opidum

Žitavského 496

schody, kuřácké prostředí

126

Komorní nálevna, herna

Elišky Přemyslovny 438

schody, kuřácké prostředí

127

Music club Zbraslav

Zbraslavské náměstí 454

 

128

Pizza restaurant Antonio

U Národní galerie 482

schody, suterén, v létě zahrádka

129

Restaurace a Hotel Nad Královnou

Nad Kamínkou 1562

bezbariérový vstup, dětský koutek

130

Restaurace Barabizna

Pod špitálem 363

schody i na zahrádce

131

Restaurace Kulatý roh

Pod třešňovkou 234

dětský koutek

132

Restaurace Lubor

Elišky Přemyslovny 438

schody, kuřácké prostředí

133

Restaurace Na Ambasádě

Paškova 93

schody, prostor pro kuřáky

134

Restaurace Patium

Žitavského 496

z ul. Hauptova projede vozík s obtížemi, hl. vchod schody, dětský koutek

135

Restaurace Škoda lásky

Zbraslavské náměstí 453

dveřmi a průjezdem u zimní zahrady vozík projede s obtížemi, boční vchod bezbariérový

136

Restaurace U Lišků

Žitavského 495

kuřácké prostředí

137

Restaurace U přístavu

U Malé řeky 623

bezbariérový vstup, WC pro vozíčkáře, schody do 1. patra

138

Restaurace U Žemličků

Vilímkova 225

bezbariérový vstup bočním vchodem

139

Sluneční cukrárna

Pelzova 1513

bezbariérový vstup, úzký manévrovací prostor

140

Sushi Bar

Lipenecká 6

 

141

Sport Bar

Jaromíra Vejvody 1438

 

142

STEAKHOUSE Stará škola

U Národní galerie 481

schody, suterén, v létě zahrádka

143

Vinárka.cz

Zbraslavské náměstí 467

 

144

Vinotéka

Elišky Přemyslovny 685

schody

145

Vinotéka

Jaromíra Vejvody 1438

 

146

Zbraslavská myslivna

U Národní galerie

bezbariérový vstup do dvora, do objektu 2 schody

147

Zbraslavský Hostinec

U Národní galerie 471

bezbariérový vstup hl. vchodem na zahrádku, vstup do objektu po ližinách, dětský koutek

 

 

 

 

 

Potraviny

 

 

148

Albert

Elišky Přemyslovny 1269

nebezpečný sklon nájezdu na podestu před hl. vstupem

149

Anna potraviny

Žitavského 542

 

150

Biosvět

Pelzova 1512

 

151

Lidl

Na Baních 1475

 

152

Paprsek

Jaromíra Vejvody 1438

 

153

Pekárna Beruška

Elišky Přemyslovny 451

 

154

Potraviny

Elišky Přemyslovny 398

 

155

Potraviny - večerka

Pirnerova 1396

bezbariérový vstup, úzký manévrovací prostor

156

Potraviny u Stromečku, LESO, spol. s r.o.

Elišky Přemyslovny 437

 

157

Potraviny, večerka - Centrum

Elišky Přemyslovny 450

2 schody

158

Potraviny, večerka, obuv, hračky

Zbraslavské náměstí 466

 

159

Ráj oříšků

Elišky Přemyslovny 450

schody, úzké dveře

160

Ráj sýrů Elišky

Přemyslovny 398

 

161

Řeznictví Elišky

Přemyslovny 450

schody

162

Řeznictví, jídelna - Jaroslav Suchý

Zbraslavské náměstí 462

 

 

 

 

 

 

Oděvy, textil, obuv

 

 

163

Alpine Pro - sportovní oděvy

Elišky Přemyslovny 431

4 schody

164

Bella moda

Elišky Přemyslovny 449

schody

165

Dámská, pánská, dětská móda „U Stromečku“

K Přístavišti 49

 

166

Dětská obuv

K Přístavišti 612

schody

167

Dětské oděvy Nikolka

Karla Černého 1159

 

168

Dětský second hand

Pelzova 1512

 

169

Levné oděvy, obuv

Elišky Přemyslovny 431

schody do suterénu

170

Moda Italiana Margherita

Elišky Přemyslovny 427

2 schody

171

Obuv A&J

Elišky Přemyslovny 429

1 schod

172

Second hand Mimi a mami

Jaromíra Vejvody 1437

úzké manévrovací prostory

173

Textil a Galanterie

Elišky Přemyslovny 447

schody

174

Vietnamská prodejna - textil, oděvy, obuv

Elišky Přemyslovny 1269

schody, 1. patro v objektu Albert

175

Walisport, sport bazar

U Národní galerie 469

1 schod

 

 

 

 

 

Obchody

 

 

176

BINTER - Bytový interiér

Elišky Přemyslovny 434

schody, úzké manévrovací prostory

177

Cyklo Šiška

Elišky Přemyslovny 422

schody

178

Cykloservis - RIDEKO bike shop

Spojařů 1255

schody

179

Drogerie - Barvy - Laky

Zbraslavské náměstí 454

2 schody, úzké manévrovací prostory

180

Chovatelské potřeby, zahrádkář

Elišky Přemyslovny 452

1 schod

181

Instalatérské potřeby

Žitavského 584

 

182

Interdom, interiérové studio

U Národní galerie 468

 

183

Klimatizace, vytápění

Elišky Přemyslovny 398

 

184

Knihkupectví „U Stromečku“

Elišky Přemyslovny 434

2 schody

185

Květiny

Pelzova 1514

úzké manévrovací prostory

186

Květiny

Elišky Přemyslovny 398

 

187

Květiny Voňavá zahrada

K Přehradám 590

schody, velmi úzké

188

Květiny Yveta Šorbová

Elišky Přemyslovny 451

 

189

Mobilier Design, s.r.o. - nábytek

Elišky Přemyslovny 425

 

190

Moscom

Elišky Přemyslovny 448

schody

191

Papírnictví

Elišky Přemyslovny 398

 

192

Prodejna se satelity

U lékárny 598

schody

193

Ráj zvířat

Pelzova 1513

 

194

Sklářský ateliér Petry Hamplové

Elišky Přemyslovny 431

schody

195

Starožitné hodiny

U Národní galerie 468

 

196

Stavebniny Čihák

Žitavského

 

197

Svět oken

U Národní galerie 478

2 schody

198

Trafika - Citi tabak

Elišky Přemyslovny 1269

přízemí v objektu Albert, nebezpečný sklon nájezdu na podestu před hl. vstupem

199

Trafika u Nováků

Elišky Přemyslovny 422

2 schody

200

Zahradnidum.cz

Žabovřeská 154

schody

201

Zastavárna-Bazar-Military

Elišky Přemyslovny 421

1 schod

202

Zlatnictví

Elišky Přemyslovny 452

schody

203

Železářství, elektro

Elišky Přemyslovny 450

 

 

 

 

 

 

Služby

 

 

204

1. Zbraslavská realitní kancelář

Zbraslavské náměstí 463

schody

205

Advokát JUDr. Ing. František Fíla, Ph.D.

K Radotínu 15

schody

206

Advokát Mgr. Jan Ševčík

Na královně 862

schody

207

Advokát Mgr. Martin Rytíř

Pod Zatáčkou 1416

 

208

Advokátka JUDr. et Mgr. Jana Lelková Schovancová

Elišky Přemyslovny 429

schody

209

Advokátní kancelář JUDr. Jan Vondráček, Mgr. Zuzana Vondráčková

Zbraslavské náměstí 458

schody, 1. patro

210

Advokátní kancelář JUDr. Martin Piškula

Neumannova 1476/5

 

211

Advokátní kancelář JUDr. Věra Lišková

Žitavského 1408

schod

212

Akvaristika

Elišky Přemyslovny

 

213

Autoservis

Žitavského 574

 

214

Cestovní agentura Mia via

U Národní galerie 478

schody, 1. patro

215

Čalounictví

Zbraslavské náměstí 460

1 schod

216

Česká pojišťovna

Zbraslavské náměstí 458

 

217

Čistírna oděvů

Elišky Přemyslovny 422

schody

218

Elektroinstalace Vl. Vejvody

Elišky Přemyslovny 406

vchod ze dvora

219

Fortuna Game a.s.

Zbraslavské náměstí 460

1 schod

220

Hotel Barbora

Elišky Přemyslovny 1259

 

221

Husquarna - prodejna

Elišky Přemyslovny 409

1 schod

222

Husquarna - servis

Elišky Přemyslovny 409

 

223

Instalatérské potřeby

U Národní galerie 480

1 schod dolů

224

Kadeřnictví Barbora

Elišky Přemyslovny 410

schody

225

Kadeřnictví M - Marta Krásná

Žitavského 527

úzké dveře

226

Kadeřnictví RedHair

Žitavského 525

2 schody

227

Kadeřnictví Siero

Žitavského 504

úzké manévrovací prostory

228

KlePro - Prodejna klempířského materiálu

Ke Dračkám 1419

schody na pozemek

229

Kooperativa

Zbraslavské náměstí 463

schody

230

Kosmetické studio Berdy

Žitavského 525

2 schody

231

Kosmetický salon Duffková

U Národní galerie

schody

232

Kovovýroba Jurčo - klíče

Elišky Přemyslovny 438

vchod ve dvoře, zvonek

233

Partners Market

Zbraslavské náměstí 463

příkré schody

234

Pedikúra, manikúra

Petráškův dvůr

 

235

PEM plus tažná zařízení

U loděnice 966

 

236

Pneuservis, autoservis

Žitavského ul

 

237

Pneuservis

Žitavského 574

 

238

Pneuservis - Jaroslav Němec

U Národní galerie

 

239

Podlahy Kamarád

Elišky Přemyslovny

schody

240

Pohřební služba

Zbraslavské náměstí 459

2 schody

241

Provozovna služeb Zbraslav

Ke Dračkám 1443

 

242

Rybářské potřeby

Elišky Přemyslovny 406

 

243

Salon Lovely

Zbraslavské náměstí 463

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

8.8.2020 22:10

Aktuální výška:

66 cm

8.8.2020 22:40

Aktuální výška:

448 cm

8.8.2020 22:10

Aktuální výška:

80 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

8.8.2020 21:00

Aktuální výška:

82 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální