Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

REKONSTRUKCE BÝVALÉ PRÁDELNY

Budova bude po rekonstrukci sloužit jako skautská klubovna a přístavba jako multifunkční prostor pro veřejnost. Smyslem rekonstrukce objektu je navrácení původního podoby budově, která je součástí historie Zbraslavi. Přístavba, která rozšíří možnosti využití objektu veřejností, je naopak zajímavou současnou architekturou. Celý objekt funkčně i esteticky doplní současnou podobu lesoparku Belveder.

Partner projektu:      Český skaut, středisko Uragan Zbraslav 

Financování akce:
Celkové investiční náklady by měly činit 18 mil. Kč. MČ Praha-Zbraslav obdržela finanční dotaci od hlavního města Prahy ve výši 12 mil Kč. Skauti přispívají částkou 1 mil. Kč a hodnotou studie za 0,2 mil. Kč.

Harmonogram stavby:
Zahájení prací:         15. 5. 2019
Dokončení stavby:     únor 2020

Realizační tým:
Investor:          MČ Praha-Zbraslav, 
                         Ing. Zuzana Vejvodová, starostka
                         Eva Šinknero vá, Martina Holotínová, OMIR ÚMČ Praha-Zbraslav 

Partner projektu:            Uragan Zbraslav
                                          Ing. arch Karel Pašek    

Projektanta stavby:        Projektil architekti s.r.o. 
                                          Ing. Ondřej Hofmeister

Zhotovitel stavby:          Roddom, spol. s r.o.
                                          Ing. Martin Havlíček

TDI, BOZP:                      Fanstav s.r.o.
                                         Jaroslav Kubát

 

starefotopradelny

V rámci stavebních úprav objektu bude stávající budova čp. 668 U Prádelny projde celkovou rekonstrukcí, kdy dojde jeho navrácení do původního podoby očištěné od novodobých úprav. Pro větší funkční využití bude dále vybudována přístavba ke stávajícímu objektu a k provedení venkovních sadových úprav, včetně napojení objektu na technickou infrastrukturu.

novefotopradelnypredzahajenímakce

Již na začátku jsme se shodli, že je pro nás důležité kromě funkčnosti také zachování genia loci. K tomu velkou částí patří jedinečnost stavebních konstrukcí původní budovy. V průběhu stavebních prací se zjistilo, že stávající objekt vykazuje větší statické poškození obvodových stěn, kleneb a krovu, než bylo odhaleno stavebně technickým průzkumem. Objevily se nové podstatné trhliny a lokálně uvolněné cihly i rozsáhlejší napadení dřevokaznými houbami. Na návrh statika bylo provedeno statické zajištění a oprava kleneb ztužením. Dojde také k celkové výměně krovu. Tyto práce, které jsou z technického hlediska zajímavé, ale vyžadují hodně času a také navýšení ceny. 
Problémem, který nyní vzniknul na začátku léta, je stav vodovodní přípojky. Provozovatel PVK a.s. nepovolil její zprovoznění, protože nevyšly laboratorní zkoušky vody. A to i přes několikadenní odpouštění vody. Průplach nebyl plýtváním, ale nutným opatřením. Děkujeme obyvatelům, kteří se o situaci právě z důvodu zamezení plýtvání vodou zajímali. Nyní je nutné pro zajištění hygienicky nezávadné vody opravit celou přípojku, aby bylo možné objekt napojit na vodovodní řad.      
Zatím nejjednodušší jsou práce na nové přístavbě, která je navržena jako dřevostavba. Je již provedena základová deska a realizují se opěrné zdi.
 

Zprávy

PASTOUŠKA – PRÁDELNA – SKAUTSKÁ KLUBOVNA A KOMUNITNÍ PROSTOR

Červnové zahájení stavby posunulo projekt rekonstrukce bývalé prádelny do fáze realizace. Je to další projekt, kterým městská část podporuje činnost místní organizace. Tentokrát spolupracujeme se skauty z oddílu Uragán Zbraslav. Na začátku stála potřeba skautů dlouhodobě vyřešit problém prostorově nevyhovujících kluboven v obecní budově Elišky Přemyslovny 399 a záměr městské části stavebně zachránit objekt bývalé prádelny v sousedství lesoparku Belveder a najít pro něj perspektivní a smysluplné využití. celý text

ostatní | 25. 7. 2019 | Autor: Petr Janeček

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU U PRÁDELNY ČP 668, PRAHA-ZBRASLAV

Na základě platného stavebního povolení stavby na rekonstrukci a dostavbu objetu čp. 668, U Prádelny, Praha-Zbraslav bylo vyhlášeno výběrové řízení. Ve lhůtě pro podání nabídky zadavatel, tj. MČ Praha-Zbraslav obdržela dvě nabídky. V současné době je RMČ schválen zhotovitel stavebních prací s tím, že po ukončení zákonné lhůty dojde k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. celý text

ostatní | 24. 7. 2019 | Autor: Petr Janeček

REVITALIZACE BUDOVY BÝVALÉ PRÁDELNY – SPOLEČNÝ PROJEKT MČ A SKAUTŮ

Červnové zastupitelstvo schválilo záměr rekonstrukce a dostavby bývalé prádelny. Představena byla architektonická studie, kterou zpracoval ateliér Projektil architekti, a teze spolupráce mezi městskou částí a partnerem projektu – skautským oddílem Uragán Zbraslav. celý text

ostatní | 15. 8. 2016 | Autor:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

25.5.2020 02:20

Aktuální výška:

43 cm

25.5.2020 02:40

Aktuální výška:

382 cm

25.5.2020 02:20

Aktuální výška:

83 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

25.5.2020 02:00

Aktuální výška:

91 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální