Obsah

 

Zbraslavské noviny – Informační zpravodaj městské části Praha-Zbraslav. 

 

Periodický tisk územního samosprávného celku.  Zbraslavské noviny vycházejí 12× ročně, vždy první pátek v měsíci. 

Další publikování jakékoli části Zbraslavských novin je povoleno pouze na základě písemného souhlasu vydavatele. 

Uzávěrka nevyžádaných příspěvků je vždy 15. den v měsíci. 

 

Vydavatel:

MČ  Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha- Zbraslav  

 IČ:   002 41 857

Registrační  číslo:

MK ČR E 13234 

Šéfredaktor:

Kateřina Pietrasová

Tajemnice redakce:  

Blanka Velemínská 

Redakční kruh:

Adam Dušek, Tomáš Hromádka, Marcel Faikis, Jiří Ryba ,

Adéla Pospíchalová

Redakční rada:

Petr Husák, Jiří Kovařík, Zuzana Josková

Adresa redakce:

Městský dům, U Malé řeky 3, 156 00 Praha-Zbraslav 

tel.:

 +420 257 111 801, +420 730 154 129 

e-mail:

noviny@mc-zbraslav.cz

Grafická úprava a DTP zpracování

Lucie Trnobranská 

Tisk:

Artep-tisk, Pražská 24, Mníšek pod Brdy 

 

PRAVIDLA PRO PŘÍJEM PŘÍSPĚVKŮ A FOTOGRAFIÍ

DO ZBRASLAVSKÝCH NOVIN

 

1.         Přijímání příspěvků a fotografií

Příspěvky a fotografie do Zbraslavských novin jsou přijímány v návaznosti na Koncepci vydávání Zbraslavských novin, zveřejněnou na adrese data/kontakty/zasedani/koncepce-zn.pdf. Redakce nepřijímá k uveřejnění příspěvky obsahující urážlivé osobní útoky a anonymy

2.         Náležitosti příspěvků:

U textu a fotografie musí být jasné autorství. Autor musí pod příspěvek uvést celé své jméno, případně i celá jména spoluautorů. Jméno musí být uvedeno i u fotografie. Kvůli ověření autorství příspěvku je nutné uvést i kontaktní údaje (adresa a telefon). Neposkytnutí kontaktních informací je důvodem k neotištění příspěvku. Kontaktní informace slouží pouze pro potřeby redakce a nebudou zveřejňovány nebo poskytovány třetím osobám.

3.         Nevyžádané texty

Nevyžádané texty jsou přijímány v délce maximálně 2000 znaků včetně mezer (lze spočítat automaticky v textovém editoru) a mohou být redakcí redigovány ve spolupráci s autorem textu.

Delší texty než 2000 znaků je nutno konzultovat v delším časovém předstihu před uzávěrkou. Mohou být zveřejněny na pokračování nebo celé na webových stránkách MČ Praha-Zbraslav.

4.         Vyhrazené právo redakce:

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění textu (nebo fotografie) z důvodu jeho délky nebo neaktuálnosti, nebo pokud článek (fotografie) svým obsahem porušuje zákonné a morální normy stanovené v České republice, či jde o bezdůvodnou skrytou inzerci, nebude článek otištěn.

5.         Textové příspěvky

Textové příspěvky dodávejte pokud možno elektronicky v běžných textových editorech (Word – doc, docx, txt, rtf) nebo jako vlastní text e-mailové zprávy. Příspěvky pište pokud možno jednoduše, bez jakéhokoliv formátování a dodržujte základní pravidla pro psaní textů na počítači. Texty prochází korekturou, uvítáme však, budete-li dodržovat pravidla českého jazyka.

6.        Obrázky a fotografie

Obrázky - rozlišení 300 dpi, orientační velikost fotografie do článku 1 MB, na titulní stranu alespoň 5 MB

Inzerce - PDF vyhovující specifikacím PDF/X-1a, u plnobarevného tisku musí být všechny objekty ve formátu CMYK, obrázky v plném rozlišení (300 dpi), soubor musí obsahovat písma, nebo písma převedená na křivky, ořezové a pasovací značky nastavujte u všech dokumentů.

Loga - v křivkách - ve vektorovém formátu EPS, AI

7.         Uzávěrka příspěvků i inzerce

Uzávěrka příspěvků i inzerce je vždy 15. v měsíci. Nenechávejte zasílání příspěvků a fotografií na poslední chvíli. Zaslání textu v termínu však automaticky neznamená, že článek bude otištěn v daném čísle (může se tak stát z prostorových důvodů - rozhodnutí o zveřejnění v konkrétním čísle je v kompetenci šéfredaktora, který autora článku vždy o zveřejnění informuje).

8.         Doručování příspěvků

Příspěvky můžete zasílat e-mailem na noviny@mc-zbraslav.cz, případně poštou na Zbraslavské noviny, U Malé řeky 3 - Městský dům, 156 00 Praha – Zbraslav nebo je donést tamtéž osobně.

 

Platnost pravidel od 16. 10. 2015.

 

 

Zprávy

Zpráva Redakční rady Zbraslavských novin

Zastupitelstvo MČ Praha-Zbraslav na svém zasedání dne 1. dubna 2019 vzalo na vědomí zprávu Redakční rady Zbraslavských novin. celý text

ostatní | 25. 4. 2019 | Autor: Marta Spáčilová

Zpráva redakční rady

Zastupitelstvo MČ Praha-Zbraslav na svém zasedání dne 4. dubna 2018 vzalo na vědomí zprávu Redakční rady Zbraslavských novin. celý text

ostatní | 12. 4. 2018 | Autor: Marta Spáčilová

Zpráva Redakční rady

Zastupitelstvo MČ Praha-Zbraslav na svém zasedání dne 20. března 2017 vzalo na vědomí zprávu Redakční rady Zbraslavských novin, která hodnotí vydávání ZN dle nové koncepce za rok 2016. celý text

ostatní | 20. 3. 2017 | Autor: Marta Spáčilová

Kde a kdy získat Zbraslavské noviny

- informační zpravodaj Městské části Praha - Zbraslav, vydává MČ Praha - Zbraslav, vychází 12x ročně, obvykle první pátek v měsíci.
K dostání ZDARMA na vybraných distribučních místech. celý text

Zbraslavské noviny | 1. 10. 2015 | Autor: Blanka Velemínská

Zpráva Redakční rady

Zastupitelstvo MČ Praha-Zbraslav na svém zasedání dne 14. září 2015 vzalo na vědomí zprávu Redakční rady Zbraslavských novin, která hodnotí vydávání ZN dle nové koncepce v období duben - srpen 2015. celý text

Zbraslavské noviny | 18. 9. 2015 | Autor: Blanka Velemínská

Koncepce Zbraslavských novin

Na svém 3. zasedání dne 23.3. 2015 schválilo Zastupitelstvo materiál "Koncepce Zbraslavských novin". celý text

ostatní | 25. 5. 2015 | Autor: Blanka Velemínská

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

23.1.2021 03:50

Aktuální výška:

62 cm

23.1.2021 04:10

Aktuální výška:

420 cm

23.1.2021 03:50

Aktuální výška:

92 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

23.1.2021 03:00

Aktuální výška:

100 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální