Obsah

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSA

1.            Na koho se obrátit:

 • Odbor správních věcí, ÚMČ Praha- Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav,
 • pondělí a středa 8:00 -12:00, 13:00-18:00 hod - jinak dle dohody

 

2.            Vyřizuje:

Martina Adamová, podatelna (přízemí), tel. 257 111 884, email: martina.adamova@mc-zbraslav.cz

 

3.            Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • k přihlášení k místnímu poplatku – je třeba předložit vyplněný formulář „PŘIZNÁNÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ“ a OP nebo plnou moc
 • k odhlášení místního poplatku ze psů – je třeba předložit vyplněný formulář „ODHLÁŠENÍ PSA Z EVIDENCE – ZÁNIK POPLATKOVÉ POVINNOSTI
 • Veškeré formuláře jsou k dispozici v podatelně úřadu, na webových stránkách MČ Praha-Zbraslav

 

4.            Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Pes v rodinném domě:

•             za jednoho psa – 300 Kč

•             za druhého a každého dalšího – 600 Kč

Ostatní bytové domy:

•             za jednoho psa – 1 500 Kč

•             za druhého a každého dalšího – 2 250 Kč

Poživatel starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu - rodinné domy a ostatní bytové domy:

•             za jednoho psa – 200 Kč

•             za druhého a každého dalšího – 300 Kč

Držitel (právnická osoba) psa určeného a užívaného k hlídání objektů, která je zároveň vlastníkem objektu:

•             za jednoho psa – 600 Kč

•             za druhého a každého dalšího – 900 Kč

Poplatek lze platit: v hotovosti, bankovním převodem nebo na poště.

 

5.            Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 • 30 dnů

 

6.            Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:¨

Na osvobození nebo úlevu ve výši max. 350 Kč od ročního poplatku ze psů má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech, v případě splnění těchto dvou podmínek:

1)            v daném roce byl pes očipovaný a

2)            byla provedena registrace v evidenci chovatelů psů na Magistrátu hl. m. Prahy, kterou musí doložit kopii potvrzení

 

Poživatel starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu:

•             musí doložit rozhodnutí o důchodu a vyplnit formulář „Čestné prohlášení“, že nepobírá žádné jiné peníze

Pes užívaný k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazů ZTP-P (úplné osvobození):

•             předložit kartu ZTP-P nebo jiné potvrzení dokazující danou skutečnost

Pes převzatý z útulku provozovaného na území hl. m. Prahy (osvobození od poplatku po dobu 2 let od převzetí):

•             poplatník musí doložit např. smlouvou, že pes je převzatý z útulku

Od poplatku je osvobozena osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis – Zákon č. 449/2001 Sb., § 44 odst. 1, o myslivosti:

•             poplatník musí být uživatelem honitby a pro tuto honitbu povinně držet a používat loveckého psa, zároveň toto plemeno psa musí být uznáno Mezinárodní kynologickou federací s průkazem původu a s příslušnou zkouškou

 

7.            Podle kterého právního předpisu se postupuje              :

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 

8.            Jaké jsou související předpisy:

 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
 • Obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy

 

9.            Datum aktualizace informace:

23.11.20108

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Facebook

 

WEBKAMERA - skatepark

stavba skateparku

LOKÁLNÍ METEOSTANICE

banner

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

18.1.2020 22:00

Aktuální výška:

42 cm

18.1.2020 23:10

Aktuální výška:

380 cm

18.1.2020 22:00

Aktuální výška:

76 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

18.1.2020 22:00

Aktuální výška:

84 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 691
TÝDEN: 5700
CELKEM: 1355358