Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

 

1.            Na koho se obrátit:

 • Odbor správních věcí, ÚMČ Praha- Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav,
 • pondělí a středa 8:00 -12:00, 13:00-18:00 hod - jinak dle dohody

 

2.            Vyřizuje:

Martina Adamová, podatelna, tel. 257 111 884, email: martina.adamova@mc-zbraslav.cz

 

3.            Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • k přihlášení k místnímu poplatku – je třeba předložit vyplněný formulář „PŘIZNÁNÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU za užívání veřejného prostranství“.
 • Veškeré formuláře jsou k dispozici v podatelně úřadu, na webových stránkách MČ Praha-Zbraslav

 

4.            Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Sazby poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den činí:

a)

za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro související skládky materiálů

10 Kč 

a za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálu atd.

3 Kč 

b)

za umístění reklamních zařízení

100 Kč 

c)

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných)

1. mimo tržiště

100 Kč

2. na tržišti 

10 Kč

d)

za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí

50 Kč 

e)

za umístění zařízení cirkusů

10 Kč 

f)

za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb

5 Kč 

g)

pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

10 Kč 

h)

za umístění skládek

10 Kč 

i)

pro kulturní akce

4 Kč

j)

pro sportovní akce

2 Kč 

k)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla

10 Kč 

l)

za provádění výkopových prací               

10 Kč 

m)

za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb

10 Kč

n)

pro reklamní akce

10 Kč

 

 

 

 

Poplatek lze platit:

 • v hotovosti nebo bankovním převodem.

 

5.            Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 • 30 dní

 

6.            Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

 • rozhodnutí ÚMČ Praha16 (Radotín)
 • souhlas správce komunikace
 • nákres místa záboru

7.            Podle kterého právního předpisu se postupuje              :

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 

8.            Jaké jsou související předpisy:

 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,
 • Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, Nařízení č. 9/2011 Sb., Tržní řád

 

9.            Datum aktualizace informace:

 • 23.11.2018

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

13.7.2020 02:20

Aktuální výška:

46 cm

13.7.2020 02:30

Aktuální výška:

390 cm

13.7.2020 02:10

Aktuální výška:

74 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

13.7.2020 01:00

Aktuální výška:

78 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální