Obsah

PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ

 

1.            Na koho se obrátit:

  • Odbor správních věcí, ÚMČ Praha- Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav,
  • pondělí a středa 8:00 -12:00, 13:00-18:00 hod - jinak dle dohody

K řízení je místně příslušný správní orgán, v jehož správním obvodu byl přestupek spáchán. Ve věci rozhoduje zvláštní orgán městské části – Komise pro projednávání přestupků. Správní orgán zahájí řízení o každém přestupku, který zjistí, a postupuje v řízení z moci úřední.

 

2.            Vyřizuje:

Libuše Krejčová, suterén, č. kanc. 003, tel. 257 111 833, email: libuse.krejcova@mc-zbraslav.cz

 

3.            Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

V případě přestupků, které lze projednat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku, souhlas se zahájením řízení či souhlas s pokračováním v řízení -tištěné, přímo na odboru. Řízení v ostatních případech se zahajuje na základě oznámení Policie ČR nebo Městské policie. Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

Pachatelem přestupku může být jak fyzická, podnikající fyzická, tak i právnická osoba.

 

4.            Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

  • Poplatky za zahájení řízení o přestupku nejsou stanoveny.

 

5.            Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

  • V souladu se správním řádem (30 – 60 dnů) pro zahájení řízení.
  • Odpovědnost za spáchání přestupku zaniká uplynutím 1 – 3 let (3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč.

 

6.            Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Podle postavení občana v řízení – vyhovět předvolání k podání vysvětlení nebo k ústnímu řízení, uplatnit nárok na náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení, předložit OP, možnost usmíření, uzavření dohody o narovnání mezi obviněným a poškozeným. Nedostaví-li se předvolaná osoba bez závažných důvodů ke správnímu orgánu k podání vysvětlení nebo k ústnímu jednání, může jí správní orgán uložit pokutu, nebo může být k jednání předvedena. Pořádkovou pokutu může správní orgán uložit jak za bezdůvodné odmítání podání vysvětlení, svědecké výpovědi, ztěžování postupu řízení, rušení pořádku přes předchozí napomenutí, odmítnutí předložení listiny nebo provedení ohledání a to až do výše 50 000,-Kč. Povinnost nahradit náklady řízení se ukládá občanovi, který byl uznán vinným z přestupku (paušální částka 1 000,-Kč).

 

7.            Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 250/2016Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • Zákon č. 251/2016Sb., o některých přestupcích
  • Zákon č. 500/2004Sb., správní řád
  • Vyhláška č. 520/2005Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění vyhl. č. 112/2017Sb.,

 

8.            Jaké jsou související předpisy:

Související předpisy nejsou stanoveny

 

9.            Datum aktualizace informace:

21. 11. 2018

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Facebook

 

WEBKAMERA - skatepark

stavba skateparku

LOKÁLNÍ METEOSTANICE

banner

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

18.1.2020 22:00

Aktuální výška:

42 cm

18.1.2020 23:10

Aktuální výška:

380 cm

18.1.2020 22:00

Aktuální výška:

76 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

18.1.2020 22:00

Aktuální výška:

84 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 688
TÝDEN: 5697
CELKEM: 1355355