Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

 

1.            Na koho se obrátit:

 • Odbor správních věcí, ÚMČ Praha- Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav,
 • pondělí a středa 8:00 -12:00, 13:00-18:00 hod - jinak dle dohody

 

2.            Vyřizuje:

Gabriela Burianová, č. kanceláře 003, telefon 257 111 832, email gabriela.burianova@mc-zbraslav.cz

 

3.            Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Občan sdělí své rozhodnutí o ukončení trvalého pobytu na území České republiky v České republice na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu, v zahraničí na zastupitelském úřadu České republiky.

Při ukončení místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • sdělit tuto skutečnost písemně. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana – to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky
 • prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem

Neexistuje standardizovaný tiskopis. Sdělení je realizováno volnou formou.

Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Ukončením trvalého pobytu na území České republiky končí platnost občanského průkazu. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

 

4.            Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

 

5.            Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 • 100 Kč v hotovosti - ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Po převzetí poplatku ohlašovnou, bude občanům vydána stvrzenka o zaplacení výše uvedených správních poplatků.

 

6.            Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Pokud občan předloží ohlašovně veškeré potřebné doklady a uhradí správní poplatek, je ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaevidováno na příslušné ohlašovně okamžitě (nebo k datu uvedenému v žádosti).

 

7.            Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

V případě potřeby další podklady.

 

8.            Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ve znění zákona pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel

 

9.            Jaké jsou související předpisy:

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

10.          Datum aktualizace informace:

23. 11. 2018

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Facebook

 

WEBKAMERA - skatepark

stavba skateparku

LOKÁLNÍ METEOSTANICE

banner

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

18.1.2020 22:00

Aktuální výška:

42 cm

18.1.2020 23:50

Aktuální výška:

381 cm

18.1.2020 22:00

Aktuální výška:

76 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

18.1.2020 22:00

Aktuální výška:

84 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 15
TÝDEN: 5715
CELKEM: 1355373