Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

VÝDEJ ÚDAJŮ Z EVIDENCE OBYVATEL

 

1.            Na koho se obrátit:

  • Odbor správních věcí, ÚMČ Praha- Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav,
  • pondělí a středa 8:00 -12:00, 13:00-18:00 hod - jinak dle dohody

 

2.            Vyřizuje:

Gabriela Burianová, č. kanceláře 003, telefon 257 111 832, email gabriela.burianova@mc-zbraslav.cz

 

3.            Základní informace k životní situaci:

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky (dále jen občan), osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

 

4.            Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu poskytuje na žádost obyvatele staršího 15 let údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě a k osobě blízké. K té se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí. Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, dítě, vnuk, manžel nebo partner. Žádost o poskytnutí údajů lze podat osobně na tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému na základě zákona o evidenci obyvatel,“ musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů, obyvatel vyplňuje pouze bílé kolonky formuláře.

Tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému,“ pro osobní podání je ke stažení na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz  a je též k dispozici u všech úřadů příslušných k poskytování údajů.

Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat na Ministerstvu vnitra, krajském úřadu nebo obecním úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel opatří zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

 

5.            Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o poskytnutí údajů může podat obyvatel starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů žádat jeho zákonný zástupce). Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let a poskytuje jej jen Ministerstvo vnitra. Za obyvatele zbaveného způsobilosti k právním úkonům podává žádost jeho opatrovník.

 

6.            Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

  • 50 Kč v hotovosti za každou započatou stránku

 

V případě podání žádosti elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu, na Ministerstvo vnitra lze správní poplatek uhradit bezhotovostní platbou na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710. Jako variabilní symbol uvede číslo ve tvaru 1111…., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyř nebo trojmístné číslo, např. 11115823 nebo 1111268). Variabilní symbol nesmí obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod. První číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky. Specifický symbol: 433, jako zpráva pro příjemce se uvede jméno, popř. jména a příjmení žadatele.

 

7.            Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

  • Nejsou stanoveny, při písemném podání dle potřeby obyvatele.

 

8.            Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány   -    Doklad k ověření totožnosti žadatele:

  • občanský průkaz

 

9.            Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel

 

10.          Jaké jsou související předpisy:

  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

11.          Datum aktualizace informace:

12. 11. 2018

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Facebook

 

WEBKAMERA - skatepark

stavba skateparku

LOKÁLNÍ METEOSTANICE

banner

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

19.1.2020 00:00

Aktuální výška:

42 cm

19.1.2020 00:20

Aktuální výška:

381 cm

19.1.2020 00:00

Aktuální výška:

76 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

19.1.2020 00:00

Aktuální výška:

83 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 45
TÝDEN: 5745
CELKEM: 1355403