Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

PŘEHLED SPRÁVNÍCH POPLATKŮ ZA JEDNOTLIVÉ ÚKONY

 

Správní poplatky jsou stanoveny a vybírány v souladu se zákonem číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Tento zákon upravuje správní poplatky a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy.

 

SPRÁVNÍ POPLATKY JSOU VYBÍRÁNY NA MÍSTĚ V HOTOVOSTI

 

EVIDENCE OBYVATEL

ohlášení změny místa TP (neplatí děti do 15let)

50 Kč /osoba

poskytnutí písemné informace z AISEO

50 Kč za každou i započatou stránku

podání návrhu na zrušení místa TP

100 Kč /osoba

ohlášení ukončení pobytu na území ČR

100 Kč /žádost

 

 

VIDIMACE A LEGALIZACE

za vidimaci každé stránky vidimované listiny

30 Kč

za legalizaci každého podpisu na listině

30 Kč

 

 

Czech POINT

Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

100 Kč

každá další strana výpisu

50 Kč

Poplatek za autorizovanou konverzi dokumentů z DS

30 Kč za stránku

výpis z KN

100 Kč

prvním zřízení DS konkrétní osobě nebo přidání pověřené osoby k přístupu do DS

0 Kč

každé další zřízení DS konkrétní osobě nebo přidání pověřené osoby k přístupu do DS

200 Kč

Zprostředkovaná identifikace

200 Kč

 

 

RYBÁŘSKÉ LÍSTKY

30 dní

200 Kč

1 rok

100 Kč

1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 

50 Kč

3 roky 

200 Kč

3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 

100 Kč

10 let

500 Kč

10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 

250 Kč

na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let

1 000 Kč

na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

500 Kč

 

PŘEHLED MÍSTNÍCH POPLATKŮ

 

POPLATKY JE MOŽNO HRADIT NA MÍSTĚ V HOTOVOSTI, SLOŽENKOU NEBO BANKOVNÍM PŘEVODEM

 

POPLATEK ZE PSŮ

Poplatek je vybírán podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.  Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Rodinný dům:

 

za jednoho psa

300 Kč

za druhého a dalšího psa

600 Kč

Ostatní bytové domy

 

za jednoho psa

1 500 Kč

za druhého a dalšího psa

2 250 Kč

Poživatel starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu - rodinné domy a ostatní bytové domy

za jednoho psa

200 Kč

za druhého a dalšího psa

300 Kč

Držitel (právnická osoba) psa určeného a užívaného k hlídání objektů, která je zároveň vlastníkem objektu

za jednoho psa

600 Kč

za druhého a dalšího psa

900 Kč

Na osvobození nebo úlevu ve výši max. 350 Kč od ročního poplatku ze psů má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech, v případě splnění těchto dvou podmínek:

1) v daném roce byl pes očipovaný a

2) byla provedena registrace v evidenci chovatelů psů na Magistrátu hl. m. Prahy.

Poplatek je splatný předem:

nečiní-li více než 600 Kč ročně nejpozději do 31. března každého roku 

činí-li více než 600 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku

 

POPLATEK Z POBYTU

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu.

Sazba poplatku za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu

21 Kč

 

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro související skládky materiálu

10 Kč

 za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd.

3 Kč

 za umístění reklamních zařízení

50 Kč

 

ZA UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍCÍCH PRO POSKYTOVÁNÍ PRODEJE

(VČETNĚ RESTAURAČNÍCH ZAHRÁDEK SLOUŽÍCÍCH K OBČERSTVENÍ, A TO I SAMOSTATNĚ UMÍSTĚNÝCH):

 1. mimo tržiště

50 Kč

 2. na tržišti

10 Kč

 za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí

3 Kč

 za umístění zařízení cirkusů

3 Kč

 za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb

5 Kč

 pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

10 Kč

 za umístění skládek

10 Kč

 pro kulturní akce

4 Kč

 pro sportovní akce

2 Kč

 za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla

1 Kč

 za provádění výkopových prací

10 Kč

 za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb

10 Kč

 pro reklamní akce

10 Kč

 

 

 

DALŠÍ POPLATKY

 

VÝLEP PLAKÁTŮ

Výši poplatku určují Pravidla pro užívání plakátovacích ploch ve vlastnictví městské části Praha-Zbraslav byla schválena Radou MČ Praha Zbraslav, Usnesením č. R 6 88 17 ze dne 6. 3. 2017

A4 - týden

100 Kč

A4 – 14 dní

200 Kč

A3 - týden

200 Kč

A3 – 14 dní

400 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

23.1.2021 03:50

Aktuální výška:

62 cm

23.1.2021 04:10

Aktuální výška:

420 cm

23.1.2021 03:50

Aktuální výška:

92 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

23.1.2021 03:00

Aktuální výška:

100 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální