Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA VELKÝCH TRAVNATÝCH PLOCH V ČERVNU A ČERVENCI 2018

 

Postup při sekání velkých travnatých ploch v městské části Praha-Zbraslav.

 

LOKALITA

ČINNOST

ZADÁNO

ODHAD

Třešňovka

sekání

21.06.2018

do 30.06.2018

Belveder

kontrola sekání, odvoz větví a suti

21.06.2018

do 30.06.2018

Záběhlický potok

sekání

21.06.2018

do 30.06.2018

Loučky u Boroviček

sekání

 

do 15.07.2018

Levý břeh Vltavy

sekání

 

v červenci 2018

 

 

 

Sekání neudržovaných lokalit 06-07-2016


PLÁN PÉČE O VEŘEJNOU ZELEŇ

Městská část Praha-Zbraslav 

 

Obsah:

 • Kontakty
 • Travnaté plochy
 • Lokality se zvláštním režimem
 • Keřové porosty a živé ploty
 • Truhlíky, pomníky a květinové výsadby
 • Dřeviny

 

Správcem veškeré zeleně na pozemcích v katastrálním území Zbraslav a Lahovice, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitosti Městské části Praha - Zbraslav, je Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha - Zbraslav (dále jen OŽP). Zeleň je udržována prostřednictvím dodavatelů a prostřednictví technických pracovníků OMH.

Zelení pro potřeby „Plánu péče o veřejnou zeleň“ se rozumí travnaté plochy, keřové porosty a živé ploty, květinové výsadby v záhonech a truhlících a stromy, jakožto i úkony v lokalitách s péčí spojených.

Plán péče je určen pro zaměstnance ÚMČ Praha - Zbraslav řídící a vykonávající údržbu zeleně a pro externí dodavatele zajišťující na základě smluvního vztahu nebo objednávky údržbu zeleně.

 

Kontakty

 

Správce veřejné zeleně:

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav

Kontaktní osoba:         Blanka Slancová, DiS

tel.: 257 111 842

mobil: 774 760 931

e-mail: blanka.slancova@mc-zbraslav.cz

Údržba zeleně realizovaná zaměstnanci MČ Praha-Zbraslav - kontaktní údaje - Odbor místního hospodářství Úřadu městské části Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav

Kontaktní osoba:          Štěpán Vacek, DiS. - vedoucí OMH

tel.: 257 111 821

e-mail: staepan.vacek@mc-zbraslav.cz

 

 

Travnaté plochy

 

Údržba travnatých ploch probíhá po celé období vegetace od dubna do listopadu kalendářního roku. Údržba travnatých ploch je zajišťována dodavatelsky nebo prostřednictvím pracovníků OMH. Travnaté plochy jsou rozděleny do oblastí dle minimální četnosti seče, charakteru lokality a formy údržby.

Součástí kosení travnatých ploch je odstraňování vzniklého bioodpadu s výjimkou lokalit, kde je pokosená travní hmota ponechávána jako mulč.

Součástí kosení travnatých ploch je odstraňování komunálního odpadu z trávníků a přilehlé zeleně.

Četnost seče je vždy uváděna jako minimální a může se měnit v závislosti na klimatických podmínkách. Při výrazném dlouhodobém suchu mohou být četnosti sníženy nebo seče zcela zastaveny.

Trávníky se sekají (zkracují) o 1/3 až maximálně o 1/2 své výšky. Minimální výška stébel nesmí být kratší než 4 cm a zároveň po dokončení seče by neměla být výška delší než 10 cm. V případě sucha je třeba výšku seče upravit, aby nedošlo poškození trávníků vlivem klimatických podmínek. Minimální výšku je třeba respektovat na všech udržovaných plochách. Maximální výška stébel po dokončení seče nemusí být respektována na pozemcích, kde je zeleň udržována prostřednictvím křovinořezů a nelze použít jinou zahradní techniku z důvodu svažitosti, náletů dřevin, atp.

Při obsekávání dřevin musí být postupováno tak, aby nedocházelo k poškození borky dřevin. V případě, že není možná údržba u paty kmene tak, aby bylo vyloučeno poškození, provádí se údržba ručně.

 

Pokud jsou travnaté plochy poškozeny prasaty divokými, výkopovými pracemi, atp. budou uvedeny do stavu, který umožňuje řádné kosení. Součástí je i kontrola výmolů a jejich doplnění substrátem.

 

Ve vybraných lokalitách je zapotřebí provádět vertikutaci trávníku v předjarním období. Vertikutace se provádí v předjarním období 1 x za dva roky nebo ročně, dle stavu trávníku.

 

Součástí údržby je úklid spadaných plodů z travnatých ploch a úklid listí na konci vegetačního období. Úklid listí se provádí s poslední sečí nebo samostatně, pokud již poslední seč není možná.

 

Za kontrolu včasnosti, rozsahu a správného postupu údržby je odpovědný Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha - Zbraslav, jako správce veřejné zeleně po každé seči.

 

Oblasti dle minimální četnosti seče, charakteru lokality a formy údržby:

 

Dětská hřiště

údržba:                                dodavatelsky

četnost:                              1 x za 3 týdny (11 x ročně)

způsob údržby:                 seč včetně odstranění bioodpadů - se sběrem

lokality:                              

 • Městská zahrada

 • dětské hřiště Ottova

 • dětské hřiště Pod Havlínem

 • dětské hřiště Na Plácku (ulice Na Plácku, zastávka Na Plácku)

 • dětské hřiště Sulova

 • dětské hřiště Paškova (pás poděl DH Paškova, zastávka MHD Sídliště Zbraslav)

 

Jesle č. p. 1400

údržba:                                dodavatelsky

četnost:                              1 x za týden (26 x ročně)

způsob údržby: seč včetně odstranění bioodpadů - se sběrem, ruční dohrabání

lokalita:                               zahrada jeslí z ulice Paškova při domu č. p. 1400

 

Sídlištní zeleň

údržba:                               dodavatelsky

četnost:                              1 x za 4 týdny (8x ročně)

způsob údržby: seč včetně odstranění bioodpadů - se sběrem

lokality:               

 • sídliště Sluneční město

 • pozemek č. kat. 2909/1

 • sídliště Tunelářů

 • sídliště Svépomoci a u č. p. 219 a 220

 • ulice Sulova

 • sídliště Nad Starou pískovnou

 • sídliště Lomařská

 

Zeleň podél komunikací s vyšší četností seče

údržba:                                dodavatelsky

četnost:                              1 x za 4 týdny (8x ročně)

způsob údržby: seč včetně odstranění bioodpadů - se sběrem

lokality:               

 • nábřeží U Malé řeky, Žitavského, K Přístavišti, Opata Konráda

 • podél komunikace Na Baních a Nad Kamínkou, Nad Kamínkou u parkoviště, u Subterry, U Kaštanu (Baně)

 • Nad Parkem (u trafostanice a podél školky)

 

Zeleň podél komunikací s nižší četností seče

údržba:                                dodavatelsky

četnost:                              1 x za 5 týdnů (6x ročně)

způsob údržby: seč včetně odstranění bioodpadů - se sběrem

lokality:               

 • ulice Na Vrškách

 • lokalita Pod Havlínem, Matjuchinova, U Karlova Stánku, Podéšťová

 • ulice Výzkumníků a kolem hřbitova

 • lokalita Baně (K Vejvoďáku, Kubínova, Na Drahách, Šulcova, Studniční, Lesáků)

 • ulice U Kostrounku

 • ulice Meliorační, K Mlíčníku

 • ulice Košíkářská

 • ulice U Klubovny, K Interně, Boženy Stárkové

 • ulice Za Dálnicí

 • cesta Žitavského - Pod Spravedlností

 • Závist (plácek u začátku cyklotrasy)

 • Ke Dračkám

 • plácek u lávky do Radotína

 • K Výtopně - podél komunikace

   

Ostatní

údržba:                                dodavatelsky

četnost:                              1 x za 5 týdnů (6x ročně)

způsob údržby: seč včetně odstranění bioodpadů - se sběrem

lokality:               

 • zahrada č. p. 1227

 • zahrada č. p. 686 (prádelna)

 • Baně hřiště

 

Okolí domu s pečovatelskou službou

údržba:                               dodavatelsky

četnost:                              6 x ročně

způsob údržby: seč včetně odstranění bioodpadů - se sběrem

 

Plochy udržované pracovníky OMH

údržba:                pracovníci OMH

četnost:               1 x za 3 týdny (11 x ročně)

způsob údržby: seč bez sběru - bioodpad ponechán jako mulč proč?

lokality:               

 • Zbraslavské náměstí

 • Sluneční park

 • U Husova Sboru

 • pomník Lahovice

   

způsob údržby: seč křovinořezem s vyhrabáním bioodpadu

 

lokality:                              

 • pomník Baně

 

Vertikutace trávníků

údržba:                                dodavatelsky

četnost:                              1x ročně - 1 x za dva roky (dle stavu trávníků)

lokality:               

 • Městská zahrada

 • Zbraslavské náměstí

 

Lokality se zvláštním režimem

 

Lesopark Belveder*        *(lesopark Belveder řešen podrobně v samostatném manuálu údržby)
 

údržba:                               dodavatelsky

četnost:                              3 x ročně

způsob údržby:                seč s částečným odstraněním bioodpadu (louky a podél cest), v okolí výsadeb ponechán jako mulč

 

Kamínka a garáže Nad Parkem

údržba:                                dodavatelsky

četnost:                              3 x ročně

způsob údržby:                seč včetně odstranění bioodpadů - se sběrem (vyhrabáním), obsekávání cest, úklid odpadu, ošetření krajnic, vysekávání náletových

keřů a dřevin

Karlův stánek

údržba:                                dodavatelsky, Okrašlovací spolek Zbraslav

četnost:                               2 x ročně

poznámka:                         obsekávání výsadeb, vystřihávání náletů

způsob údržby: včetně odstranění bioodpadu

 

Čištění odvodňovacích kanálků a přerůstající zeleně

údržba:                                OMH

četnost:                               1 x měsíčně

způsob údržby:                 vyřezávání přerůstající zeleně, údržba odvodňovacích kanálků

lokalita:               

 • ulice Pod Zatáčkou

 • schodiště od ulice Košíkářská po ulici Beaufortova

 • schodiště od ulice Elišky Přemyslovny po ulici Svépomoci

 • ulice Košíkářská

 • ulice V Bílce

 • U Husova pomníku

 • schodiště z ulice K Výtopně po ulici Vilímkova

 • schodiště v ulici Za Dálnicí

 

Nepravidelně udržované pozemky

údržba:                dodavatelsky

četnost:               pravidelně se neprovádí

lokalita:               

 • Borovičky parc. č. 2889/1

 • Borovičky parc. č. 2886/10

 • Borovičky parc. č. 2899/13

 • Borovičky parc. č. 2899/1

 • Borovičky parc. č. 2883/1

 • Borovičky parc. č. 2900

 • K Peluňku parc. č. 837/1

 • K Peluňku - Bartoňova parc. č. 871

 • K Ubytovnám parc. č. 2866/1

 • K Výtopně (pozemky za Lidlem) parc. č. 1145/2

 • K Výtopně (pozemky za Lidlem) parc. č. 2918/51

 • K Výtopně (pozemky za Lidlem) parc. č. 2918/78

 • K Výtopně (pozemky za Lidlem) parc. č. 2918/79

 • K Výtopně (pozemky za Lidlem) parc. č. 2918/84

 • K Výtopně (pozemky za Lidlem) parc. č. 2918/169

 • K Výtopně (pozemky za Lidlem) parc. č.2918/188

 • K Výtopně (pozemky za Lidlem) parc. č. 2918/205

 

 

Keřové porosty a živé ploty

 

Údržba keřových porostů a živých plotů probíhá v období vegetace v měsících červen/ červenec a v měsících říjen/listopad kalendářního roku (dle rychlosti přírůstu živých plotů a keřů v závislosti na klimatických podmínkách). Údržba je zajišťována dodavatelsky.

Keřové porosty a živé ploty jsou rozděleny dle lokalit.

Řez dle druhu keře probíhá 1 - 2x ročně.

Při řezu živých plotů je odstraňován komunální odpad zachycený v keřích a živých plotech a vyhrabáván bioodpad, který opadává z živých plotů.

Odstraňování keřů ze závažných důvodů podléhá ustanovení zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhlášce 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění.

 

lokality:

 • Na Plácku

 • hřiště Ottova

 • Za Dálnicí

 • Baně - podél Na Baních - pěší komunikace

 • Elišky Přemyslovny podél sídliště Tunelářů

 • Lomařská sídliště - Nad Parkem, Lomařská

 • sídliště Tunelářů

 • Sluneční město

 • pomník Vladislava Vančury

 • U Husova Sboru

 • Městský dům

 • Svépomoci, Sulova, Na Vrškách

 • Nad Starou pískovnou

 • Žabovřeská podél č. p. 1227

 • zahrada č. p. 1227

 • Nad Kamínkou

 • Zbraslavské náměstí

 • hřiště Pod Havlínem

 • Výzkumníků – u oplocení fotbalového hřiště

 • jesle č. p. 1400

 • Sluneční park

 • Nad Dálnicí, Lesáků

 
Truhlíky, pomníky a květinové výsadby

 

Údržba truhlíků, pomníků a květinových výsadeb probíhá v období vegetace v měsících březen až listopad kalendářního roku. Údržba je zajišťována dodavatelsky.

Truhlíky

Betonové truhlíky budou osazeny v jarním a podzimním období květinami.

lokality:

 • Zbraslavské náměstí 8 ks

 • Městská zahrada 5 ks

údržba:                               

 • zakládání vč. doplnění substrátu – průběžně (jaro-podzim)

 • zálivka - 3x týdně, a podle vláhových podmínek

 • kontrola a odstranění odpadů - průběžně, min. 1x týdně

 • odplevelení a případné dosazení průběžně

 

Pomníky a květinové výsadby

lokalita:                               Pomník Lahovice

údržba:               

 • střih růží 1x ročně - jaro

 • dosadba růží 1 x ročně - jaro

 • mulčování výsadeb - 1 x ročně - jaro

 • pletí 1x měsíčně vč. pletí přístupové cesty

 • zálivka v období sucha 1 x týdně

 • přihrnutí růží - 1 xročně - podzim

 

lokalita:                               Zbraslavské náměstí

údržba:               

 • výsadba květin jaro, podzim

 • zálivka - 3x týdně, v období sucha denně

 • kontrola a odstranění odpadů - průběžně, min. 1x týdně

 • odplevelení a případné dosazení 1x za 14 dní

 • zakrytí výsadeb - 1 xročně - podzim

 

lokalita:                               Husův Sbor

údržba:               

 • výsadba květin jaro, podzim

 • zálivka - 3x týdně, v období sucha denně

 • kontrola a odstranění odpadů - průběžně, min. 1x týdně

 • odplevelení a případné dosazení 1x měsíc

 • odplevelení přístupového chodníčku 1 x měsíčně

 • zakrytí výsadeb - 1 xročně - podzim

 

lokalita:                               Městská zahrada

údržba:

 • pletí výsadeb 1 x za měsíc

 • pletí cest (dlažba) 1 x za měsíc

 • řez keřů a růží 2 - 3 x ročně

 • jarní údržba:

  • vertikutace trávníků se sběrem stařiny

  • řez keřů a popínavých rostlin

  • pletí výsadeb

  • zastřihávání okrasných trav

lokalita:                               U Stromečku

údržba:               

 • pletí 1 x za měsíc

 • úklid odpadů- průběžně

 

lokalita:                               Závěsné květináče - Zbraslavské náměstí

počet:                                  15 ks

údržba

 • zakládání vč. doplnění substrátu - jaro/podzim

 • odplevelení a případné dosazení 1x za 14 dní

 • zálivka - 3x týdně, a podle vláhových podmínek, dle typu květináče

 

 

Dřeviny

 

Vizuální kontrola provozní bezpečnosti, vitality, poškození a celkového zdravotního stavu dřevin (stromů) je prováděna průběžně, celková 1 x ročně. Bezpečnostní a redukční řez dřevin je prováděn dle potřeby u stávajících perspektivních dřevin. Průběžně provádět řez výchovný.

 

Odstraňování dřevin ze závažných důvodů podléhá ustanovení zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhlášce 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění. Městská část vede seznam ploch určených pro náhradní výsadbu.

Kácení dřevin ve vlastnictví Městské části Praha - Zbraslav podléhá schválení Komise pro životní prostředí a vzhled obce.

 

Nové výsadby se objednávají včetně následné péče - zajištění kůly, zálivka, výchovný řez a včetně ochrany proti poničení dřeviny při údržbě travnatých ploch. Kontrola je prováděna minimálně 2 x ročně.

 

Péče o dřeviny a jejich výsadba je zajišťována dodavatelsky.

 

U dřevin, které svými větvemi zasahují nad pěší komunikaci, se udržuje podchozí výška 2,5 m a u dřevin, které zasahují nad komunikaci určenou pro motorová vozidla, se udržuje podjezdová výška 4,5 m.

 

Kvalita prací bude odváděna na základě Standardů péče o přírodu a krajinu (Arboristické standardy):

 • Řez stromů SPPK A02 002:2015
 • Výsadba a řez keřů a lián SPPK A02 003:2014
 • Výsadba stromů SPPK A02 001:2013

 

 

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Facebook

 

WEBKAMERA - skatepark

stavba skateparku

LOKÁLNÍ METEOSTANICE

banner

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

6.4.2020 23:10

Aktuální výška:

44 cm

7.4.2020 00:50

Aktuální výška:

381 cm

6.4.2020 23:10

Aktuální výška:

90 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

6.4.2020 23:00

Aktuální výška:

95 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 73
TÝDEN: 1011
CELKEM: 1429910