Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

 PROGRAM REGENERACE

MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MČ PRAHA-ZBRASLAV

PRO OBDOBÍ 2018 – 2023

 

Programu regenerace městské památkové zóny MČ Praha-Zbraslav pro období 2018 – 2023 byl schválen Usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav číslo Z 23 208 18 ze dne 25.6.2018.

Úplná dokumentace programu byla k dispozici pro seznámení občanů i orgánů státní správy ve lhůtě od 2. 1. 2018 do 2. 2. 2018. Dokumentace byla zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách MČ a na Úřední desce ÚMČ, v listinné podobě byla kompletní dokumentace k nahlédnutí v podatelně ÚMČ. Připomínky mohli občané podávat ve lhůtě do 9. 3. 2018.

V souladu s usnesením vlády ze dne 25. března 1992 č. 209, Přílohy č. 2 - Zásady přípravy, zpracování a realizace městských programů regenerace, bod 3.7, MČ Praha-Zbraslav předložený návrh programu projednala veřejně na shromážděních občanů. Veřejné projednání a představení návrhu Programu regenerace městské památkové zóny MČ Praha-Zbraslav pro období 2018 – 2023 se konalo v pondělí dne 22. ledna 2018 od 18:00 hodin v Městském domě.

Dne 3. 1. 2018 byla Magistrátu hlavního města Prahy odeslána Žádost o posouzení návrhu Programu regenerace městské památkové zóny MČ Praha-Zbraslav pro období 2018 – 2023. Návrh Programu regenerace městské památkové zóny MČ 2018-2023 posoudil Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy na základě předchozího doporučení Národního památkového ústavu, dokumentem ze dne 26. 3. 2018, číslo jednací 434360/2018.

Ministerstvo kultury prohlásilo území historické části Městské části Praha-Zbraslav (Hlavní město Praha) kú. Zbraslav, památkovou zónou Opatřením obecné povahy číslo 5/215 ze dne 14. 4. 2015. Jedná se o část města, která je historicky významná. K zajištění památkové ochrany zóny a jejího historického prostředí, které s architektonickými soubory, jednotlivými nemovitými kulturními památkami, strukturou pozemků, pozemními komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry vykazují významné kulturní hodnoty, mohou orgány státní památkové péče při svém rozhodování stanovit podmínky, které omezují stavební a jiné úpravy v zóně.

Programu regenerace městské památkové zóny MČ Praha-Zbraslav pro období 2018 – 2023 je souborem účelově zaměřených, veřejně prospěšných opatření, směřujících k záchraně historicky nejcennějších částí městské části Praha-Zbraslav v souladu s Programem regenerace MPR a MPZ České republiky, a k zahájení a rozvinutí cílevědomé komplexní a kontinuální regenerace.

Program regenerace městských památkových zón je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezprmpzervace a památkové zóny.

Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Program byl vytvořen na základě usnesení vlády ČR ze dne ze dne 25. března 1992 č. 209 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. V tomuto usnesení vláda schválila Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky a zásady přípravy, zpracování a realizace městských programů regenerace.

 

Cílem Programu je aktivizovat města s vyhlášenou nebo připravovanou městskou památkovou rezervací nebo městskou památkovou zónou k jejich regeneraci a všestranně jim napomáhat při přípravě, zpracování a realizaci městských programů regenerace. Městská zastupitelstva ve své působnosti připravují, zpracovávají a realizují programy na základě vlastního rozhodnutí. Přitom se doporučuje postupovat podle Zásad projednaných vládou České republiky.

Městské programy regenerace jsou souborem účelově zaměřených, veřejně prospěšných opatření, směřujících k záchraně historicky nejcennějších částí měst, zejména městských památkových rezervací a městských památkových zón v souladu s Programem regenerace MPR a MPZ České republiky, a k zahájení a rozvinutí jejich cílevědomé komplexní a kontinuální regenerace. Programy zpracovávají, popřípadě pořizují ze svého rozhodnutí města jako součást šířeji pojatého programu rozvoje územního obvodu města ve smyslu zákona o obcích a o hl. m. Praze nebo v souladu s ním.

 

Program regenerace městské památkové zóny MČ Praha-Zbraslav pro období 2018 – 2023 (ve formátu pfd.)

 

I. ÚVODNÍ ČÁST

II. ANALYTICKÁ ČÁST

III. A NÁVRHOVÁ ČÁST - LOKALITY

III. B NÁVRHOVÁ ČÁST - ELEMENTY A ATRIBUTY

III. C NÁVRHOVÁ ČÁST – OBJEKTY_PASPORTY

III. D NÁVRHOVÁ ČÁST - VEŘEJNÉ PROSTORY_PASPORTY

IV. PRIORITY PROGRAMU REGENERACE

V. ZÁVĚR

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Facebook

 

WEBKAMERA - skatepark

stavba skateparku

LOKÁLNÍ METEOSTANICE

banner

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

20.3.2019 13:50

Aktuální výška:

105 cm

20.3.2019 13:00

Aktuální výška:

548 cm

20.3.2019 13:50

Aktuální výška:

157 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

20.3.2019 13:00

Aktuální výška:

152 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 581
TÝDEN: 2850
CELKEM: 1074274