Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

NÁVRH PROGRAMU REGENERACE

MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MČ PRAHA-ZBRASLAV

PRO OBDOBÍ 2018 – 2023

 

Záměr zpracování návrhu Programu regenerace městské památkové zóny MČ Praha-Zbraslav pro období 2018 – 2023 byl schválen Usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav číslo Z 148 17 ze dne 15. 5. 2017 v souladu s usnesením vlády ze dne 25. března 1992.

V souladu s usnesením vlády ze dne 25. března 1992 č. 209, Přílohy č. 2 - Zásady přípravy, zpracování a realizace městských programů regenerace, bod 3.7, bude MČ Praha-Zbraslav předložený návrh programu projednávat veřejně na shromážděních občanů. Úplná dokumentace programu bude k dispozici pro seznámení občanů i orgánů státní správy nejméně po dobu 30 dnů. Připomínky mohou občané podat ve lhůtě 30 dnů, přičemž tato lhůta počíná běžet posledním dnem lhůty určené pro seznámení.

Za tímto účelem se konalo VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MČ PRAHA-ZBRASLAV

Ministerstvo kultury prohlásilo území historické části Městské části Praha-Zbraslav (Hlavní město Praha) kú. Zbraslav, památkovou zónou Opatřením obecné povahy číslo 5/215 ze dne 14. 4. 2015. Jedná se o část města, která je historicky významná. K zajištění památkové ochrany zóny a jejího historického prostředí, které s architektonickými soubory, jednotlivými nemovitými kulturními památkami, strukturou pozemků, pozemními komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry vykazují významné kulturní hodnoty, mohou orgány státní památkové péče při svém rozhodování stanovit podmínky, které omezují stavební a jiné úpravy v zóně.

Návrhu Programu regenerace městské památkové zóny MČ Praha-Zbraslav pro období 2018 – 2023 je souborem účelově zaměřených, veřejně prospěšných opatření, směřujících k záchraně historicky nejcennějších částí městské části Praha-Zbraslav v souladu s Programem regenerace MPR a MPZ České republiky, a k zahájení a rozvinutí cílevědomé komplexní a kontinuální regenerace.

Program regenerace městských památkových zón je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezprmpzervace a památkové zóny.

Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Program je vytvářen na základě usnesení vlády ČR ze dne ze dne 25. března 1992 č. 209 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. V tomuto usnesení vláda schválila Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky a zásady přípravy, zpracování a realizace městských programů regenerace.

 

Cílem Programu je aktivizovat města s vyhlášenou nebo připravovanou městskou památkovou rezervací nebo městskou památkovou zónou k jejich regeneraci a všestranně jim napomáhat při přípravě, zpracování a realizaci městských programů regenerace. Městská zastupitelstva ve své působnosti připravují, zpracovávají a realizují programy na základě vlastního rozhodnutí. Přitom se doporučuje postupovat podle Zásad projednaných vládou České republiky.

Městské programy regenerace jsou souborem účelově zaměřených, veřejně prospěšných opatření, směřujících k záchraně historicky nejcennějších částí měst, zejména městských památkových rezervací a městských památkových zón v souladu s Programem regenerace MPR a MPZ České republiky, a k zahájení a rozvinutí jejich cílevědomé komplexní a kontinuální regenerace. Programy zpracovávají, popřípadě pořizují ze svého rozhodnutí města jako součást šířeji pojatého programu rozvoje územního obvodu města ve smyslu zákona o obcích a o hl. m. Praze nebo v souladu s ním.

Zadavatel:

Městská část Praha-Zbraslav

IČ: 002 41 857

se sídlem: Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav

zastoupená: Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou městské části

Zpracovatel:

ing. arch. Jan Sedlák, projekční atelier

Spolupráce:

ing. akad. arch. Hana Zachová

ing. arch. Adéla Přibylová

Termín:

prosinec 2017

 

Dokumenty: (ve formátu pfd.)

I. ÚVODNÍ ČÁST

II. ANALYTICKÁ ČÁST

III. A NÁVRHOVÁ ČÁST - LOKALITY

III. B NÁVRHOVÁ ČÁST - ELEMENTY A ATRIBUTY

III. C NÁVRHOVÁ ČÁST – OBJEKTY_PASPORTY

III. D NÁVRHOVÁ ČÁST - VEŘEJNÉ PROSTORY_PASPORTY

IV. PRIORITY PROGRAMU REGENERACE

V. ZÁVĚR

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

WEBKAMERA

stavba skateparku stavba zbraslavského skateparku 
 

Aktuální stavy toků

22.7.2018 10:20

Aktuální výška:

44 cm

22.7.2018 10:20

Aktuální výška:

388 cm

22.7.2018 10:10

Aktuální výška:

74 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

22.7.2018 10:00

Aktuální výška:

73 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Facebook

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 364
TÝDEN: 6008
CELKEM: 898189