Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM ZBRASLAV

logo
CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000568

Část objektu bývalých jeslí určená k rekonstrukci sestává ze dvou pavilonů se samostatnými vchody a provozem, které jsou propojeny společnou chodbou. Jeden pavilon bude sloužit pro školáky a druhý pro předškoláky a dospělé. Dispozičně jsou si pavilony velmi podobné a u každého se nachází terasa se vstupem do zahrady. Objekt projde zásadní rekonstrukcí od izolací proti vodě až po novou střechu, budou provedeny zcela nové rozvody elektro, vody, kanalizace, přibude plyn pro ohřev TUV a topení. Samozřejmostí bude i nová zateplená fasáda.

Na tuto akci se podařilo MČ Zbraslav získat  finanční dotaci z Evropských strukturálních a investičních fondů – operační program Pól růstu ve výši 12 milionů korun.

Aktuální podoba objektů v Žabovřeské

STÁVAJÍCÍ STAV

 • Centrum vznikne rekonstrukcí nevyužívané budovy pro účely zřízení Kulturně komunitního centra. Objekt se nachází v místě s nejvyšší koncentrací obyvatel poblíž nové zástavby.Investorem je Městská část Praha – Zbraslav, která do projektu vkládá nejen finanční prostředky, ale především budovu, která je jí svěřená do správy, a to na základě smlouvy.

  Stávající objekt č. p. 1227 na pozemku p. č. 2909/16 se skládá ze čtyř jednopodlažních pavilonů vzájemně propojených spojovací budovou, které byly původně využívány jako jesle. Pro účely kulturně-komunitního centra byly vymezeny dva ze čtyř těchto pavilonů. Tyto dva pavilony jsou propojeny chodbou – spojovacím krčkem a v současné době nejsou využívané. Ve zbývajících částech objektu jsou dva jiní nájemci – prostřední část slouží Městská policii a ve zbylých dvou pavilonech se nachází soukromá mateřská škola.

STAV PO REALIZACI

 • Stavební úpravy vnitřní dispozice pavilonů jsou navrženy tak, že pavilony budou provozně rozděleny podle věkových kategorií v návaznosti na provoz Kulturně komunitního centra. První pavilon bude sloužit pro školáky a druhý pro předškoláky a dospělé. Dle toho je navrženo i hygienické zařízení. Každý pavilón má vlastní vstup, který je zároveň také bezbariérový a je zachováno propojení mezi oběma pavilony přes spojovací krček.

  V roce 2017 byla podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu Praha pól růstu (OP PPR), Prioritní osa 3, Investiční priorita 1, SC. 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci, výzva č. 27–3.1.2 Zvyšování kapacit nízkoprahových a kulturně komunitních center poskytujících zázemí pro sociálně aktivizační aktivity, která byla vhodná pro MČ, s využitím finančních prostředků na vybudování Kulturně komunitního centra Praha – Zbraslav, objektu Žabovřeská 1227, Praha – Zbraslav. Jako partner bez finančního vkladu na tomto projektu spolupracuje Rodinné centrum Pexeso, Zbraslav, se kterým byla podepsána Smlouva o smlouvě budoucí o spolupráci pro zajištění Kulturně komunitního centra jako budoucím příkazníkem.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU PROJEKTU KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM, PRAHA-ZBRASLAV

1.      Příspěvek unie

 • Příspěvek ve výši 12.000.000 Kč bude rozdělen na několik části. Jedná se o jednu zálohovou platbu na základě podpisu Smlouvy o financování, další platby na základě předložených monitorovacích zpráv a žádostí o platbu (vyúčtování skutečně vynaložených finančních prostředků) a konečnou platbu. Z příspěvku unie budou hrazené způsobilé výdaje projektu, a to investiční i neinvestiční.

2.    Finanční prostředky z rozpočtu obce

 • MČ Praha-Zbraslav se zavázala k povinnému 20 % spolufinancování způsobilých nákladů projektu, bez ohledu na druh výdajů (investiční, neinvestiční), což činí 3 000 000 . Veškeré nezpůsobilé výdaje projektu vzniklé v investiční fázi projektu budou hrazeny z rozpočtu MČ Praha – Zbraslav.

POSTUP PRACÍ 

časový harmonogram:

 • Dne 1. 6. 2018  proběhlo předání staveniště, činnost bude  zahájena  bouracími pracemi. Dokončení díla předpokládáme v prosinci 2018

aktuální stav: 

 • Pracovníci firmy si převzaly stanoviště, začínají přípravné a bourací práce. 

ROZPOČET A REALIZACE 

náklady na stavbu:

 •  14,514.997 Kč včetně DPH.

přidělené dotace:

 • 12, 000.000 Kč z evropského dotačního programu Pól růstu

zhotovitel projektové dokumentace:

 • PROJEKCE CZ s r.o., Tovární 290, Chrudim, IČ: 27558860

zhotovitel stavby:

 • Roddom s r.o., K Výtopně 1224, Praha-Zbraslav, IČ: 60486431

technický dozor a koordinátor bezpečnosti práce

 •  FANSTAV a.s., Jateční 540/4, Praha 7, IČ:27205461

projekční  management :

 • M.C. TRITON, s r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČ: 49622005

 

Zprávy

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM ROSTE

Práce probíhají podle plánu. Stavba bude dokončena ještě letos. celý text

ostatní, Novinky | 10. 9. 2018 | Autor: Martin Joachymstál

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Facebook

 

WEBKAMERA - skatepark

stavba skateparku

LOKÁLNÍ METEOSTANICE

banner

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

16.2.2019 13:30

Aktuální výška:

81 cm

17.2.2019 00:20

Aktuální výška:

474 cm

16.2.2019 13:30

Aktuální výška:

134 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

16.2.2019 11:00

Aktuální výška:

135 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 57
TÝDEN: 5075
CELKEM: 1042451