Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Městská část Praha - Zbraslav
 • 2. Důvod a způsob založení

  Než byla Zbraslav roku 1974 připojena k hlavnímu městu Praze, byla samostatným městem, které neslo název "Zbraslav nad Vltavou“. Po připojení k Praze byla Zbraslav součástí Prahy 5. Městské části Praha – Zbraslav je nástupcem Místního národního výbor v Praze 5 - Zbraslavi. Na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze je Praha – Zbraslav samostatnou městskou částí. Městská část Praha - Zbraslav se dělí na několik územních částí (Báně, Žabovřesky, Záběhlice, Strnady, Závist, Lahovice a Lahovičky).

  Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy.

  Úřad městské části Praha-Zbraslav v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu ukládá Rada městské části Praha – Zbraslav a Zastupitelstvo městské části Praha-Zbraslav. Úřad městské části Praha-Zbraslav v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu daném Statutem hlavního města Prahy s výjimkou věcí, které patří do působnosti zvláštních orgánů. Úřad městské části Praha-Zbraslav tvoří starosta, zástupce (zástupci) starosty, tajemník Úřadu městské části Praha-Zbraslav a zaměstnanci městské části zařazení do Úřadu městské části Praha-Zbraslav .

  Za podmínek stanovených zákonem o hl. m. Praze a Statutem nakládá Městské části Praha-Zbraslav se svěřeným majetkem hl. m. Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka.


  Území MČ Praha-Zbraslav se skládá ze dvou katastrálních území:

   

  Kód městské části - ZUJ (základní územní jednotka):            539684

  seznam ZSJ (základní sídelní jednotky):

   

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Zbraslavské náměstí 464
  15600 Praha - Zbraslav
  ústředna: +420 257 111 888
  Fax: +420 257 111 800
  E-mail: info@mc-zbraslav.cz
  WWW: www.mc-zbraslav.cz
  ID Datové schránky: zcmap6w
  • 4.1. Kontaktní poštovní adresa
   Zbraslavské náměstí 464
   15600 Praha - Zbraslav
  • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Zbraslavské náměstí 464
   15600 Praha - Zbraslav
  • 4.3. Úřední hodiny
   pondělí8:00 - 12:0013:00 - 18:00
   středa8:00 - 12:0013:00 - 18:00
  • 4.4. Telefonní čísla
   ústředna: +420 257 111 888
  • 4.5. Čísla faxu
   +420 257 111 800
  • 4.6. Adresa internetové stránky
   www.mc-zbraslav.cz
  • 4.7. Adresa e-podatelny
   info@mc-zbraslav.cz
  • 4.8. Další elektronické adresy
   info@mc-zbraslav.cz
 • 5. Bankovní spojení
  2000865329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
 • 6.
  00241857
 • 7. DIČ
  CZ00241857
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

  Kompletní postup k podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona číslo 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím,  naleznete            >>ZDE<<

 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Podatelna
 • 11. Opravné prostředky

  Kompletní postup k podání odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podle zákona číslo 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, nebo postup při podání stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podání naleznete                              >>ZDE<<

 • 12. Formuláře
  Formuláře
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz
 • 14. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy
   Přehled hlavních právních předpisů

    

   Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

   Statut hlavního města Prahy  

   Obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy

   Ostatní právní předpisy naleznete      >>ZDE<<

    

  • 14.2. Vydané právní předpisy

   V souladu se zákonem číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, městská část není oprávněna vydávat vlastní právní předpisy. Zastupitelstvo hlavního města Prahy může v mezích samostatné působnosti hlavního města Prahy vydávat obecně závazné vyhlášky. Rada hlavního města Prahy může v přenesené působnosti vydávat na základě a v mezích zákona nařízení hlavního města Prahy, je-li k tomu zákonem zmocněno hlavní město Praha, obce, obce s rozšířenou působností nebo kraje.

   právní předpisy HLMP naleznete               >>ZDE<<

 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   Platný ceník za poskytování informací naleznete            >>ZDE<<

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1. Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 16.2. Výhradní licence
   V současné době nejsou pro poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy

  Výroční zpráva 2016 Staženo: 82x | Datum vložení: 01.03.2017

  Výroční zpráva 2015 Staženo: 204x | Datum vložení: 16.02.2016

  Výroční zpráva 2014 Staženo: 265x | Datum vložení: 10.04.2015

  Výroční zpráva 2013 Staženo: 516x | Datum vložení: 06.03.2014

  Výroční zpráva 2012 Staženo: 569x | Datum vložení: 26.02.2013

  Výroční zpráva 2011 Staženo: 562x | Datum vložení: 26.02.2013

  Výroční zpráva 2010 Staženo: 562x | Datum vložení: 26.02.2013

  Výroční zpráva 2009 Staženo: 535x | Datum vložení: 26.02.2013

  Výroční zpráva 2008 Staženo: 561x | Datum vložení: 26.02.2013

  Výroční zpráva 2007 Staženo: 529x | Datum vložení: 26.02.2013

  Výroční zpráva 2006 Staženo: 586x | Datum vložení: 26.02.2013

 • Poskytnuté informace

  informace poskytnuté Úřadem městské části Praha – Zbraslav podle Zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nalezete    >>ZDE<<

   

  Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých způsobem podle § 4a odst. 2 písm. e) a f), informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, která vyjadřující jejich obsah.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 573
TÝDEN: 2886
CELKEM: 667409

Aktuální stavy toků

19.10.2017 14:40

Aktuální výška:

47 cm

19.10.2017 14:50

Aktuální výška:

400 cm

19.10.2017 14:30

Aktuální výška:

81 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

19.10.2017 14:00

Aktuální výška:

86 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Facebook