Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zastupitelstvo městské části Praha-Zbraslav

 

V pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018 proběhly volby do Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav a volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Voliči vybírali celkem 17 členů Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav a 65 členů Zastupitelstva hlavního města Prahy.

V Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav budou ve volebním období 2018 – 2022 zastoupeny tyto politické strany a hnutí:

 

seznam zastupitelů

politická příslušnost

Zuzana Vejvodová

Ing. Zuzana Vejvodová

100pro Zbraslav

Michaela Bernardová

Mgr. Michaela Bernardová

100pro Zbraslav

Filip Gaspar

Bc. Filip Gaspar

100pro Zbraslav

Zuzana Wildová

PhDr. Zuzana Wildová, Ph.D.

100pro Zbraslav

Radek Rejna

Ing. Radek Rejna

100pro Zbraslav

Ondřej Šlocar

Ondřej Šlocar

100pro Zbraslav

Štěpánka Hrdá

RNDr. Štěpánka Hrdá

100pro Zbraslav

Martin Šlocar

Martin Šlocar

100pro Zbraslav

Martin Švestka

MUDr. Martin Švestka, MBA

100pro Zbraslav

Jan Zemánek

Ing. Jan Zemánek

100pro Zbraslav

Filip Toušek

Filip Toušek

Nezávislí

Dagmar Meisnerová

Dagmar Meisnerová

Nezávislí

Jiří Kovařík

Mgr. Jiří Kovařík

Zbraslav!

Petr Košan

Ing. Petr Košan

Zbraslav!

Lenka Krausová Kindlová

Lenka Krausová Kindlová

Zbraslav!

David Macků

MUDr. Ing. David Macků

ODS

Alexandra Klímová

MUDr. Alexandra Klímová

Společně pro Zbraslav

 


Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (soubor PDF), naleznete ke stažení >> ZDE <<


hromadný e-mail všem členům ZMČ:                     zastupitelstvo@mc-zbraslav.cz

Informace pro občany:   Při použití emailové adresy požadované komise je Váš email odeslán do konference a podléhá schválení z důvodu


Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav  naleznete                   >>ZDE<<


ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA ZASTUPITELSTVA

Každý člen zastupitelstva disponuje ze zákona celou škálu práv. Vztahují se ne něj však i některé zákonné povinnosti.

Každý člen zastupitelstva má právo volit a být volen do každého voleného orgánu obce. Konkrétně se jedná o funkci starosty, místostarosty, člena rady, předsedy nebo člena výboru. Dále sem patří práva spojená s vystupováním člena v zastupitelstvu a dalších volených orgánech. Tato práva jsou upravena jen rámcově, neboť zákon podrobnosti jednání zastupitelstev svěřuje bližší úpravě zastupitelstvy samotnými v jejich jednacích řádech.

Člen zastupitelstva obce má dle zákona  právo:

  • předkládat zastupitelstvu obce, radě, výborům zastupitelstva a komisím rady své návrhy na projednání určitých záležitostí
  • vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem obec je, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec zřídila a do 30 dnů na tento dotaz nebo podnět obdržet písemnou odpověď.
  • požadovat od zaměstnanců obce zařazených do úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce zastupitele. Informace musí být opět poskytnuta nejpozději do třiceti dnů.

Práva popsaná v bodě 2. a 3. bývají nazývána jako práva mimo zastupitelstvo. V souvislosti s 2. bodem se pak hovoří o právu člena zastupitelstva na intervenci, u bodu 3. pak o právu na informaci.

V zákoně je dále upraveno právo vznášet námitku proti zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva. V jednacích řádech jsou dále upravena taková oprávnění jako právo na vystoupení v rozpravě, na věcnou připomínku, právo podávat pozměňovací návrh k pořadu a proceduře jednání, k návrhu usnesení atd.

Člen zastupitelstva má povinnost:

  • zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů, jichž je členem (například  rady) a plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží.
  • hájit zájmy občanů a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost funkce.

Tyto povinnosti však nejsou sankcionovány, ani nevedou ke ztrátě mandátu.

Právní úprava pamatuje i na problém střetu zájmů. Může k němu dojít v případě projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech, z níž daný zastupitel, osoba jemu blízká či jím zastupovaná bude dle nasvědčujících skutečností nějakým způsobem profitovat. Zastupitel je povinen možnou podjatost sdělit, o existenci důvodů pro vyloučení rozhoduje daný orgán.

To ale neznamená, že by zastupitelstvo mohlo rozhodnout o tom, že se takový člen z určitého hlasování vylučuje. Taková věc by se dala snadno zneužít. Zastupitelstvo rozhodne pouze o tom, zda podle názoru většiny u příslušného člena zastupitelstva takový střet zájmů nastal nebo ne. Pak už je jen na něm, zda se hlasování zúčastní nebo ne.

 

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

29.11.2020 02:10

Aktuální výška:

52 cm

29.11.2020 02:20

Aktuální výška:

400 cm

29.11.2020 02:20

Aktuální výška:

87 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

29.11.2020 02:00

Aktuální výška:

89 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální