Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Zbraslav

zuzana vejvodova

Ing. Zuzana Vejvodová

100pro Zbraslav

Michaela Bernardova

Mgr. Michaela Bernardová

100pro Zbraslav

Filip Gaspar

Bc. Filip Gaspar

100pro Zbraslav

Zuzana Wildova

Mgr. Zuzana Wildová

100pro Zbraslav

Radek Rejna

Ing. Radek Rejna

100pro Zbraslav

Ondrej Slocar

Ondřej Šlocar

100pro Zbraslav

Stepanka Hrda

RNDr. Štěpánka Hrdá

100pro Zbraslav

Martin Slocar

Martin Šlocar

100pro Zbraslav

Martin Svestka

MUDr. Martin Švestka, MBA

100pro Zbraslav

Denisa Stankova

Ing. Denisa Staňková

100pro Zbraslav

Ales Hanel

Ing. Aleš Háněl, MBA

Nezávislí

Filip Tousek

Filip Toušek

Nezávislí

Tomas Bohatec

Tomáš Bohatec

ANO 2011

Tomas Dolezal

MUDr. Tomáš Doležal, PhD.

ANO 2011

Sona Hasenkopfova

Mgr. et Mgr. Soňa Hasenkopfová

ČSSD

Dagmar Kobylkova

PaedDr. Dagmar Kobylková

ODS

Alexandra Klimova

MUDr. Alexandra Klímová

TOP09

hromadný e-mail všem členům ZMČ: zastupitelstvo@mc-zbraslav.cz

Informace pro občany:

Při použití emailové adresy požadované komise je Váš email odeslán do konference a podléhá schválení z důvodu zamezení zneužití emailové adresy pro nevyžádanou reklamu.


Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav  naleznete                      >>ZDE<<


 

Zákonné postavení Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav

Podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, aktuální znění od 1. 7. 2016

 

 

Na postavení a jednání zastupitelstva městské části a na práva a povinnosti jeho členů se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání zastupitelstva hlavního města Prahy a na práva a povinnosti členů zastupitelstva hlavního města Prahy, není-li zákonem stanoveno jinak. Na rozhodování zastupitelstva městské části se použije ustanovení vztahující se na rozhodování zastupitelstva hlavního města Prahy, není-li zákonem nebo Statutem stanoveno jinak.

Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených tímto zákonem nebo zvláštním zákonem.

Dále je zastupitelstvu městské části vyhrazeno

 • volit starostu městské části, zástupce starosty městské části a další členy rady městské části a odvolávat je z funkce,
 • volit starostu městské části, místostarostu (místostarosty) městské části a další členy rady městské části a odvolávat je z funkce,
 • stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva městské části,
 • určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva městské části uvolněni,
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části,
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části za měsíc,
 • vyjadřovat se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy,
 • vyjadřovat se k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy,
 • vyjadřovat se k návrhu strategie rozvoje hlavního města Prahy,
 • schvalovat strategii rozvoje městské části v souladu se strategií rozvoje hlavního města Prahy,
 • schvalovat rozpočet a závěrečný účet městské části,
 • zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy městské části,
 • zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity a schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy, zakládací listiny, stanovy a zřizovací listiny a rozhodovat o účasti městské části v již založených nebo zřízených právnických osobách,
 • rozhodovat o spolupráci městské části s jinými městskými částmi, jakož i územními samosprávnými celky a o formě této spolupráce,
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda na území městské části,
 • udělovat a odnímat čestné občanství a ceny městské části,
 • rozhodovat o zrušení usnesení rady městské části, jehož výkon starosta městské části pozastavil podle § 102.
 • rozhodovat o zrušení usnesení rady městské části, jehož výkon starosta městské části pozastavil podle § 102,
 • stanovit paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 52 odst. 5, rozhodovat o mimořádných odměnách podle § 57, o plněních pro členy zastupitelstva městské části podle § 58c a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům zastupitelstva městské části podle § 58e odst. 6,
 • stanovit pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva městské části,
 • rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva městské části, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva městské části, komisí rady městské části a zvláštních orgánů městské části,
 • vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městskou částí a členem zastupitelstva městské části.

 

Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat o těchto právních jednáních, pokud jsou městským částem zákonem nebo Statutem svěřeny:

 • uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, zápůjčky o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti orgány městské části,
 • poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50.000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,
 • peněžitých a nepeněžitých vkladech orgánů městské části do obchodních společností a svazků,
 • majetkové účasti městské části na podnikání jiných osob s výjimkou právnických osob založených nebo zřízených městskou částí,
 • nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí,
 • darování movitých věcí včetně peněz v celkové hodnotě vyšší než 50.000 Kč ročně jedné a téže osobě, s výjimkou poskytování jednorázových sociálních výpomocí občanům a s výjimkou darování ztracených a opuštěných zvířat fyzickým a právnickým osobám,
 • bezúplatném postoupení pohledávek městské části,
 • vzdání se práva, prominutí dluhu a úplatném postoupení pohledávky vyšší než 100.000 Kč,
 • zastavení nemovitých věcí,
 • zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 100.000 Kč,
 • dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
 • nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy,
 • zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví hlavního města Prahy nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby hlavním městem Prahou v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc může zastupitelstvo městské části zcela nebo zčásti svěřit radě městské části nebo starostovi městské části.

 

Zastupitelstvo městské části rozhoduje v otázkách přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

Zastupitelstvo městské části si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti městské části mimo pravomoci vyhrazené radě městské části

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

WEBKAMERA

stavba skateparku stavba zbraslavského skateparku 
 

Aktuální stavy toků

22.7.2018 10:20

Aktuální výška:

44 cm

22.7.2018 10:20

Aktuální výška:

388 cm

22.7.2018 10:10

Aktuální výška:

74 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

22.7.2018 10:00

Aktuální výška:

73 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Facebook

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 364
TÝDEN: 6008
CELKEM: 898189