Obsah

Stanovení celkové výše objemu neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2021

 

Koncepce rozvoje vzdělávání MČ Praha-Zbraslav na období 2020 -2025

 

Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu (parc. č. 3283)

 

Směna pozemku parc. č. 3101/2 k. ú. Zbraslav zapsaný na LV 1707 za soubor pozemků zapsaných na LV 2079 vše v k. ú. Zbraslav a koupě pozemku parc. č. 2034/1 díl „b+c“ k. ú. Zbraslav zapsaný na LV 5323

 

Prodej pozemku parc. č. 2195/2 o výměře 2 m2 k. ú. Zbraslav, který byl oddělen geometrickým plánem z pozemku parc. č. 2195 k. ú. Zbraslav, na základě předložené žádosti č.j. 2542/2020/OMIR ze dne 2.9.2020

 

Návratná finanční výpomoc SK Zbraslav

 

Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav pro rok 2021

 

Dodatečný bod:

Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu (parc. č. 1312/1)

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

26.11.2020 10:20

Aktuální výška:

52 cm

26.11.2020 10:50

Aktuální výška:

401 cm

26.11.2020 10:30

Aktuální výška:

88 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

26.11.2020 09:00

Aktuální výška:

94 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální