Obsah

ZMČ 2016

 

 

jednání

 usnesení

název

datum

9 Z 9 74 16 Návrh rozpočtu MČ Praha-Zbraslav 22.02.2016
9 Z 9 75 16 Určení uvolněného člena Rady městské části Praha-Zbraslav 22.02.2016
9 Z 9 76 16 MŠ Matjuchinova - mimořádný příspěvek na preventivní úhradu ... 22.02.2016
9 Z 9 77 16 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční finanční ... 22.02.2016
9 Z 9 78 16 Žádost o dotaci - Snížení energetických ztrát ZŠ Vladislava Vančury ... 22.02.2016
9 Z 9 79 16 Žádost o dotaci - Podpora vzdělávání úředníků ÚMČ Praha-Zbraslav 22.02.2016
9 Z 9 80 16 Revokace Usnesení Z 8 63 15 a uzavření Smlouvy o převodu správy ... 22.02.2016
9 Z 9 81 16 Návrh na účetní odpis vybraných nákladů vynaložených na přípravu ... 22.02.2016
9 Z 9 82 16 Pražské cyklozvonění 2016 22.02.2016
10 Z 10 83 16 Složení slibu zastupitelů MČ Praha-Zbraslav 14.03.2016
10 7 10 84 16 Zpráva o projektu rozšíření Základní školy Vladislava Vančury 14.03.2016
10 Z 10 85 16 Nabídka odkupu pozemku parc. č. 1304/4 v k. ú. Zbraslav ... 14.03.2016
10 Z 10 86 16 Poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav 14.03.2016
10 Z 10 87 16 Rozpočtové opatření 2/2016 - rekonstrukce lesoparku Belveder 14.03.2016
10 Z 10 88 16 Nabídka na koupi budovy, výzva k uplatnění předkupního práva ... 14.03.2016
11 Z 11 89 16 Závěrečný účet MČ Praha-Zbraslav za rok 2015 09.05.2016
11 Z 11 90 16 Rozpočtové opatření č. 9/2016 09.05.2016
11 Z 11 91 16 Rozpočtové opatření č. 11/2016 09.05.2016
11 Z 11 92 16 Odstoupení člena Kontrolního výboru 09.05.2016
11 Z 11 93 16 Program 2/2016 pro poskytování dotací Městské části Praha-Zbraslav ... 09.05.2016
11 Z 11 94 16 Žádost MHMP o projednání odejmutí pozemků parc. č. 3172/26, ... 09.05.2016
11 Z 11 95 16 Zpráva o stavebním řízení "Stavba zdravotnického zařízení v budově ... 09.05.2016
11 Z 11 96 16 Polyfunkční dům Zbraslav, Kaškova č. p. 615, Praha-Zbraslav 09.05.2016
11 Z 11 97 16 Zpráva o jednáních se ZO ČZS Zbraslav - Kamínka 09.05.2016
11 Z 11 98 16 Výsledek výběrového řízení na Návrh loga MČ Praha-Zbraslav 09.05.2016
11 Z 11 99 16

Hodnocení Zbraslavských novin

09.05.2016
12 Z 12 100 16 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha-Zbraslav 20.06.2016
12 Z 12 101 16 Návrh na schválení měsíčního příspěvku na preventivní úhradů nájmů 20.06.2016
12 Z 12 102 16 Odkup pozemku parc. č. 3163/27 o výměře 104 m2 v k. ú. Zbraslav ... 20.06.2016
12 Z 12 103 16 Nabídka odprodeje garáže v ulici Nad Parkem stojící na pozemku ... 20.06.2016
12 Z 12 104 16 Prodej pozemku parc. č. 2025/12 o výměře 9 m2 v k. ú. Zbraslav na ... 20.06.2016
12 Z 12 105 16 Prodej pozemku parc. č. 2025/17 o výměře 3 m2 a parc. č. 2025/8 ... 20.06.2016
12 Z 12 106 16 Záměr Rekonstrukce a dostavba objektu bývalé prádelny 20.06.2016
12 Z 12 107 16 Participativní rozpočet pro rok 2017 20.06.2016
13 Z 13 108 16 Rozpočtové opatření 22/2016 12.09.2016
13 Z 13 109 16 Rozpočtové opatření 23/2016 12.09.2016
13 Z 13 110 16 "Rozšíření ZŠ Vladislava Vančur, Praha-Zbraslav" - zateplení ... 12.09.2016
13 Z 13 111 16 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové ... 12.09.2016
13 Z 13 112 16 Partnerství MČ Praha-Zbraslav s francouzským městem Sommiéres 12.09.2016
13 Z 13 113 16 Záměr "Sportoviště Zbraslav" a podání žádosti o podporu projektu ... 12.09.2016
13 Z 13 114 16 Podnět na změnu ÚP SÚ HMP č. 508 - parc. č. 3205/3, k. ú. Zbraslav 12.09.2016
13 Z 13 115 16 Účast Městské části Praha-Zbraslav ve veřejné dražbě nemovitostí - ... 12.09.2016
13 Z 13 116 16 Územní studie Horní Zbraslav - Nad Kamínkou 12.09.2016
14 Z 14 117 16 Pravidla pro rozpočtové provizorium 07.11.2016
14 Z 14 118 16 Jmenování tajemnice Finančního výboru ZMČ Praha-Zbraslav 07.11.2016
14 Z 14 119 16 Rozpočtové opatření 28/2016 07.11.2016
14 Z 14 120 16 Souhlas s podáním žádosti o dotaci - Snížení energetických ztrát ZŠ ... 07.11.2016
14 Z 14 121 16 Souhlas se zpracováním žádosti o dotaci - Kulturně komunitní ... 07.11.2016
14 Z 14 122 16 Rozpočtové opatření 26/2016 07.11.2016
14 Z 14 123 16 Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu 133 510 ... 07.11.2016
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

25.10.2020 14:20

Aktuální výška:

70 cm

25.10.2020 14:10

Aktuální výška:

448 cm

25.10.2020 14:20

Aktuální výška:

99 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

25.10.2020 14:00

Aktuální výška:

103 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální