Obsah

ZMČ 2017

 

 

jednání

 usnesení

název

datum

15 Z 15 124 17 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav 26.01.2017
15 Z 15 125 17 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha-Zbraslav za druhé pololetí roku 2016 26.01.2017
15 Z 15 126 17 Návrh rozpočtu MČ Praha-Zbraslav na rok 2017 26.01.2017
15 Z 15 127 17 Rozpočtové opatření 1/2017 26.01.2017
15 Z 15 128 17 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Dětské jesle Zbraslav, o.p.s. 26.01.2017
15 Z 15 129 17 Program poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha-Zbraslav na ... 26.01.2017
15 Z 15 130 17 Program poskytování dotací Městské části Praha-Zbraslav v oblasti ... 26.01.2017
15 Z 15 131 17 Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem - předkupní právo odkupu - ... 26.01.2017
15 Z 15 132 17 Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem - předkupní právo odkupu - ... 26.01.2017
15 Z 15 133 17 Žádost o svěření pozemků parc. č. 683/1, 683/8, 691/13 a 1894/3 ... 26.01.2017
15 Z 15 134 17 Užívání pozemků parc. č. 706/7, 706/9, 706/16, 707/3, 707/4, vše v ... 26.01.2017
15 Z 15 135 17 Podání žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby 26.01.2017
15 Z 15 136 17 Petice proti záměru stavby "Polyfunkční dům Zbraslav" 26.01.2017
15 Z 15 137 17 Lokalita Strnady - usnesení kontrolního výboru KV 311016/6 ze dne ... 26.01.2017
15 Z 15 138 17 Veřejné zakázky - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu 26.01.2017
16 Z 16 139 17 Smlouva o provedení mediace - RSC 20.03.2017
16 Z 16 140 17 Přistoupení MČ Praha-Zbraslav do Sdružení místních samospráv ČR 20.03.2017
16 Z 16 141 17 Hodnocení Zbraslavských novin 2016 20.03.2017
16 Z 16 142 17 Žádost o dotaci z programu MO ČR na zabezpečení péče o válečné hroby ... 20.03.2017
16 Z 16 143 17 Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav, souhlas spodáním žádosti ... 20.03.2017
16 Z 16 144 17 Soutěž o "Návrh loga Městské části Praha-Zbraslav a zpracování ... 20.03.2017
17 Z 17 145 17 Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem - předkupní právo odkupu 15.05.2017
17 Z 17 146 17 Prodej částí pozemků parc. č. 1324/1 a parc. č. 1325/2 na základě ... 15.05.2017
17 Z 17 147 17 Uzavření Smlouvy o převodu správy majetku hlavního města Prahy - ... 15.05.2017
17 Z 17 148 17 Program regenerace městské památkové zóny MČ Praha-Zbraslav 15.05.2017
17 Z 17 149 17 Veřejnoprávní smlouva - Dětské jesle Zbraslav o.p.s. 15.05.2017
17 Z 17 150 17 Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav - dotace nad ... 15.05.2017
17 Z 17 151 17

Směna pozemků parc. č. 3175/5, 3175/6, 3175/7 za pozemky parc. č. ...

15.05.2017
17 Z 17 152 17 Prodej části pozemku parc. č. 2025/25 díl "e" o výměře 0,37 m2, k. ú. ... 15.05.2017
17 Z 17 153 17 Rozpočtové opatření 8/2017 15.05.2017
18 Z 18 154 17 Závěrečný účet Městské části Praha-Zbraslav za rok 2016 19.06.2017
18 Z 18 155 17 Participativní rozpočet pro rok 2018 19.06.2017
18 Z 18 156 17 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha–Zbraslav 19.06.2017
18 Z 18 157 17 Rozpočtové opatření 11/2017 19.06.2017
19 Z 19 158 17 Nákup části pozemků parc. č. 1547 jehož součástí je stavba č.p. 698, ... 18.09.2017
19 Z 19 159 17 Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav ... 18.09.2017
19 Z 19 160 17 Podpora kulturního života MČ Praha-Zbraslav - Divadlo Jana Kašky 18.09.2017
19 Z 19 161 17 Prodej pozemku parc. č.3222/1 o výměře 212 m2, v k. ú. Zbraslav 18.09.2017
19 Z 19 162 17 Žádost o koupi pozemků pod garážemi v k. ú. Zbraslav, v ulici Nad Parkem 18.09.2017
19 Z 19 163 17 Nákup pozemků parc. č. 365/8 a parc. č. 365/9 vše v k. ú. Lahovice 18.09.2017
19 Z 19 164 17 Žádost o vyslovení souhlasu hl. m. Prahy s bezúplatným převodem ... 18.09.2017
19 Z 19 165 17 Žádost o svěření pozemků parc. č. 2881/22, 2881/23, 2881/24, 2881/25, ... 18.09.2017
19 Z 19 166 17 Žádost o svěření pozemků parc. č. 2883/5, 2883/7, 2883/10, 2883/11, ... 18.09.2017
19 Z 19 167 17 Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem 18.09.2017
19 Z 19 168 17 Směna pozemku parc. č. 2025/28 o výměře 318 m2, za pozemek ... 18.09.2017
19 Z 19 169 17 Polyfunkční dům Zbraslav, Kaškova čp. 615, Praha-Zbraslav 18.09.2017
19 Z 19 170 17 Záměr splavnění řeky Berounky v úseku Praha - Beroun 18.09.2017
19 Z 19 171 17 Návrh změny jednacího řádu Zastupitelstva MČ 18.09.2017
19 Z 19 172 17 Zpráva o řešení havárie IT a plnění informační koncepce ISVS 18.09.2017
20 Z 20 173 17 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav 18.12.2017
20 Z 20 174 17 Stanovení celkové výše neinvestičních příspěvků pro oblast školství - 2018 18.12.2017
20 Z 20 175 17 Projekt participativního rozpočtu "ELIŠČINA ZAHRÁDKA - komplexní úprava ... 18.12.2017
20 Z 20 176 17 Návrh na pořízení změny Územního plánu SÚ HMP na pozemku parc. č. ... 18.12.2017
20 Z 20 177 17 Pravidla pro rozpočtové provizorium 18.12.2017
20 Z 20 178 17 Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem - předkupní právo odkupu 18.12.2017
20 Z 20 179 17 Znak a vlajka - obecní symboly MČ Praha-Zbraslav 18.12.2017
20 Z 20 180 17 Novela zákona o hlavním městě Praze od 1.1.2018, změny v odměňování ... 18.12.2017
20 Z 20 181 17 Aktualizace dokumentů "Informační koncepce - Dlouhodobé řízení ISVS" a ... 18.12.2017
20 Z 20 182 17 Nákup pozemku parc. č. 365/8 a parc. č. 365/9 vše v k. ú. Lahovice za cenu ... 18.12.2017
       
     

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

25.10.2020 14:20

Aktuální výška:

70 cm

25.10.2020 14:40

Aktuální výška:

448 cm

25.10.2020 14:20

Aktuální výška:

99 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

25.10.2020 14:00

Aktuální výška:

103 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální