Obsah

ZMČ 2018

 

jednání

 usnesení

název

datum

21

Z 21 183 18

Zpráva o činnosti Rady MČ Praha-Zbraslav od 16.6.2017 do 31.12.2017

31.01.2018

21

Z 21 184 18

Návrh rozpočtu MČ Praha-Zbraslav na rok 2018

31.01.2018

21 Z 21 185 18 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční finanční podpory - Dětské ... 31.01.2018
21 Z 21 186 18 Petice obyvatel místní části Strnady 31.01.2018
21 Z 21 187 18

Prodej pozemku parc. č. 3141/2 v k. ú. Zbraslav o výměře 42 m2 zájemcům...

31.01.2018
21 Z 21 188 18 Zřízení Výboru pro obnovu Pomníku padlým 31.01.2018
21 Z 21 189 18 Memorandum o spolupráci mezi TJ Sokol Zbraslav a MČ Praha-Zbraslav 31.01.2018
22 Z 22 190 18 Vyjádření ÚMČ Praha-Zbraslav ke zprávě Kontrolního výboru ZMČ 04.04.2018
22 Z 22 191 18 Návrh na změnu Územního plánu SÚ HMP na pozemcích parc. č. 2873/2, ... 04.04.2018
22 Z 22 192 18 Hodnocení Zbraslavských novin 2017 04.04.2018
22 Z 22 193 18 Areál Třešňovka - užívání pozemků parc. č. 706/7, 706/9, 706/16, 707/3, ... 04.04.2018
22 Z 22 194 18 Koncepce hospodaření s bytovými domy ve správě MČ Praha-Zbraslav 04.04.2018
22 Z 22 195 18 Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav - dotace nad ... 04.04.2018
22 Z 22 196 18 Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav - Smlouva o Partnerství pro ... 04.04.2018
22 Z 22 197 18 Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - Zookoutek v ... 04.04.2018
22 Z 22 198 18 Nabídka odkupu garáže v ulici Tadrova - předkupní právo odkupu 04.04.2018
22 Z 22 199 18 Memorandum o zřízení chráněné oblasti přirozené akumulace vod říční ... 04.04.2018
22 Z 22 200 18 Informace o konkursním řízení na vedoucí pracovní pozici ředitelky/ředitele .. 04.04.2018
23 Z 23 201 18 Závěrečný účet městské části Praha-Zbraslav za rok 2017 25.06.2018
23 Z 23 202 18 Rozpočtové opatření 5/2018 25.06.2018
23 Z 23 203 18 Rozpočtové opatření 6/2018 25.06.2018
23 Z 23 204 18 Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav pro volební ... 25.06.2018
23 Z 23 205 18 Nabídka odkupu garáže na pozemku parc.č. 1314/14 - předkupní právo ... 25.06.2018
23 Z 23 206 18 Nabídka odkupu garáže na pozemku parc.č. 1313/7 - předkupní právo ... 25.06.2018
23 Z 23 207 18 Připomínky MČ Praha-Zbraslav k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy ... 25.06.2018
23 Z 23 208 18 Program regenerace městské památkové zóny MČ Praha-Zbraslav pro ... 25.06.2018
23 Z 23 209 18 Směna pozemku ve správě MČ Praha – Zbraslav s doplatkem a prodej ... 25.06.2018
23 Z 23 210 18 Směna pozemků ve správě MČ Praha – Zbraslav za vybudované těleso ... 25.06.2018
23 Z 23 211 18 Žádost o dotaci z OPŽP na akci "Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha-Zbraslav.. 25.06.2018
23 Z 23 212 18 Informace pro zastupitele, členy výborů zastupitelstva a členy komisí rady ... 25.06.2018
23 Z 23 213 18 Projekt "Rekonstrukce a dostavba objektu bývalé prádelny" 25.06.2018
23 Z 23 214 18 Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav - Smlouva o výpůjčce 25.06.2018
24 Z 24 215 18 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav 17.09.2018
24 Z 24 216 18 Rozpočtové opatření č. 16/2018 17.09.2018
24 Z 24 217 18 Nákup pozemků parc. č. 1373/29 a parc. č. 1373/30 vše v k. ú. Zbraslav 17.09.2018
24 Z 24 218 18 Informace k lokalitě Závist 17.09.2018
24 Z 24 219 18 Návrh na pořízení změny Územního plánu SÚ HMP na pozemcích parc. č. ... 17.09.2018
24 Z 24 220 18 Dohoda o prominutí části dluhu a zastavení exekuce 17.09.2018
24 Z 24 221 18 Darovací smlouva - požární automobilová cisterna Tatra T2-148P pro SH ... 17.09.2018
24 Z 24 222 18 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha-Zbraslav 17.09.2018
2 Z 2 0 18 Schválení zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMČ Praha-Zbraslav 13.11.2018
2 Z 2 1 18 Určení počtu členů Rady MČ Praha-Zbraslav, určení počtu místostarostů ... 13.11.2018
2 Z 2 2 18 Volba starosty, místostarostů a dalších členů Rady MČ Praha-Zbraslav 13.11.2018
2 Z 2 3 18 Zřízení finančního výboru 13.11.2018
2 Z 2 4 18 Stanovení výše poskytování měsíční odměny a náhrad neuvolněným ... 13.11.2018
2 Z 2 5 18 Pravidla pro rozpočtové provizorium pro volební období 2018-2022 13.11.2018
2 Z 2 6 18 Stanovení celkové výše neinvestičních příspěvků pro oblast školství na ... 13.11.2018
2 Z 2 7 18 Rozpočtové opatření č. 27/2018 - Projekt "Zvýšení kvality řízení a ... 13.11.2018
2 Z 2 8 18 Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav .. 13.11.2018
2 Z 2 9 18 Bezúplatný převod pozemků parc.č. 835/9 a parc.č. 1991/7 k.ú. Zbraslav ... 13.11.2018
2 Z 2 10 18 Nabídky odkupu garáží v ulici Nad Parkem 13.11.2018
2 Z 2 11 18 Žádost o svěření objektu č.p. 1197 a pozemků parc. č. 2868/5 a parc. č. ... 13.11.2018
2 Z 2 12 18 Stanovisko obyvatel lokality Závist k probíhající výstavbě v lokalitě Závist 13.11.2018
2 Z 2 13 18 Petice "za zřízení obousměrné autobusové zastávky na rohu ulic Na ... 13.11.2018
2 Z 2 14 18

Spolupráce MČ Praha-Zbraslav a Sportovního klubu Zbraslav, z.s. na ...

13.11.2018
       

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

25.10.2020 14:50

Aktuální výška:

69 cm

25.10.2020 14:40

Aktuální výška:

448 cm

25.10.2020 14:50

Aktuální výška:

98 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

25.10.2020 14:00

Aktuální výška:

103 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální