Obsah

ZMČ 2019

jednání

 usnesení

název

datum

3

Z 3 15 19

Informace o záměru stavby "Rozvoj areálu Zbraslav - areál Policejního ...

30.01.2019

3

Z 3 16 19

Volba Redakční rady Zbraslavských novin

30.01.2019

3 Z 3 17 19 Návrh rozpočtu MČ Praha-Zbraslav na rok 2019 30.01.2019
3 Z 3 18 19 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční finanční podpory - Dětské ... 30.01.2019
3 Z 3 19 19

Změna přílohy č. 5 Bytové koncepce "Zásady pro přidělování bytů MČ ...

30.01.2019
3 Z 3 20 19 Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem - předkupní právo odkupu 30.01.2019
4 Z 4 21 19 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav 01.04.2019
4 Z 4 22 19 Návrh na pořízení změny ÚP SÚ HMP na pozemku parc. č. 2973, 2974, ... 01.04.2019
4 Z 4 23 19 Návrh na pořízení změny ÚP SÚ HMP na pozemku parc. č. 2968/5 a ... 01.04.2019
4 Z 4 24 19 Návrh na pořízení změny ÚP SÚ HMP na pozemku parc. č. 3094/5 v k. ú. ... 01.04.2019
4 Z 4 25 19 Prodej pozemku parc. č. 525/5 o výměře 7 m² v k. ú. Zbraslav 01.04.2019
4 Z 4 26 19 Prodej pozemku parc. č. 94/2 o výměře 1219 m² k. ú. Zbraslav 01.04.2019
4 Z 4 27 19 Poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha – Zbraslav - dotace nad 50.000 Kč 01.04.2019
4 Z 4 28 19 Hodnocení Zbraslavských novin 2018  01.04.2019
5 Z 5 29 19 Zřízení kontrolního výboru 12.06.2019
5 Z 5 30 19 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha-Zbraslav 12.06.2019
5 Z 5 31 19 Závěrečný účet městské části Praha-Zbraslav za rok 2018  12.06.2019
5 Z 5 32 19 Zřízení Výboru pro obnovu Pomníku padlým 12.06.2019
5 Z 5 33 19 Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - Zookoutek ... 12.06.2019
5 Z 5 34 19 Prodej pozemku parc.č. 1146/2 o výměře 33 m² v k.ú. Zbraslav na základě ... 12.06.2019
5 Z 5 35 19 Prodej pozemku parc.č. 2884/29 o výměře 21 m² k.ú. Zbraslav na základě ... 12.06.2019
5 Z 5 36 19 Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu 12.06.2019
5 Z 5 37 19 Nabídka k uplatnění předkupního práva - Zahrádkářská chata bez č.p./č.e. ... 12.06.2019
5 Z 5 38 19 Smlouva o provedení mediace - RSC 12.06.2019
5 Z 5 39 19 Participativní rozpočet 2019 - 2020 12.06.2019
6 Z 6 40 19 Pravidla pro přijímání nájemců do DsPS Praha-Zbraslav 11.09.2019
6 Z 6 41 19 Rozvojová studie městské části Praha-Zbraslav 11.09.2019
7 Z 7 42 19 Pamětní schrána pro Pomník padlým na Zbraslavském náměstí 12.11.2019
7 Z 7 43 19 Představení znaku a vlajky 12.11.2019
8 Z 8 44 19 Stanovení celkové výše objemu finančních prostředků neinvestičních ... 09.12.2019
8 Z 8 45 19 Návrh na pořízení změny Územního plánu SÚ HMP 09.12.2019
8 Z 8 46 19 Žádost o svěření pozemku parc. č. 2909/15 o výměře 5074 m2 včetně ... 09.12.2019
8 Z 8 47 19 Petice - Výzva k řešení nevyhovující parkovací situace v ulici Pod Špitálem 09.12.2019
8 Z 8 48 19 Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem - předkupní právo odkupu 09.12.2019
8 Z 8 49 19 Řešení duplicitních vlastnických vztahů k pozemkům v ulici Svépomoci ... 09.12.2019
8 Z 8 50 19 Koupě pozemků zapsaných na LV 1185, koupě podílů pozemků ve výši ... 09.12.2019
8 Z 8 51 19 Volba tajemníka Finačního výboru ZMČ Praha-Zbraslav 09.12.2019
8 Z 8 52 19 Navýšení finančního příspěvku T. J. Sokol Zbraslav na realizaci projektu ... 09.12.2019
8 Z 8 53 19 Spolupráce MČ Praha-Zbraslav a Sportovního klubu Zbraslav, z. s. na ... 09.12.2019
8 Z 8 54 19 Vyhlášení Programu pro poskytování dotací MČ Praha-Zbraslav pro rok 2020 09.12.2019
8 Z 8 55 19 "Zbraslavské náměstí" - informace o architektonické soutěži 09.12.2019
       

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

25.10.2020 13:10

Aktuální výška:

68 cm

25.10.2020 13:40

Aktuální výška:

448 cm

25.10.2020 13:20

Aktuální výška:

99 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

25.10.2020 13:00

Aktuální výška:

103 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální