Obsah

Výbory Zastupitelstva městské části Praha - Zbraslav

Zastupitelstvo MČ Praha-Zbraslav volí předsedu výboru z řad členů Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav, členy výboru z řad členů Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav a občanů MČ Praha-Zbraslav a tajemníka výboru z řad zaměstnanců MČ Praha-Zbraslav Prahy zařazených do Úřadu MČ Praha-Zbraslav. Délka mandátu předsedy, členů a tajemníka výboru je shodná s dálkou mandátu zastupitelstva v daném volebním období.

Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta MČ Praha-Zbraslav, místostarosta MČ Praha-Zbraslav, tajemník Úřadu MČ Praha-Zbraslav ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na Úřadu MČ Praha-Zbraslav. 


Finanční výbor     

Zápisy z jednání Finančního výboru naleznete                                >> ZDE <<

 

Předsedyně výboru

RNDr. Štěpánka Hrdá

Člen výboru

Tomáš Růžička

Členka výboru

Květa Carzoli

Člen výboru

Jiří Páv

Člen výboru

Jan Bureš

Tajemník výboru (administrace)

Josef Hierman

 

Kontrolní výbor

kontrolni.vybor@mc-zbraslav.cz

Zápisy z jednání Kontrolního výboru naleznete                                                >> ZDE <<

 

Předseda výboru

Ondřej Šlocar

Člen výboru

Ing. Zdeněk Nuc

Člen výboru Filip Toušek

Člen výboru

Miroslav Konopáč

Členka výboru Hana Trnková Kocourková

Tajemník výboru (administrace)

Marta Spáčilová

Výbor pro obnovu Pomníku padlým

vybor.pomnik@mc-zbraslav.cz

Zápisy z jednání Výbor pro obnovu pomníku naleznete                               >> ZDE <<

 

Předsedkyně výboru

Ing. Zuzana Vejvodová

Členka výboru

Mgr. Michaela Bernardová

Člen výboru

Filip Toušek

Člen výboru

Ing. Petr Jambura

Člen výboru

Tomáš Hromádka

Člen výboru Rudolf Hofmeister

Tajemník výboru (administrace)

Blanka Velemínská


Informace pro občany:

Při použití emailové adresy požadované komise je Váš email odeslán do konference a podléhá schválení z důvodu zamezení zneužití emailové adresy pro nevyžádanou reklamu.


Kompetence výborů Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav

Výbory plní zejména svoji poradní a iniciační úlohu. Zastupitelstvo povinně zřizuje minimálně dva výbory a to kontrolní výbor a finanční výbor. Základní vymezení pravomoci těchto výborů se odvíjí od jejich zákonem stanoveného určení:

 • kontrolní výbor je oprávněn kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady, kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem na úseku samostatné působnosti a plnit další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo
 • finanční výbor je oprávněn provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části a taktéž plnit další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo.

 

 • Zastupitelstvo může ukládat výborům úkoly pro oblast, pro kterou byly zřízeny.
 • Výbor nemůže zasahovat do oblasti přenesené působnosti (např. záležitosti správního řízení)
 • Výbor odpovídá za svou činnost zastupitelstvu.
 • Výbory nemají zákonem svěřenu žádnou rozhodovací pravomoc a nelze jim ji přiznat ani rozhodnutím zastupitelstva.
 • Výsledek jednání výboru je podkladem pro jednání zastupitelstva a má pouze doporučující charakter.
 • Zastupitelstvo není povinno se doporučením výboru řídit.
 • Zastupitelstvo může výborům ukládat úkoly v rámci samostatné působnosti.
 • Zastupitelstvo jmenuje tajemníka výboru, který je vždy zaměstnancem Úřadu městské částím Praha – Zbraslav. Tajemník výboru shromažďuje podklady pro jednání výboru a pořizuje zápisy z jednání výboru
 • Zasedání výboru řídí předseda výboru.
 • Výbor přijímá svá stanoviska nadpoloviční většinou čelenů výboru.

 

Znak MČ Praha-Zbraslav


 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

27.11.2020 14:50

Aktuální výška:

52 cm

27.11.2020 15:00

Aktuální výška:

400 cm

27.11.2020 14:50

Aktuální výška:

86 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

27.11.2020 14:00

Aktuální výška:

91 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální