Obsah

Výbory Zastupitelstva městské části Praha - Zbraslav

Zastupitelstvo MČ Praha-Zbraslav volí předsedu výboru z řad členů Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav, členy výboru z řad členů Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav a občanů MČ Praha-Zbraslav a tajemníka výboru z řad zaměstnanců MČ Praha-Zbraslav Prahy zařazených do Úřadu MČ Praha-Zbraslav. Délka mandátu předsedy, členů a tajemníka výboru je shodná s dálkou mandátu zastupitelstva v daném volebním období.

Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta MČ Praha-Zbraslav, místostarosta MČ Praha-Zbraslav, tajemník Úřadu MČ Praha-Zbraslav ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na Úřadu MČ Praha-Zbraslav. 


Finanční výbor     

Zápisy z jednání Finančního výboru naleznete                                >> ZDE <<

 

Předseda výboru

RNDr. Štěpánka Hrdá

Člen výboru

Tomáš Růžička

Člen výboru

Květa Carzoli

Člen výboru

Jiří Páv

Člen výboru

Jan Bureš

Tajemník výboru (administrace)

Kateřina Valínová, DiS.

 

Kontrolní výbor

kontrolni.vybor@mc-zbraslav.cz

Zápisy z jednání Kontrolního výboru naleznete                                                >> ZDE <<

 

Předseda výboru

 

Člen výboru

 

Člen výboru

 

Člen výboru

 

Člen výboru

 

Tajemník výboru (administrace)

 

Výbor pro obnovu Pomníku padlým

vybor.pomnik@mc-zbraslav.cz

Zápisy z jednání Výbor pro obnovu pomníku naleznete                               >> ZDE <<

 

Předseda výboru

 

Člen výboru

 

Člen výboru

 

Člen výboru

 

Člen výboru

 

Tajemník výboru (administrace)

 


Informace pro občany:

Při použití emailové adresy požadované komise je Váš email odeslán do konference a podléhá schválení z důvodu zamezení zneužití emailové adresy pro nevyžádanou reklamu.


Kompetence výborů Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav

Výbory plní zejména svoji poradní a iniciační úlohu. Zastupitelstvo povinně zřizuje minimálně dva výbory a to kontrolní výbor a finanční výbor. Základní vymezení pravomoci těchto výborů se odvíjí od jejich zákonem stanoveného určení:

 • kontrolní výbor je oprávněn kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady, kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem na úseku samostatné působnosti a plnit další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo
 • finanční výbor je oprávněn provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části a taktéž plnit další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo.

 

 • Zastupitelstvo může ukládat výborům úkoly pro oblast, pro kterou byly zřízeny.
 • Výbor nemůže zasahovat do oblasti přenesené působnosti (např. záležitosti správního řízení)
 • Výbor odpovídá za svou činnost zastupitelstvu.
 • Výbory nemají zákonem svěřenu žádnou rozhodovací pravomoc a nelze jim ji přiznat ani rozhodnutím zastupitelstva.
 • Výsledek jednání výboru je podkladem pro jednání zastupitelstva a má pouze doporučující charakter.
 • Zastupitelstvo není povinno se doporučením výboru řídit.
 • Zastupitelstvo může výborům ukládat úkoly v rámci samostatné působnosti.
 • Zastupitelstvo jmenuje tajemníka výboru, který je vždy zaměstnancem Úřadu městské částím Praha – Zbraslav. Tajemník výboru shromažďuje podklady pro jednání výboru a pořizuje zápisy z jednání výboru
 • Zasedání výboru řídí předseda výboru.
 • Výbor přijímá svá stanoviska nadpoloviční většinou čelenů výboru.

 

Znak MČ Praha-Zbraslav


 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Facebook

 

WEBKAMERA - skatepark

stavba skateparku

LOKÁLNÍ METEOSTANICE

banner

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

25.4.2019 01:20

Aktuální výška:

51 cm

25.4.2019 01:00

Aktuální výška:

392 cm

25.4.2019 01:10

Aktuální výška:

80 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

25.4.2019 01:10

Aktuální výška:

87 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 52
TÝDEN: 1957
CELKEM: 1102367