Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH AGEND
 • Pečovatelská služba


 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Adresa detašovaného pracoviště:

Dům s pečovatelskou službou Zbraslav

U Včely 1442, 156 00 Praha-Zbraslav

 

Růžena Stará, pečovatelka

257 257 592

pecovatelky@mc-zbraslav.cz

Hana Dandová, pečovatelka

734 574 983

pecovatelky@mc-zbraslav.cz

Jaroslava Boušková, pečovatelka

774 760 937

pecovatelky@mc-zbraslav.cz

Popis činnosti:

 • Zajišťuje pečovatelskou službu podle § 6, odst. 1) prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Vykonává a zajišťuje terénní sociální práci.
 • Eviduje písemnosti z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.
 • Spolupracuje s Komisí zdravotní, sociální a pro DsPS.
 • Zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Zajišťuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Zajišťuje poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy.
 • Zajišťuje pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Zajišťuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Zajišťuje fakultativní služby.

 

Provozní doba Pečovatelské služby:

Pondělí

07:00 – 15:30

Úterý

07:00 – 15:30

Středa

07:00 – 15:30

Čtvrtek

08:00 – 15:30

Pátek

08:00 – 15:30

 


ODBOR KULTURY A ŠKOLSTVÍ
 • Úsek kultury
 • Oddělení Místní knihovna Zbraslav

 

KULTURA

Adresa detašovaného pracoviště:

Městský dům

U Malé řeky 3, 156 00 Praha - Zbraslav

 

Mgr. Adam Dušek, vedoucí Odboru kultury a školství 257 111 806 adam.dusek@mc-zbraslav.cz 

Blanka Velemínská, referentka kultury

257 111 801

blanka.veleminska@mc-zbraslav.cz

Hodiny pro veřejnost:

 

Pondělí

08:00 - 12:00

13:00 - 18:00

 

Středa

08:00 - 12:00

13:00- 18:00

 

           

Popis činnosti:

 • Organizuje a koordinuje akce pořádané Městskou částí Praha  - Zbraslav.
 • Koordinuje a zajišťuje veřejně přístupné akce spolupořádané MČ Praha – Zbraslav.
 • Vytváří přehledy akcí, koordinuje průběh, načasování a plánování akcí pořádaných a spolupořádaných MČ Praha – Zbraslav.
 • Zabezpečuje prezentaci a propagaci MČ Praha – Zbraslav.
 • Vytváří informační materiály pro potřeby cestovního ruchu.
 • Připravuje podklady grafických materiálů.
 • Technicky zabezpečuje podklady Zbraslavských novin  - inzerce, fakturace, předplatné, příspěvky.
 • Zpracovává agendu grantů pro volný čas MČ Praha – Zbraslav.
 • Zajišťuj pronájmy divadla, obřadní síně, výstavní síně – smlouvy, fakturace.
 • Shromažďuje dokumenty a informační zdroje o Zbraslavi a jejích významných obyvatelích,
 • Vytváří archiv fotografií a výstřižků o MČ Praha – Zbraslav.
 • Administrativně zajišťuje tvorbu kroniky MČ Praha – Zbraslav.
 • Organizuje výstavy v Městském domě.

 

ODDĚLENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNA ZBRASLAV

Adresa detašovaného pracoviště:

Místní knihovna Zbraslav (Městský dům)

U Malé řeky 3, 156 00 Praha - Zbraslav

 

Mgr. Kateřina Kučerová, vedoucí oddělení

257  111 803 

katerina.kucerova@mc-zbraslav.cz

 

Jana Franče Jirásková, knihovnice

257 111 802

jana.france.jiraskova@mc-zbraslav.cz

 

Dagmar Vodičková, knihovnice

257 111 802

 

dagmar.vodickova@mc-zbraslav.cz

 
         

Popis činnosti:

 • Vykonává činnost dle zákona č. 257/2001 Sb., Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
 • Zajišťuje administrativní práce spojené s provozem knihovny.
 • Zajišťuje základní údržbu knihovního systému Clavius a zajišťuje pravidelné údržby systému servisním bodem.
 • Spolupracuje s dalšími knihovnami, především s Městskou knihovnou v Praze.
 • Optimalizuje využití prostor knihovny a její rozšiřování.
 • Spolupracuje s dalšími organizacemi, komunitami, kulturními a vzdělávacími institucemi, které působí na území MČ Praha – Zbraslav a v blízkém okolí.
 • Vymáhání pohledávky v rozsahu stanoveném knihovním řádem.
 • Spolupracuje na kulturní činnost pořádané a spolupořádané MČ Praha – Zbraslav.
 • Organizuje čtenářské soutěže a ankety obyvatel MČ Praha – Zbraslav k aktuálním tématům.
 • Zajišťuje distribuci Zbraslavských novin.

 

Půjčovní doba knihovny

 

Oddělení pro dospělé

Pondělí

08:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Úterý

x

x

Středa

08:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Čtvrtek

x

13:00 - 18:00

Pátek

x

x

 

Oddělení pro děti

Pondělí

x

12:00 - 18:00

Úterý

x

12:00 - 16:00

Středa

x

12:00 - 18:00

Čtvrtek

x

12:00 - 16:00

Pátek

x

x

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

16.1.2021 05:10

Aktuální výška:

59 cm

16.1.2021 05:20

Aktuální výška:

414 cm

16.1.2021 05:20

Aktuální výška:

87 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

16.1.2021 04:00

Aktuální výška:

94 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální