Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - OMH

 

Štěpán Vacek, DiS.

vedoucí odboru

 

 

257 111 821

stepan.vacek@mc-zbraslav.cz

Radka Dvořáková

referentka bytové agendy

257 111 830 radka.dvorakova@mc-zbraslav.cz

Kateřina Růžičková

pověřený výkon bytové agendy

257 111 830 katerina.ruzickova@mc-zbraslav.cz

Oskar Botha

referent nebytového hospodářství

257 111 829

oskar.botha@mc-zbraslav.cz

Hana Odstrčilová

referentka správy hřbitova

257 111 837

hana.odstrcilova@mc-zbraslav.cz

Blanka Slancová, Dis.

referentka pro životní prostředí

257 111 842

blanka.slancova@mc-zbraslav.cz

     

Milan Zápotocký

 

komunální služby

Oldřich Aksman

 

komunální služby

Roman Míka

 

komunální služby

Zdeněk Bláha

 

komunální služby

 

 

 

 

 

 

Květa Říhová

 

úklid budovy

Dana Suchánková

 

úklid budovy

Olga Haluzová

 

úklid budovy


V čele odboru stojí vedoucí odboru

Odbor zajišťuje správu a údržbu místních komunikací, hlášení poruch na vedení inženýrských sítí, správu veřejné zeleně a veřejných prostranství včetně městského mobiliáře, správu a údržbu dětských hřišť a sportovišť, územní správu v oblasti životního prostředí, správu a údržbu veřejného pohřebiště, správu bytového a nebytového fondu MČ Praha – Zbraslav, komunální služby, přípravu drobných investičních akcí a jejich realizaci, technický dozor investora v rámci náplně činnosti odboru, atp.

Je správcem finančních prostředků v rozsahu určeném směrnicí o oběhu účetních dokladů a další úkoly uložené Zastupitelstvem nebo Radou Městské části Praha – Zbraslav.

Vykonává další činnost v rámci agendy dle pokynů tajemníka úřadu a vedení MČ Praha – Zbraslav.

SPRÁVA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

 • Správa místních komunikací v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., (agenda správce, pasport, údržba a opravy komunikací a jejich zařízení, zvláštní užívání, uzavírky, objížďky, plán zimní údržby, opravy a výstavba dopravního značení + pasporty).
 • Zastupuje MČ při realizaci liniových staveb technické vybavenosti v místních komunikacích.
 • Správa, údržba a opravy uličních vpustí v majetku MČ Praha – Zbraslav.
 • Zajišťuje opravy a drobné investiční akce v oblasti místních komunikací.

SPRÁVA A ÚDRŽBA ZELENĚ

 • Správa veřejné zeleně (agenda správce, pasport, odborné zásahy, zábory, výsadba, atp.
 • Údržba veřejné zeleně (sekání, údržba živých plotů, dřevin atp.).
 • Správa dětských hřišť a sportovišť (agenda správce, revize, opravy, výstavba, investice).
 • Životní prostředí (výkon státní správy v přenesené působnosti dle Statutu hl. m. Prahy a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).
 • Odpadové hospodářství.
 • Zajišťuje opravy a drobné investiční akce v oblasti veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovišť.

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 • Správa nebytového fondu (pasport, revize, opravy, drobné investice, atp.).
 • Zajišťuje opravy a drobné investiční akce nebytového fondu.
 • Administruje a předkládá smlouvy s dodavateli.
 • Kontroluje technický stav měřících zařízení spotřeby energií.
 • Zabezpečuje vstupní a průběžná školení BOZP řadových zaměstnanců MČ Praha – Zbraslav.
 • Zajišťuje havarijní opravy.
 • Zabezpečuje realizaci a kontrolu úklidu v prostorách ÚMČ Praha – Zbraslav.
 • Zabezpečuje likvidace pojistných událostí z hlediska správy majetku a investic – výstupy předává OFR.

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 • Agenda správy bytů, které jsou svěřené ve správě MČ Praha – Zbraslav.
 • Předpisy nájmů a ostatních plateb spojených s provozem bytů.
 • Administruje a předkládá smlouvy s dodavateli služeb.
 • Kontroluje úhradu předepsaného nájemného, včetně výzev k úhradě dlužných částek a předávání podkladů právnímu zástupci MČ Praha – Zbraslav.
 • Kontroluje technický stav měřících zařízení spotřeby energií.
 • Zajišťuje havarijní opravy.
 • Zajišťuje údržbu zeleně okolo bytových domů.
 • Zajišťuje vyúčtování zálohových plateb.
 • Zpracovává data pro SIPO.
 • Správa bytového fondu (pasport, revize, drobné opravy, investice v rámci bytového hospodářství):
 • Vede evidenci o vybavení bytů,
 • Vede evidenci oprav v bytech.
 • Zajišťuje opravy a drobné investiční akce bytového fondu.

SPRÁVA A ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

 • Spravuje a provozuje veřejné pohřebiště a urnový háj (smlouvy, ukládání, rozptyly, údržba prostřednictvím dodavatele).
 • Zajišťuje opravy a drobné investiční akce veřejného pohřebiště.

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

 • Péče o vzhled Městské části Praha – Zbraslav.
 • Výlep plakátů.
 • Pravidelný úklid komunikací.
 • Mimořádný úklid komunikací.
 • Údržba vybrané zeleně ve správě MČ Praha - Zbraslav.
 • Likvidace černých skládek.
 • Zimní údržba komunikací.
 • Drobné opravy městského mobiliáře.
 • Drobné opravy dopravního značení.
 • Drobné opravy v budovách MČ Praha - Zbraslav.
 • Kontrola a úklid dětských hřišť.
 • Úklid veřejných prostranství a schodišť.
 • Údržba a drobné opravy techniky.
 • Technické zajištění průběhu voleb.
 • Likvidace vyřazeného majetku MČ Praha - Zbraslav.
 • Zajišťuje smlouvy s dodavateli (voda, skládky odpadu, posypový materiál, atp.).
 • Zajišťuje opravy a servis techniky a vozového parku ÚMČ Praha - Zbraslav.
 • Zajišťuje nákup materiálu a náhradních dílů.
 • Zajišťuje vypracování Plánu zimní údržby.
 • Plánuje a zajišťuje blokové čištění místních komunikací.
 • Kontroluje provádění úklidu a údržby vnějšími subjekty (dodavatelsky, např. zimní údržba komunikací).
 • Zajišťuje činnost a kontrolu veřejně prospěšných prací.
 • Zajišťuje a eviduje platnost STK a ME vozidel ÚMČ Praha - Zbraslav.
 • Zajišťuje nákup prostředků BOZP, evidenci a kontrolu dodržování BOZP.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 676
TÝDEN: 3127
CELKEM: 525538

Aktuální stavy toků

23.3.2017 22:30

Aktuální výška:

80 cm

23.3.2017 22:40

Aktuální výška:

468 cm

23.3.2017 22:40

Aktuální výška:

137 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

23.3.2017 21:00

Aktuální výška:

136 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Facebook