Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

NAVÝŠENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Nutnost navýšení kapacity základní školy zřízené MČ Praha - Zbraslav je vyvoláno dlouhodobým nárůstem počtu dětí školního věku. Tato potřeba se bude podle demografického vývoje v následujících obdobích dále zvyšovat. Již nyní se v rámci výuky přistupuje k řadě provizorních opatření (vysoký počet žáků ve třídách, rušení odborných učeben, využívání družin k výuce apod.). Pokud nebude navýšení realizováno, nebude možné zajistit v následujících letech potřebnou kapacitu výukových prostor, samotnou kvalitu výuky a plnění vyhlášky 410/2005 Sb. - hygienické požadavky.

Rozšíření kapacity základní školy je plánováno přestavbou a dostavbou budovy školy Nad Parkem. O projektu Rozšíření kapacity ZŠ Vladislava Vančury stavebními úpravami budovy Nad Parkem rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha – Zbraslav svými usneseními č. Z 20 124 14 ze dne 5. 3. 2014 a č. Z 22 130 14 ze dne 19. 5. 2014.

Městská část je zřizovatelem příspěvkové organizace – Základní školy Vladislava Vančury. Zřizovatel poskytuje své příspěvkové organizaci prostory pro její činnost a finanční prostředky na provoz v návaznosti na výkony a jiná kritéria jejích potřeb. Vedení příspěvkové organizace po stránce odborné a organizační je kompetencí ředitele školy.

Zprávy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VL. VANČURY PO DOKONČENÍ DOSTAVBY A INVESTIČNÍ ZÁMĚRY MĚSTSKÉ ČÁSTI NA ROK 2017


Na minulém zasedání zastupitelstva byl odsouhlasen rozpočet městské části na rok 2017, rádi bychom proto informovali veřejnost o plánovaných investičních projektech ve školství. Podrobnější informace budou podány na schůzce školské rády, o jejíž svolání jsme požádali. celý text

ostatní, Novinky | 24. 2. 2017 | Autor:

PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KDO SE PODÍLELI NA AKCI ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Při příležitosti dokončení projektu „Rozšíření základní školy Vl. Vančury Praha – Zbraslav“, pořádá městská část Praha-Zbraslav a Základní škola Vladislava Vančury slavnostní akci „Den školy“ celý text

ostatní | 24. 1. 2017 | Autor:

STAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROŠLA KOLAUDAČNÍM ŘÍZENÍM

Na konci roku 2016 přichází velmi dobrá zpráva. V úterý 20. prosince proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby a stavební úřad souhlasil s uvedením všech částí stavby do provozu celý text

ostatní, Novinky | 23. 12. 2016 | Autor:

19. KONTROLNÍ DEN - JAK POKRAČUJE STAVBA ZŠ NAD PARKEM?

Od 19. září se děti již pilně učí, využívají jídelnu, družiny i starou tělocvičnu. Stavební práce jsou proto organizovány v souladu s provozem školy. celý text

ostatní, Novinky | 4. 11. 2016 | Autor:

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU – PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ

Dnes bylo slavnostně zahájeno vyučování v nové školní budově Nad Parkem. Poslední 3 měsíce nebyly jednoduché, ale slib, který jsme v dubnu dali, jsme splnili. 1. etapa dostavby školy se otvírá včas a v plném rozsahu. celý text

ostatní, Novinky | 19. 9. 2016 | Autor: Marta Spáčilová

13. KONTROLNÍ DEN - V PONDĚLÍ 19. ZÁŘÍ ZAHÁJÍME VE ŠKOLE NAD PARKEM VYUČOVÁNÍ

13. kontrolní den byl poslední před zahájením školního vyučování. Stavební dělníky nahrazují uklízecí čety, montážníci dodavatele nábytku a stěhovací firma na zařízení školy. celý text

ostatní, Novinky | 19. 9. 2016 | Autor:

JSME TĚSNĚ PŘED FINIŠEM 1. ETAPY

Od 10. kontrolního dne jede stavba podle harmonogramu, který jsme pracovně nazvali „Zahájení výuky“. Od 25. srpna jsou po dnech a vlastně i po místnostech rozplánovány činnosti všech účastníků projektu. celý text

ostatní, Novinky | 30. 8. 2016 | Autor:

20.384.933 Kč PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU Z MŠMT

O úspěšné žádosti o podporu našeho projektu z programu Rozvoje výukových kapacit mateřských a základních škol MŠMT jsme Vás již informovali v květnu. celý text

ostatní | 22. 8. 2016 | Autor:

8. KONTROLNÍ DEN - ŠKOLA JIŽ ROSTE DO VÝŠKY

Při příjezdu do Zbraslavi dnes můžeme vidět nedaleko věže Husova sboru novou výškovou dominantu. Je to jeřáb, který používá dodavatel stavby pro práce na nástavbě a nové tělocvičně. celý text

ostatní | 20. 8. 2016 | Autor:

7. KONTROLNÍ DEN - DODATEČNÉ PRÁCE A ÚPRAVA HARMONOGRAMU

Proces výstavby je tvůrčí práce lidí mnoha profesí a odborností a v jeho průběhu může docházet ke změnám řešení z různých důvodů – provozních, technických, estetických. Ani my jsme se nevyhnuli dodatečným pracím nad rámec původního projektu. celý text

ostatní | 5. 8. 2016 | Autor:

DOSTAVBA ZŠ NAD PARKEM - PRÁCE O VÍKENDU A DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

S ohledem na situaci, kdy doprava a hluk znepříjemňují život obyvatelům okolních nemovitostí, jsme s dodavatelem znovu projednali možná organizační opatření při provádění prací a kritické body v dopravě. celý text

ostatní | 5. 8. 2016 | Autor:

PROBLÉMY S POČASÍM, HLUKEM A DOPRAVOU

Šestý kontrolní den stavby proběhnul 27. 7. Stavba se intenzivně připravuje na zahájení nástavby pavilonu A. Bohužel nám v současnosti příliš nepřeje počasí. celý text

ostatní | 4. 8. 2016 | Autor:

O PRÁZDNINÁCH BUDE ZAHÁJENA I 2. ETAPA ROZŠÍŘENÍ ZŠ

Původně jsme pro letošní rok počítali pouze s realizací 1. etapy – tj. rozšířením o 4 třídy, 2 družiny, vnitřními úpravami a novou tělocvičnou. celý text

Novinky | 19. 7. 2016 | Autor: Štěpán Vacek

CO TAKÉ ŘEŠÍME PŘI REKONSTRUKCI ŠKOLNÍ BUDOVY

Další, v pořadí 4. kontrolní den stavby, který se konal ve středu 13. 7., jsme věnovali hlavně „překvapením“, která se při každé rekonstrukci objeví. celý text

Novinky | 19. 7. 2016 | Autor: Štěpán Vacek

VE ŠKOLE UŽ VYRŮSTAJÍ NOVÉ MÍSTNOSTI

Třetí kontrolní den stavby ve středu 29. června byl věnován hlavně kontrole prováděných bouracích prací a vyzdívek nových příček. celý text

ostatní, Novinky | 3. 7. 2016 | Autor:

PŘEDSTAVUJEME INTERIÉR NOVÉ ŠKOLY

Projekt interiéru, který zpracovali architekti Dorota Kluska a Petr Vojáček, pracuje s jednoduchými tvary, a barevnými kombinacemi. celý text

ostatní, Novinky | 1. 7. 2016 | Autor:

VE ŠKOLE SE V RYCHLÉM TEMPU BOURÁ

Druhý kontrolní den stavby proběhl ve středu 22. června, týden po zahájení prací.

Intenzivně probíhá bourání a současně se již vyzdívají příčky pro nové dispozice tříd i sociálních zařízení. Průběžně jsou odsouhlasovány vzorky materiálů a prvků vnitřního vybavení (např. podlahy, vypínače a zásuvky, umývadla a baterie). celý text

ostatní | 24. 6. 2016 | Autor:

INFORMACE K PRŮBĚHU INVESTIČNÍ AKCE

Dne 15. 6. 2016 byly zahájeny stavební práce investiční akce Rozšíření ZŠ Vl. Vančury, budova nad Parkem. V článku uvádíme krátkou informaci, která byla součásti zprávy o činnosti Rady MČ Praha – Zbraslav od 1. 1. 2016 do 20. 6. 2016. celý text

ostatní | 23. 6. 2016 | Autor:

SOUHLAS MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ KE ZMĚNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Dne 11. května obdržela Městská část Praha – Zbraslav jakožto zřizovatel základní školy oznámení od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o souhlasu se změnou organizace školního roku! celý text

ostatní | 12. 5. 2016 | Autor:

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY

Oznámení o organizačním opatření ředitele školy ve věci předčasného ukončení školního roku 2015/2016 a posunutí zahájení nového školního roku 2016/2017. celý text

ostatní | 5. 5. 2016 | Autor:

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY - FORMULÁŘE

Vyplněný formulář prosím odevzdejte do konce příštího týdne, tj. do 13. 05. 2016 třídnímu učiteli. celý text

ostatní, Novinky | 5. 5. 2016 | Autor:

O VEŘEJNÉM SETKÁNÍ DNE 4. KVĚTNA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Ve středu 4. 5. proběhlo ve škole veřejné setkání, na kterém se sešli rodiče, pracovníci školy a zástupci městské části. celý text

ostatní, Novinky | 5. 5. 2016 | Autor:

JAKÁ BUDE NAŠE ŠKOLA?

Městská část Praha – Zbraslav a Základní škola Vladislava Vančury zvou všechny rodiče, pracovníky školy a veřejnost na VEŘEJNÉ SETKÁNÍ. celý text

ostatní, Novinky | 30. 4. 2016 | Autor:

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ K OTÁZKÁM REALIZACE STAVBY


V budově ZŠ Vladislava Vančury v ulici Nad Parkem 1180 se dne 4. 5. 2016 v 17 hodin uskuteční setkání s rodiči, pracovníky školy i veřejností. celý text

ostatní, Novinky, náš tip | 20. 4. 2016 | Autor:

CHYSTÁME SE SPOLEČNĚ NA ZAHÁJENÍ STAVBY

Projekt „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, budova Nad Parkem 1180“ se blíží do fáze realizace stavby. celý text

ostatní, Novinky, náš tip | 20. 4. 2016 | Autor:

ZÍSKALI JSME DALŠÍ DOTACI NA ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Městská část byla úspěšná při získávání finančních prostředků na projekt Rozšíření kapacity ZŠ Vladislava. Vančury – budova Nad Parkem celý text

ostatní, Novinky, náš tip | 20. 4. 2016 | Autor:

AKTUÁLNÍ POTŘEBA NAVÝŠENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zpráva o projektu rozšíření Základní školy Vladislava Vančury byla předložena zastupitelům a veřejnosti 14.3.2016 na 10. veřejném zasedání ZMČ. celý text

ostatní, Novinky | 20. 4. 2016 | Autor:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

25.5.2020 10:10

Aktuální výška:

44 cm

25.5.2020 10:40

Aktuální výška:

380 cm

25.5.2020 10:20

Aktuální výška:

79 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

25.5.2020 09:00

Aktuální výška:

90 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální