Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

KRONIKY ZBRASLAVI

 

Archiv hlavního města Prahy postupně digitalizuje předané archiválie, mezi které patří mimo jiné obecní kroniky. Tyto kroniky jsou evidovány v archivním katalogu Archivu hlavního města Prahy. Archivní katalog umožňuje uživatelské zpřístupnění archivních pomůcek, prostřednictvím kterých lze zjistit, jaké archiválie jsou svěřeny do péče Archivu hl. města Prahy a zda jsou přístupné k badatelskému studiu. Systém rovněž slouží ke zpřístupnění digitálních reprodukcí archiválií.

 

643 • Kronika  města Zbraslavi • 1956-1970

odkaz na inventární záznam kroniky:

>>ZDE <<

odkaz na elektronický obraz kroniky:

>>ZDE <<

 

 

644 • Kronika města Zbraslavi • 1971-1980

odkaz na inventární záznam kroniky:

>>ZDE <<

odkaz na elektronický obraz kroniky:

>>ZDE <<

 

 

645 • Kronika města Zbraslavi • 1981-1985

odkaz na inventární záznam kroniky:

>>ZDE <<

odkaz na elektronický obraz kroniky:

>>ZDE <<

 

 

646 • Kronika města Zbraslavi • 1986-1990

odkaz na inventární záznam kroniky:

>>ZDE <<

odkaz na elektronický obraz kroniky:

>>ZDE <<

 

 

 

Archiv hl. města Prahy se řadí k nejstarším archivním institucím v České republice. Již déle než sto padesát let pečuje o písemnosti, které podávají svědectví o minulosti hlavního města od středověkých počátků městského života až po práh současnosti. Organizačně je začleněn do Magistrátu hl. města Prahy a dohlíží na vyřazování písemností orgánů Hlavního města Prahy, úřadů městských částí a organizací, jimi zřizovaných. V současné době zahrnují fondy a sbírky Archivu hl. města Prahy více než 430 000 evidenčních jednotek v celkovém rozsahu přibližně 22 000 běžných metrů.

Hlavní sídlo archivu se nachází v samostatné části archivního areálu na Chodovci, dále využívá také prostory Clam-Gallasova paláce a odděleně funguje i správní archiv (část archivu dohlížející nad spisovou službou města ad.).

Úkolem archivu je shromažďovat, uchovávat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat archiválie za účelem jejich vědeckého, správního, hospodářského a kulturního využití. Činnost archivu tak v sobě zahrnuje několik složek.

Poslání archivu

Předarchivní péče a akvizice

Jedním z nejzodpovědnějších úkolů archiváře je předarchivní péče, neboť v rámci tohoto úkonu rozhoduje, které písemné, obrazové, zvukové a jiné záznamy budou s ohledem na svou trvalou hodnotu vybrány za archiválie. Výběr archiválií úřední i neúřední povahy se provádí v tzv. skartačním (u subjektů majících povinnost vést spisovou službu) nebo mimo skartační řízení, v jehož průběhu jsou vyřazovány písemnosti pro původce nadále nepotřebné. Původcem rozumíme státní či samosprávný orgán, právnickou nebo fyzickou osobu, z jejíž činnosti daný soubor archiválií vznikl. Územní příslušnost Archivu hl. města Prahy pro dohled nad výkonem spisové služby je dána zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Archiválie jsou získávány také koupí či darem, případně jsou archivem přebírány do úschovy.

Evidence a zpracování archiválií

Vybrané dokumenty jsou bezpečně uloženy v moderních depozitářích, jež zajišťují optimální podmínky pro jejich trvalou úschovu. Současně jsou tříděny a evidovány v celostátně vedené databázi PEvA. Zatímco v minulosti převažoval tzv. pertinenční princip, podle něhož byly archiválie na základě věcných znaků řazeny do uměle vytvářených sbírek, dnes jsou fondy převážně tvořeny soubory písemností vzešlými z činnosti jednoho původce (jedná se o tzv. provenienční princip). Samotné zpracování se pak děje pořádáním v souladu s metodikou určenou pro daný typ materiálu a vytvářením archivních pomůcek (prozatímní archivní soupisy, inventáře, katalogy, rejstříky).

Zpřístupňování archiválií

Takto zpracované archiválie jsou zpřístupňovány veřejnosti různými způsoby. Především odborná veřejnost využívá služeb archivní studovny, jež je výhradním prostorem určeným k nahlížení archiválií. O úspěchu nového trendu otevírání archivů širší veřejnosti však svědčí rostoucí návštěvnost mnoha dalších zájemců, z nichž jmenujme alespoň stále početnější rodopisce. Trvalou oblibu si získaly také výstavy pořádané ve spolupráci s dalšími institucemi. Pravou chloubou archivu je bohatá publikační činnost, jež zahrnuje tři ediční řady (Pražský sborník historický, Documenta Pragensia, Documenta Pragensia Monographia).

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Facebook

 

WEBKAMERA - skatepark

stavba skateparku

LOKÁLNÍ METEOSTANICE

banner

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

23.1.2020 19:50

Aktuální výška:

40 cm

23.1.2020 20:20

Aktuální výška:

380 cm

23.1.2020 19:50

Aktuální výška:

77 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

23.1.2020 20:00

Aktuální výška:

82 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 773
TÝDEN: 3718
CELKEM: 1359903