Obsah

Komise Rady městské části Praha-Zbraslav

Rada může zřídit jako své iniciační a kontrolní orgány komise a záleží jenom na ní, jakožto na jejich zřizovateli, jaká podrobnější pravidla pro jejich činnost stanoví a jaký význam bude přikládat iniciativám a výsledkům práce těchto komisí.

Rada městské části Praha – Zbraslav zřizuje celkem 4 komise.

 • Rada může ukládat komisím úkoly pro oblast, pro kterou byly zřízeny.
 • Zastupitelstvo může doporučit radě, aby uložila úkol odborné komisi.
 • Komise nemůže zasahovat do oblasti přenesené působnosti (např. záležitosti správního řízení)
 • Komise odpovídá za svou činnost radě.
 • Komise nemají zákonem svěřenu žádnou rozhodovací pravomoc a nelze jim ji přiznat ani rozhodnutím zastupitelstva nebo rady.
 • Výsledek jednání komise je podkladem pro jednání Rady a má pouze doporučující charakter.
 • Rada není povinna se doporučením komise řídit.
 • Rada může komisím ukládat úkoly v rámci samostatné působnosti.
 • Rada městské části Praha-Zbraslav zřizuje celkem 3 komise.
 • Rada jmenuje tajemníka komise, který je vždy zaměstnancem Úřadu městské částím Praha-Zbraslav. Tajemník komise shromažďuje podklady pro jednání komise a pořizuje zápisy z jednání komise.
 • Zasedání komise řídí předseda komise.
 • Komise přijímá svá stanoviska nadpoloviční většinou čelenů komise.

 

Informace pro občany:

Při použití emailové adresy požadované komise je Váš email odeslán do konference a podléhá schválení z důvodu zamezení zneužití emailové adresy pro nevyžádanou reklamu.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

23.1.2021 05:10

Aktuální výška:

62 cm

23.1.2021 05:00

Aktuální výška:

419 cm

23.1.2021 05:10

Aktuální výška:

92 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

23.1.2021 05:00

Aktuální výška:

100 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální