Obsah

RMČ 2017

 

jednání

 usnesení

název

datum

1

R 1 0 17

Dokumentace ke stavebnímu řízení o dodatečném povolení stavby ...

09.01.2017

1

R 1 1 17

Dokumentace pro stavební povolení stavby "Stavební úpravy dvojdomu ...

09.01.2017

1

R 1 2 17

Dokumentace pro územní a stavební řízení stavby "Novostavba RD na ...

09.01.2017

1

R 1 3 17

Dokumentace pro územní a stavební řízení stavby "Rekonstrukce a ...

09.01.2017

1

R 1 4 17

Dokumentace pro územní a stavební řízení stavby "Rozšíření ČS PHM ...

09.01.2017

1

R 1 5 17

Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem - předkupní právo odkupu

09.01.2017

1

R 1 6 17

Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1312/7o výměře 22 m2 ...

09.01.2017

1

R 1 7 17

Souhlas s umístěním sídla spolku-SouthPrague.Net, z.s.

09.01.2017

1

R 1 8 17

Souhlas s umístěním sídla spolku-Asociace poškozených povodní, z.s.

09.01.2017

1 R 1 9 17 Lokalita Strnady 09.01.2017
1 R 1 10 17 Podání žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby 09.01.2017
1 R 1 11 17 Návrh rozpočtu MČ Praha-Zbraslav na rok 2017 09.01.2017
1 R 1 12 17 Pojistné plnění škodní události "Požád přístavby šaten ZŠ Vl. Vančury ... 09.01.2017
1 R 1 13 17 Přechozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru ... 09.01.2017
1 R 1 14 17 Přechozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru ... 09.01.2017
1 R 1 15 17 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Dětské jesle Zbraslav o.p.s. 09.01.2017
1 R 1 16 17 Přidělení bytové jednotky pro dvě osoby v DsPS 09.01.2017
1 R 1 17 17 Program poskytování dotací Městské části Praha-Zbraslav v oblasti ... 09.01.2017
1 R 1 18 17 Program poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha-Zbraslav ... 09.01.2017
1 R 1 19 17 Nový Řád veřejného pohřebiště 09.01.2017
1 R 1 20 17 Žádost o vyslovení souhlasu Rady hl. m. Prahy se záměrem prodeje ... 09.01.2017
1 R 1 21 17 Stanovení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha ... 09.01.2017
2 R 2 22 17 Výzva k úhradě bezdůvodného obohacení za užívání pozemků po ... 23.01.2017
2 R 2 23 17 Žádost o svěření pozemků parc. č. 683/1, 683/8, 691/13 a 1894/3 ... 23.01.2017
2 R 2 24 17 Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav - Dodatek č. 5 ke ... 23.01.2017
2 R 2 25 17 Převzetí nebytových prostor U Malé řeky 626, Praha-Zbraslav a odkup ... 23.01.2017
2 R 2 26 17 Odpis pohledávky dlužníka pro nedobytnost 23.01.2017
2 R 2 27 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu pro akci "Rekonstrukce ... 23.01.2017
2 R 2 28 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu pro akci "Rekonstrukce ... 23.01.2017
2 R 2 29 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu pro akci "Rekonstrukce ... 23.01.2017
2 R 2 30 17 Plná moc k zastupování MČ Praha-Zbraslav při inženýrské činnosti ... 23.01.2017
2 R 2 31 17 Smlouva č. 0040538766 o připojení k distribuční soustavě kategorie ... 23.01.2017
2 R 2 32 17 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí hmotného daru - Mateřská škola ... 23.01.2017
2 R 2 33 17 Připojení MČ Praha-Zbraslav k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" 23.01.2017
2 R 2 34 17 Rozpočtové opatření 1/2017 23.01.2017
2 R 2 35 17 Zrušení Směrnice č. S 5/2009 pro užívání mobilních telefonů 23.01.2017
2 R 2 36 17 Různé - Zpráva o činnosti Rady MČ Praha-Zbraslav 23.01.2017
3 R 3 37 17 Záměr pronajmout pozemek parc. č. 3136 o výměře 90 m2 v k. ú. Zbraslav 06.02.2017
3 R 3 38 17 Pronájem pozemku pod garáží parc. č. 1312/7 o výměre 22 m2 v k. ú. ... 06.02.2017
3 R 3 39 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace ... 06.02.2017
3 R 3 40 17 Zastavení exekuce - Poldinka, s. r. o. 06.02.2017
3 R 3 41 17 Plné moci k zastupování MČ Praha-Zbraslav při inženýrské činnosti akce ... 06.02.2017
3 R 3 42 17 Žádost o přidělení místa v urnovém háji 06.02.2017
3 R 3 43 17 Uzavření nájemní smlouvy pro bytovou jednotku č. 302 v DsPS 06.02.2017
4 R 4 44 17 Záměr vypůjčt pavilon J 3 o výměře 258 m2 a pavilon J 4 o výměře ... 20.02.2017
4 R 4 45 17 Souhlas s provedením oprav nájemcem v objektu El. Přemyslovny 399, ... 20.02.2017
4 R 4 46 17 Smlouva o nájmu služebního bytu č. 88 v Lomařské ul. čp. 822 20.02.2017
4 R 4 47 17 Dohoda o skončení Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení na byt č. 301 .. 20.02.2017
4 R 4 48 17 Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení na byt č. 308 v DsPS 20.02.2017
4 R 4 49 17 Vyhodnocení zakázky malého rozsahu rekonstrukce bytu č. 21 Vilímkova .. 20.02.2017
4 R 4 50 17 Vyhodnocení zakázky malého rozsahu rekonstrukce bytu č. 20 Vilímkova .. 20.02.2017
4 R 4 51 17 Stanovení prázdninového provozu v MŠ a přerušení provozu MŠ v r. 2017 20.02.2017
4 R 4 52 17 Uzavření smlouvy - Koncepce rozvoje školství MČ Praha-Zbraslav do 2012 20.02.2017
4 R 4 53 17 Prominutí poplatků za zápisné do Místní veřejné knihovny ve Zbraslavi 20.02.2017
4 R 4 54 17 Žádost o prodloužení záboru na Zbraslavském náměstí před domem ... 20.02.2017
4 R 4 55 17 Převzetí záštity nad konáním sportovní akce "Cukroušův Mazec" ... 20.02.2017
4 R 4 56 17 Soutěž o "Návrh loga Městské části Praha-Zbraslav a zpracování ... 20.02.2017
4 R 4 57 17 Výzva k podávání žádostí o přidělení dotací na systémovou podporu ... 20.02.2017
4 R 4 58 17 Výzva k podávání žádostí o přidělení dotací v oblasti komunitních ... 20.02.2017
5 R 5 59 17 Podání žádosti o změnu zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení ... 27.02.2017
5 R 5 60 17 Poptávka po organizátorovi farmářských trhů na území MČ Praha-Zbraslav 27.02.2017
5 R 5 61 17 Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2016 27.02.2017
6 R 6 62 17 Pronájem pozemku parc. č. 3136 o výměre 90 m2 v k. ú. Zbraslav 06.03.2017
6 R 6 63 17 Záměr pronajmout nebytový prostor v části budovy č.p. 626, U Malé řeky ... 06.03.2017
6 R 6 64 17 Zveřejnění nabídky na volný byt č. 122 Zvonařská 898 06.03.2017
6 R 6 65 17 Zveřejnění nabídky na volný byt č. 90 Lomařská 822 06.03.2017
6 R 6 66 17 Dokumentace pro územní řízení "Výstavba zemního vedení sítě ... 06.03.2017
6 R 6 67 17 Dokumentace pro stavební řízení stavby "Kulturně komunitní centrum ... 06.03.2017
6 R 6 68 17 Dokumentace pro stavební řízení stavby Farní byt a farní klubovna, ... 06.03.2017
6 R 6 69 17 Studie Novostavba rodinného domu Zbraslav, k. ú. Zbraslav, ul. ... 06.03.2017
6 R 6 70 17 Stavební úpravy a přístavba rodinného domu č.p. 747 ve Zbraslavi, na ..... 06.03.2017
6 R 6 71 17 Stavba plynové kotelny v bytovém domě Václava Rady čp. 1470/5 včetně .. 06.03.2017
6 R 6 72 17 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 105 Lomařská 824 06.03.2017
6 R 6 73 17 Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav - Dodatek č. 5 ke ... 06.03.2017
6 R 6 74 17 Souhlas zřizovatele s podáním investičních projektových záměrů ... 06.03.2017
6 R 6 75 17 Přistoupení MČ Praha-Zbraslav do Sdružení místních samospráv ČR 06.03.2017
6 R 6 76 17 Žádost o dotaci z programu MO ČR na zabezpečení péče o válečné ... 06.03.2017
6 R 6 77 17 Výběrové řízení na dodavatele služeb "Péče o veřejnou zeleň ve správě ... 06.03.2017
6 R 6 78 17 Vyhodnocení zakázky malého rozsahu - "Blokové čistění komunikací ve ... 06.03.2017
6 R 6 79 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace ... 06.03.2017
6 R 6 80 17 Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav - Smlouva o smlouvě ... 06.03.2017
6 R 6 81 17 Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav souhlas s podáním žádosti ... 06.03.2017
6 R 6 82 17 Smlouva o dílo na zpracování architektonické studie pro akci "Rekon... 06.03.2017
6 R 6 83 17 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb - AK ... 06.03.2017
6 R 6 84 17 Stanovení cen za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené ... 06.03.2017
6 R 6 85 17 Hodnocení Zbraslavských novin 2016 06.03.2017
6 R 6 86 17 Žádost o prominutí poplatku za zábor POTEX 06.03.2017
6 R 6 87 17 Stanovení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav 06.03.2017
6 R 6 88 17 Pravidla užívání plakátovacích ploch 06.03.2017
7 R 7 89 17 Smlouva o provedení mediace - RSC 20.03.2017
7 R 7 90 17 Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav souhlas s podáním žádosti ... 20.03.2017
7 R 7 91 17 Odkup části pozemku parc. č. 151/1, k. ú. Zbraslav na základě ... 20.03.2017
7 R 7 92 17 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské ... 20.03.2017
7 R 7 93 17

Výpůjčka pavilonu J 3 o výměře 258 m2 a pavilonu J 4 o výměře 226,9 ...

20.03.2017
7 R 7 94 17 Výpověď Smlouvy o výpůjče č. 251/07 ze dne 13.11.2007 20.03.2017
7 R 7 95 17 Uznání dluhu a schválení splátkového kalendáře 20.03.2017
7 R 7 96 17 Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny - byty v DsPS 20.03.2017
7 R 7 97 17 Pojistná smlouva č. 2732317724 - Dodatek č. 003 "Rozšíření ZŠ ... 20.03.2017
7 R 7 98 17 Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování návrhu pro akci ... 20.03.2017
7 R 7 99 17 Výzva k podání nabídek na plnění zakázky malého rozsahu "Ruční úklid ... 20.03.2017
7 R 7 100 17 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem "MČ Praha-Zbraslav - ... 20.03.2017
7 R 7 101 17 Dodatek č. 1 smlouvy na zajištění beplatného svozu a likvidace bioodpadu 20.03.2017
7 R 7 102 17 Svěření majetku MČ Praha-Zbraslav příspěvkové organizaci Základní ... 20.03.2017
7 R 7 103 17 Návrh na vyřazení majetku z evidence Základní školy Vl. Vančury 20.03.2017
7 R 7 104 17 Podání žádosti o změnu zápis v Rejstříku škol a školských zařízení - ZŠ ... 20.03.2017
7 R 7 105 17 Poptávka po organizátorovi farmářských trhů - výběr uchazeče 20.03.2017
7 R 7 106 17 Smlouva o výpůjčce obřadní síně - konání veřejného koncertu dětského ... 20.03.2017
7 R 7 107 17 Uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu - Společenství vlastníků ... 20.03.2017
7 R 7 108 17

Povolení záboru parkoviště na Zbraslavském náměstí pro "34. ročník ...

20.03.2017
7 R 7 109 17 Svěření pravomoci zmocnitele - stavební řízení 20.03.2017
7 R 7 110 17 Licenční smlouva k užívání certifikovaného elektronického nástroje k ... 20.03.2017
7 R 7 111 17 Smlouva k informačnímu systému - pečovatelská služba 20.03.2017
7 R 7 112 17 Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MHMP 20.03.2017
7 R 7 113 17 Inventarizace 2016 - souhlas s vyřazením majetku 20.03.2017
7 R 7 114 17 Rozpočtové opatření 3008/2017 20.03.2017
7 R 7 115 17 Rozpočtové opatření 3010/2017 20.03.2017
7 R 7 116 17 Rozpočtové opatření 2/2017 20.03.2017
7 R 7 117 17 Rozpočtové opatření 3/2017 20.03.2017
7 R 7 118 17 Rozpočtové opatření 4/2017 20.03.2017
7 R 7 119 17 Rozpočtové opatření 5/2017 20.03.2017
7 R 7 120 17 Plán veřejnosprávních kontrol hospodaření příspěvkových organizací 20.03.2017
7 R 7 121 17 Změna příloh Organizačního řádu Úřadu MČ Praha-Zbraslav 20.03.2017
7 R 7 122 17 Darovací smlouva o přijetí účelového finanční daru od soukromé osoby 20.03.2017
8 R 8 123 17 Žádost MHMP o stanovisko k nabídce bezúplatného převodu pozemku ... 03.04.2017
8 R 8 124 17 Záměr prodat části pozemků parc. č. 1324/1 a 1325/5 v k. ú. Zbraslav ... 03.04.2017
8 R 8 125 17 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2017 ze dne 30.1.2017 na ... 03.04.2017
8 R 8 126 17 Dodatky ke smlouvám se ZS ASČR Praha-západ 03.04.2017
8 R 8 127 17 Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu bytu v DsPS 03.04.2017
8 R 8 128 17 Uzavření nájemní smlouvy na volný byt č. 122, Zvonařská 898 03.04.2017
8 R 8 129 17 Uzavření nájemní smlouvy na volný byt č. 90, Lomařská 822 03.04.2017
8 R 8 130 17 Zveřejnění nabídky na volný byt č. 20, Vilímkova 220 03.04.2017
8 R 8 131 17 Zveřejnění nabídky na volný byt č. 21, Vilímkova 220 03.04.2017
8 R 8 132 17 Ukončení Servisní smlouvy č. 05247 ze dne 23.3.2005 03.04.2017
8 R 8 133 17 Uzavření smlouvy o dodávce a odvádění odpadních vod č. 30288145/4 03.04.2017
8 R 8 134 17 Uzavření smlouvy o dodávce a odvádění odpadních vod č. 30288164/4 03.04.2017
8 R 8 135 17 Uzavření smlouvy o dodávce a odvádění odpadních vod č. 30288190/4 03.04.2017
8 R 8 136 17 Uzavření smlouvy o dodávce a odvádění odpadních vod č. 30288195/4 03.04.2017
8 R 8 137 17 Uzavření smlouvy o dodávce a odvádění odpadních vod č. 30288359/4 03.04.2017
8 R 8 138 17 Uzavření smlouvy o dodávce vody č. 30288173/2 03.04.2017
8 R 8 139 17 Uzavření smlouvy o dodávce vody č. 30376938/2 03.04.2017
8 R 8 140 17 Vyhodnocení veřejné zakázky "Péče o veřejnou zeleň ve správě MČ ... 03.04.2017
8 R 8 141 17 Vyhodnocení veřejné zakázky "Snížení vlhkosti zdiva objektu U Prádelny ... 03.04.2017
8 R 8 142 17 Pověření členů komise k provedení potřebných úkonů dle zákona o ... 03.04.2017
8 R 8 143 17 Podání žádosti o změnu zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení - ... 03.04.2017
8 R 8 144 17 Zřízení přípravné třídy Základní školy Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav 03.04.2017
8 R 8 145 17 Návrh na vyřazení majetku z evidence Mateřské školy Nad Parkem 03.04.2017
8 R 8 146 17 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě - Mateřská škola Nad Parkem 03.04.2017
8 R 8 147 17 Termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání - mateřské školy 03.04.2017
8 R 8 148 17 Odstranění havárie IT úřadu a uzavření Smlouvy o zajištění provozu ... 03.04.2017
8 R 8 149 17 Darovací smlouva o poskytnutí účelového finanční daru - Zookoutek v ... 03.04.2017
8 R 8 150 17 Žádost o přidělení místa v urnovém háji 03.04.2017
8 R 8 151 17 Rozpočtové opatření 6/2017 03.04.2017
9 R 9 152 17 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě - Mateřská škola Matjuchinova 05.04.2017
9 R 9 153 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu pro akci "Provádění ... 05.04.2017
9 R 9 154 17 Rozpočtové opatření 7/2017 05.04.2017
10 R 10 155 17

Dokumentace pro stavební povolení Novostavba RD Matjuchinova 709 ...

19.04.2017
10 R 10 156 17 Dokumentace ke stavebnímu řízení o dodatečném povolení stavby ... 19.04.2017
10 R 10 157 17 Dokumentace pro realizaci stavby Obnova kabelů 22 kV a 1 kV PRE ... 19.04.2017
10 R 10 158 17 Záměr odprodat část pozemku parc. č. 2025/25 díl "e" o výměře 0,37 m2... 19.04.2017
10 R 10 159 17 Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1314/28 o výměře ... 19.04.2017
10 R 10 160 17 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy věcného břemene na pozemku ... 19.04.2017
10 R 10 161 17 Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem - předkupní právo odkupu 19.04.2017
10 R 10 162 17 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě SIPO 19.04.2017
10 R 10 163 17 Vyhodnocení veřejné zakázky "Ruční úklid veřejných prostranství" a ... 19.04.2017
10 R 10 164 17 Veřejná zakázka malého rozsahu "Živičářské práce běžné údržby ... 19.04.2017
10 R 10 165 17 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o přijetí dotace na poskytování soc. ... 19.04.2017
10 R 10 166 17 Návrh na uzavření nájemních smluv v DsPS 19.04.2017
10 R 10 167 17 Záměr odprodat pozemky parc. č. 3175/5, 3175/6, 3175/7 za pozemky ... 19.04.2017
10 R 10 168 17 Návrh na změnu přílohy (novelu) nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb. ... 19.04.2017
10 R 10 169 17 Informace MHMP - účtování nákladů participativního rozpočtu 19.04.2017
10 R 10 170 17 Návrh na vyřazení majetku - Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav 19.04.2017
10 R 10 171 17 Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru na podporu akce ... 19.04.2017
10 R 10 172 17 Rozpočtové opatření 3013/2017 19.04.2017
10 R 10 173 17 Rozpočtové opatření 3016/2017 19.04.2017
10 R 10 174 17 Rozpočtové opatření 3021/2017 19.04.2017
10 R 10 175 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování dalších ... 19.04.2017
11 R 11 176 17 Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1314/30 o výměře ... 03.05.2017
11 R 11 177 17 Prodej částí pozemků parc. č. 1324/1 a parc. č. 1325/2 na základě ... 03.05.2017
11 R 11 178 17 Pronájem nebytového prostoru v části budovy č.p. 626, U Malé řeky, na ... 03.05.2017
11 R 11 179 17 Program regenerace městské památkové zóny MČ Praha-Zbraslav 03.05.2017
11 R 11 180 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu - Rekonstrukce pěších ... 03.05.2017
11 R 11 181 17 Veřejná zakázka na dodávky "MČ Praha-Zbraslav - Dodávka hasičské ... 03.05.2017
11 R 11 182 17 Uzavření smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod - Pražské ... 03.05.2017
11 R 11 183 17 Výsledek e-aukce na dodávky plynu 03.05.2017
11 R 11 184 17 Příkazní smlouva na zajištění technického dozoru investora při péči o ... 03.05.2017
11 R 11 185 17 Smlouva o umístění nádob pro květiny na sloupy veřejného osvětlení 03.05.2017
11 R 11 186 17 Smlouva o výpůjčce plakátovací plochy na Zbraslavském náměstí - ... 03.05.2017
11 R 11 187 17 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí věcného daru - MŠ Nad Parkem 03.05.2017
11 R 11 188 17 Účetní závěrka za rok 2016 - Městská část Praha-Zbraslav 03.05.2017
11 R 11 189 17 Uzavření smlouvy o převodu správy majetku hlavního města Prahy - ... 03.05.2017
11 R 11 190 17 Veřejnoprávní smlouva - Dětské jesle Zbraslav o.p.s. 03.05.2017
11 R 11 191 17 Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav - dotace do ... 03.05.2017
11 R 11 192 17 Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav - dotace nad ... 03.05.2017
11 R 11 193 17 Žádost o přidělení místa v urnovém háji 03.05.2017
11 R 11 194 17 Stanovení programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav 03.05.2017
12 R 12 195 17 Směna pozemků parc. č. 3175/5, 3175/6, 3175/7 za pozemky ... 10.05.2017
12 R 12 196 17 Prodej části pozemku parc. č. 2025/25 díl "e" o výměře 0,37 m2, k. ú. ... 10.05.2017
12 R 12 197 17 Rozpočtové opatření 8/2017 10.05.2017
13 R 13 198 17 Pronájem pozemku pod garáží parc. č. 1314/28 o výměře 21 m2 v k. ú. ... 15.05.2017
13 R 13 199 17 Dohoda o narovnání, jejímž předmětem je pozemek parc. č. 308/1 k. ú. ... 15.05.2017
13 R 13 200 17 Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v ul. Vilímkova 220, Praha-Zbraslav 15.05.2017
13 R 13 201 17 Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21v ul. Vilímkova 220, Praha-Zbraslav 15.05.2017
13 R 13 202 17 Dodatky ke Smlouvám o nájmu bytů zvláštního určenív DsPS 15.05.2017
13 R 13 203 17 Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Živičářské práce běžné údržby ... 15.05.2017
13 R 13 204 17 Smlouva o poskytnutí finančního daru od společnoti KÁMEN Zbraslav, a.s. 15.05.2017
13 R 13 205 17 Stav hospodaření, závěry z veřejnosprávní kontroly hospodaření a ... 15.05.2017
13 R 13 206 17 Stav hospodaření, závěry z veřejnosprávní kontroly hospodaření a ... 15.05.2017
13 R 13 207 17 Stav hospodaření, závěry z veřejnosprávní kontroly hospodaření a ... 15.05.2017
13 R 13 208 17 Stav hospodaření, závěry z veřejnosprávní kontroly hospodaření a ... 15.05.2017
13 R 13 209 17 Stav hospodaření, závěry z veřejnosprávní kontroly hospodaření a ... 15.05.2017
13 R 13 210 17 Rozpočtové opatření 3022/2017 15.05.2017
13 R 13 211 17 Rozpočtové opatření 3023/2017 15.05.2017
13 R 13 212 17 Rozpočtové opatření 3027/2017 15.05.2017
13 R 13 213 17 Rozpočtové opatření 3028/2017 15.05.2017
14 R 14 214 17 Smlouva o užití části objektu - Sala terreny v Zámku Zbraslav 29.05.2017
14 R 14 215 17 Dokumentace pro stavební povolení "Stavba č. 0100 - TV Zbraslav, ... 29.05.2017
14 R 14 216 17 Dokumentace pro spojené územní rozhodnutí a vodohospodářské ... 29.05.2017
14 R 14 217 17 Dohoda o narovnání, jejímž předmětem jsou pozemky parc. č. 1301/01, ... 29.05.2017
14 R 14 218 17 Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1303/30 o výměře 5 m2 v ... 29.05.2017
14 R 14 219 17 Pronájem pozemku pod garáží parc. č. 1314/30 o výměře 21 m2 v k. ú. ... 29.05.2017
14 R 14 220 17 Dokukmentace pro ohlášení stavby "Přístavba řadového rodinného ... 29.05.2017
14 R 14 221 17 Dokumentace pro spojené územní a stavební řízení "Rodinný dvojdům ... 29.05.2017
14 R 14 222 17 Dokumentace pro stavební řízení "Nástavba rodinného domu, interiérové .. 29.05.2017
14 R 14 223 17 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti ze dne 1.6.05 29.05.2017
14 R 14 224 17 Smlouva o výpůjčce nebytového prostoru o výměře 195 m2 v pavilonu ... 29.05.2017
14 R 14 225 17 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 112 Lomařská 824 29.05.2017
14 R 14 226 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování návrhu pro ... 29.05.2017
14 R 14 227 17 Uzavření smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod - Pražské ... 29.05.2017
14 R 14 228 17 Uzavření Dodatku č. 3 k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti 29.05.2017
14 R 14 229 17 Smlouva č. 0005899079 o připojení k distribuční soustavě kategorie ... 29.05.2017
14 R 14 230 17 Výpověď smlouvy č. 30/2017 o provedení úklidových služeb se ... 29.05.2017
14 R 14 231 17 Návrh na vyřazení majetku z evicence - Mateřská škola Nad Parkem 29.05.2017
14 R 14 232 17 Pronájem Divadla Jana Kašky - Amatérská divadelní asociace 29.05.2017
14 R 14 233 17 Výpůjční doba místní knihovny v letních měsících 29.05.2017
14 R 14 234 17 Závěrečný účet městské části Praha-Zbraslav za rok 2016 29.05.2017
14 R 14 235 17 Rozpočtové opatření 9/2017 29.05.2017
14 R 14 236 17 Plná moc k podávání daňových tvrzení 29.05.2017
14 R 14 237 17 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního ... 29.05.2017
14 R 14 238 17 Stanovení programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav 29.05.2017
15 R 15 239 17 Vyhlášení 2. Výzvy 2017 k podávání žádostí v rámci Programu pro ... 07.06.2017
15 R 15 240 17 Participativní rozpočet pro rok 2018 07.06.2017
16 R 16 241 17 Záměr odprodat pozemek parc. č. 3222/1 o výměře 212 m2, k. ú. Zbraslav 14.06.2017
16 R 16 242 17 Smlouva o výpůjčce částí pozemků parc. č. 123/1 a parc. č. 174 v k. ú. ... 14.06.2017
16 R 16 243 17 Dokumentace pro územní a stavební řízení stavby "Novostavba ... 14.06.2017
16 R 16 244 17 Architektonická studie rekultivace okolí Základní školy Vl. Vančury, ... 14.06.2017
16 R 16 245 17 Smlouva o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného ... 14.06.2017
16 R 16 246 17 Záměr vypůjčit místnost č. 214 v Domě s pečovatelskou službou, ... 14.06.2017
16 R 16 247 17 Vyjádření k žádosti o snížení nájemného - byt č. 104 Lomařská 824 14.06.2017
16 R 16 248 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Opravy bytu č. 112 ... 14.06.2017
16 R 16 249 17 Žádost o splátkový kalendář na nedoplatek za služby 2016 v bytě č. 217 ... 14.06.2017
16 R 16 250 17 Smlouva na servis vzduchotechniky a klimatizace v objektu DsPS ... 14.06.2017
16 R 16 251 17 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Parkem 14.06.2017
16 R 16 252 17 Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Praha ... 14.06.2017
16 R 16 253 17 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního stravování ... 14.06.2017
16 R 16 254 17 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova 14.06.2017
16 R 16 255 17 Žádosti o přidělení místa v urnovém háji 14.06.2017
16 R 16 256 17 Výpůjčka Městské zahrady za účelem cvičení TAJ-ČI 14.06.2017
16 R 16 257 17 Výpůjčka Městské zahrady za účelem uspořádání výstavy bonsají 14.06.2017
16 R 16 258 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu pro akci "Provádění ... 14.06.2017
16 R 16 259 17 Finanční dar pro Bytové družstvo PANEL 14.06.2017
16 R 16 260 17 Finanční dar organizátorovi akce Pražské cyklozvonění 2017 14.06.2017
16 R 16 261 17 Rozpočtové opatření 10/2017 14.06.2017
16 R 16 262 17 Rozpočtové opatření 3029/2017 14.06.2017
17 R 17 263 17 Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2018 19.06.2017
17 R 17 264 17 Rozpočtové opatření 11/2017 19.06.2017
17 R 17 265 17 Rozpočtové opatření 12/2017 19.06.2017
17 R 17 266 17 Revokace Usnesení č. R 14 223 17 ze dne 29.5.2017, dodatek č. 2 ... 19.06.2017
17 R 17 267 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Zbraslavské náměstí ... 19.06.2017
17 R 17 268 17 Záštita MČ Praha-Zbraslav nad šachovým turnajem "Zbraslavské trojice" 19.06.2017
17 R 17 269 17 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha-Zbraslav od 1.1.2017 do 15.6.2017 19.06.2017
18 R 18 270 17 Smlouva o dílo na zpracování dokumentace pro akci "Sluneční město ... 26.06.2017
18 R 18 271 17 Architektonická studie "Rekonstrukce a dostavba Základní školy v ul. ... 26.06.2017
18 R 18 272 17 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku o ... 26.06.2017
18 R 18 273 17 Smlouva o zřízení věcného břemene-služenosti k pozemku parc. č. 3222 .. 26.06.2017
18 R 18 274 17 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2219 v k. ú. ... 26.06.2017
18 R 18 275 17 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 1303/30 o výměře 5 m2 v k. ú. ... 26.06.2017
18 R 18 276 17 Smlouva o dílo na akci "Stavební úpravy Infocentra na Zbraslavském ... 26.06.2017
18 R 18 277 17 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu služebního bytu 26.06.2017
18 R 18 278 17 Uzavření dodatku č. 004 k pojistné smlouvě o pojištění majetku 26.06.2017
18 R 18 279 17 Veřejná zakázka malého rozsahu - Výběr pojistitele na pojištění ... 26.06.2017
18 R 18 280 17 Smlouva o dílo na "Zhotovení znaku Městské části Praha-Zbraslav 26.06.2017
18 R 18 281 17 Návrh na vyřazení majetku z evidence - Základní škola Vl. Vančury, ... 26.06.2017
18 R 18 282 17 Rozpočtové opatření 13/2017 26.06.2017
18 R 18 283 17 Rozpočtové opatření 14/2017 26.06.2017
18 R 18 284 17 Směrnice 03/2017 - o hospodaření s byty a pronajímanými prostory ve ... 26.06.2017
18 R 18 285 17 Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního ... 26.06.2017
18 R 18 286 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Úprava dvora ... 26.06.2017
18 R 18 287 17 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem "MČ Praha-Zbraslav - ... 26.06.2017
18 R 18 288 17 Volební řád školské rady při Základní škole Vl. Vančury, Praha-Zbraslav 26.06.2017
18 R 18 289 17 Podpora MČ Praha-Zbraslav, doporučení koordinátora sociálních služeb ... 26.06.2017
19 R 19 290 17 Žádost o vyjádření k oddělení pozemků 17.07.2017
19 R 19 291 17 Prodej pozemku parc. č. 3222/1 o výměře 212 m2, k. ú. Zbraslav, který ... 17.07.2017
19 R 19 292 17 Žádost MHMP o stanovisko k žádosti o prdej části pozemku parc. č. ... 17.07.2017
19 R 19 293 17 Žádost o koupi pozemků pod garážemi v k. ú. Zbraslav, v ulici Nad ... 17.07.2017
19 R 19 294 17 Nákup pozemků parc. č. 365/8 a parc. č. 365/9 vše v k. ú. Lahovice 17.07.2017
19 R 19 295 17 Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby "Novostavba rodinného domu .. 17.07.2017
19 R 19 296 17 Dokumentace pro stavební řízení "Zateplení a stavební úpravy bytového ... 17.07.2017
19 R 19 297 17 Dokumentace pro společné územní a stavební řízení stavby "Novostavba .. 17.07.2017
19 R 19 298 17 Studie novostavby "Rodinný dům, V Bílce čp. 679, Zbraslav" 17.07.2017
19 R 19 299 17 Dokumentace pro územní souhlas "Přístřešek pro parkovací stání a ... 17.07.2017
19 R 19 300 17 Dokumentace pro změnu stavby před dokončením stavby "Novostavba ... 17.07.2017
19 R 19 301 17 Žádost o pronájem nebytového prostoru v části budovy na pozemku ... 17.07.2017
19 R 19 302 17 Smlouva o výpůjčce místnosti č. 214 o výměře 37,09 m2 v Domě s ... 17.07.2017
19 R 19 303 17 Uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy ze dne 19.12.2011 o ... 17.07.2017
19 R 19 304 17 Smlouva o nájmu bytu č. 126 v ul. Žofie Podlipské 904, Praha-Zbraslav 17.07.2017
19 R 19 305 17 Souhlas se stavební úpravou bytu č. 65 U Malé řeky 626 17.07.2017
19 R 19 306 17 Informace o průběhu podlimitní veřejné zakázky na dodávky "Nákup ... 17.07.2017
19 R 19 307 17 Žádost o upřesnění znění investičního záměru na akci "Rozšíření ZŠ ... 17.07.2017
19 R 19 308 17 Smlouva o dílo na zpracování "Programu regenerace městské ... 17.07.2017
19 R 19 309 17 Pomník obětem I. a II. světové války na Zbraslavském náměstí 17.07.2017
19 R 19 310 17 Pověření členů komise k provedení potřebných úkonů dle zákona o ... 17.07.2017
19 R 19 311 17 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb - provoz ... 17.07.2017
19 R 19 312 17 Rozpočtové opatření 3037/2017 17.07.2017
19 R 19 313 17 Rozpočtové opatření 3039/2017 17.07.2017
19 R 19 314 17 Rozpočtové opatření 3048/2017 17.07.2017
19 R 19 315 17 Rozpočtové opatření 8008/2017 17.07.2017
19 R 19 316 17 Investiční požadavky MČ Praha-Zbraslav z rozpočtu MHMP na rok 2018 17.07.2017
19 R 19 317 17 Žádost o přidělení místa v urnovém háji 17.07.2017
19 R 19 318 17 Smlouva o zajištění poskytování lékařské služby první pomoci 17.07.2017
19 R 19 319 17 Rozpočtové opatření 15/2017 17.07.2017
19 R 19 320 17 Stavební povolení na stavbu "Stavební úpravy drogerie Teta Zbraslav" 17.07.2017
20 R 20 321 17 Žádost o poskytnutí Grantu II. 24.07.2017
21 R 21 322 17 Návrh na pořízení změny Územního plánu SÚ HMP na pozemcích ... 07.08.2017
21 R 21 323 17 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2909/210 v ... 07.08.2017
21 R 21 324 17 Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1312/12 o výměře 22 m2 ... 07.08.2017
21 R 21 325 17 Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 3279 o výměře 23 m2 ... 07.08.2017
21 R 21 326 17 Dokumentace stavby "Rekonstrukce chaty Závist na pozemku parc. č. ... 07.08.2017
21 R 21 327 17 Záměr pronájmu budovy č. p. 1319 na pozemku parc. č. 126/4 k. ú. Zbraslav 07.08.2017
21 R 21 328 17 Smlouva o nájmu služebního bytu č. 81 v Lomařské 820, Praha-Zbraslav 07.08.2017
21 R 21 329 17 Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu bytu zvl. užívání č. 112 v DsPS 07.08.2017
21 R 21 330 17 Ukončení smlouvy o nájmu bytu zvl. užívání č. 116 v DsPS 07.08.2017
21 R 21 331 17 Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30345124/3 07.08.2017
21 R 21 332 17 Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace ... 07.08.2017
21 R 21 333 17 Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace ... 07.08.2017
21 R 21 334 17  Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu pro akci "Vypracování .. 07.08.2017
21 R 21 335 17 Informace č. 2 o průběhu podlimitní veřejné zakázky na dodávky zařízení ... 07.08.2017
21 R 21 336 17 Zadání zakázky "Studie proveditelnosti - rekonstrukce a dostavba MŠ ... 07.08.2017
21 R 21 337 17 Revokace části Usnesení č. R 19 303 17 ze dne 17.7.2017 a odstoupení ... 07.08.2017
21 R 21 338 17 Zřízení Komise Programu regenerace městské památkové zóny MČ ... 07.08.2017
21 R 21 339 17 Žádost o partnerství a podporu při organizaci akce Rozmarná plovárna 07.08.2017
21 R 21 340 17 Žádost o přidělení místa v urnovém háji 07.08.2017
21 R 21 341 17 Pronájem Divadla J. Kašky - Česká televize 07.08.2017
21 R 21 342 17 Plán veřejnosprávních kontrol hospodaření zřízených příspěvkových ... 07.08.2017
21 R 21 343 17 Rozpočtové opatření 2073/2017 07.08.2017
21 R 21 344 17 Rozpočtové opatření 3040/2017 07.08.2017
21 R 21 345 17 Rozpočtové opatření 16/2017 07.08.2017
21 R 21 346 17 Poskytnutí finanční odměny členům okrskových volebních komisí 07.08.2017
21 R 21 347 17 Dokumentace stavby "Rodinný dům na pozemku parc. č. 701/2 07.08.2017
21 R 21 348 17 Žádost o výpůjčku fotbalového hřiště na Baních 07.08.2017
22 R 22 349 17 Polyfunkční dům Zbraslav, Kaškova čp. 615, Praha -Zbraslav 21.08.2017
22 R 22 350 17 Žádost o vyslovení souhlasu hl. m. Prahy s bezúplatným převodem pozemků parc.č. parc.č. 835/9 a parc.č. 1991/7 k.ú. Zbraslav 21.08.2017
22 R 22 351 17 Žádost o pronájem nebo prodej části pozemku parc.č. 2881/29 o výměře 300m² 21.08.2017
22 R 22 352 17 Žádost o svěření pozemků parc.č. 2881/22, 2881/23, 2881/24, 2881/25, 2881/26, 2881/27, k.ú. Zbraslav do správy MČ Praha – Zbraslav 21.08.2017
22 R 22 353 17 Žádost o svěření pozemků parc.č. 2883/5, 2883/7, 2883/10, 2883/11, 2883/12, 2883/13 vše v k.ú. Zbraslav do správy MČ Praha – Zbraslav 21.08.2017
22 R 22 354 17 Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu 21.08.2017
22 R 22 355 17 Domovní řád Domu s pečovatelskou službou Praha-Zbraslav 21.08.2017
22 R 22 356 17 Odpis pokuty za přestupek 21.08.2017
22 R 22 357 17 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 122/2017 ze dne 10.7.2017 – SP spol. s.r.o. 21.08.2017
22 R 22 358 17 Revokace bodu II. usnesení č. R 21 337 17 ze dne 7.8.2017 a Výpověď nájemní smlouvy ze dne 19.12.2011 21.08.2017
22 R 22 359 17 Žádost o vyřešení problémů s parkováním a reklamními plochami před objektem restaurace STEAKHOUSE Stará škola 21.08.2017
22 R 22 360 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu - Výběr pojistitele na pojištění odpovědnosti MČ Praha-Zbraslav 21.08.2017
23 R 23 361 17 Záměr směnit pozemek parc. č. 2025/28 za pozemek parc. č. 2025/29, ... 28.08.2017
23 R 23 362 17 Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu "Revitalizace stromořadí .. 28.08.2017
24 R 24 363 17 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na ... 04.09.2017
24 R 24 364 17 Pronájem pozemku pod garáží parc. č. 1312/12 o výměře 22 m2 v k. ú. ... 04.09.2017
24 R 24 365 17 Pronájem pozemku pod garáží parc. č. 3279 o výměře 23m2 v k. ú. ... 04.09.2017
24 R 24 366 17 Žádost MHMP o stanovisko k převodu pozemku parc. č. 168/5 v k. ú. ... 04.09.2017
24 R 24 367 17 Záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 871 o výměře 2,5 m2 v k. ú. Zbraslav ... 04.09.2017
24 R 24 368 17 Záměr splavnění řeky Berounky v úseku Praha - Beroun 04.09.2017
24 R 24 369 17 Dohoda o spolupráci mezi MČ Praha-Zbraslav a Uragán Zbraslav z. s. při ... 04.09.2017
24 R 24 370 17 Vyjádření k projektové dokumentaci "Přesun zastávky Žabovřesky" 04.09.2017
24 R 24 371 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce oplocení tzv. ... 04.09.2017
24 R 24 372 17 Žádost o úhradu nákladů za výměnu podlahových krytin v bytě č. 11, ... 04.09.2017
24 R 24 373 17 Vypořádání provozních nákladů v pronajatých prostorách Žabovřeská 1227 04.09.2017
24  R 24 374 17 Darovací smlouva na šicí stroj do Domu s pečovatelskou službou 04.09.2017
24 R 24 375 17 Návrh změny jednacího řádu Zastupitelstva MČ 04.09.2017
24 R 24 376 17 Pravidla rozpočtového procesu pro zřízení příspěvkové organizace 04.09.2017
24 R 24 377 17 Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu MČ ... 04.09.2017
24 R 24 378 17 Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav ... 04.09.2017
24 R 24 379 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na generálního projektanta ... 04.09.2017
24 R 24 380 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Datové sítě a digitální ... 04.09.2017
24 R 24 381 17 Pravidla pro přijímání nájemců do Domu s pečovatelskou službou ... 04.09.2017
24 R 24 382 17 Podpora kulturního života MČ Praha-Zbraslav - Divadlo Jana Kašky 04.09.2017
24 R 24 383 17 Žádost o povolení záboru parkoviště na Zbraslavském náměstí dne 9.9.17 ... 04.09.2017
24 R 24 384 17 Spolupořádání 22. ročníku Mezinárodního festivalu "Vejvodova Zbraslav" 04.09.2017
24 R 24 385 17 Vyjádření k připomínkovému řízení návrhu Obecně závazné vyhlášky hl. m. ... 04.09.2017
24 R 24 386 17 Rozpočtové opatření 17/2017 04.09.2017
24 R 24 387 17 Zpráva o řešení havárie IT a plnění informační koncepce ISVS 04.09.2017
24 R 24 388 17 Stanovení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav 04.09.2017
25 R 25 389 17 Nákup části pozemků parc. č. 1547 jehož součástí je stavba č.p. 698, ... 18.09.2017
25 R 25 390 17 Směna pozemku parc. č. 2025/28 o výměře 318 m2, za pozemek parc. č. ... 18.09.2017
25 R 25 391 17 Pronájem pozemků parc. č. 2025/26 a parc. č. 2025/29 v k. ú. Zbraslav 18.09.2017
25 R 25 392 17 Přístavba a stavební úpravy RD "Vila Blažena" na pozemku parc. č. 400 a ... 18.09.2017
25 R 25 393 17 Stavební úpravy domku č.p. 1113 na pozemku parc. č. 2369 a 2370, k. ú. ... 18.09.2017
25 R 25 394 17 Věcné břemeno-služebnost stezky a cesty k pozemku parc. č. 2025/25 v ... 18.09.2017
25 R 25 395 17 Stavební a interiérové úpravy bytu č. 1399/10, Jaromíra Vejvody 18.09.2017
25 R 25 396 17 Žádost o úhradu nákladů za osazení vodoměru v bytě č. 55, Hauptova 596 18.09.2017
25 R 25 397 17 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu č. 2, U Lékárny 592 18.09.2017
25 R 25 398 17 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu 83 na adrese ... 18.09.2017
25 R 25 399 17 Zveřejnění nabídky na pronájem bytu č. 122, ul. Lomařská 824, Zbraslav 18.09.2017
25 R 25 400 17 Žádost o splátkový kalendář - Záchranná služba Asociace samaritánů ČR 18.09.2017
25 R 25 401 17 Smlouvy o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v ... 18.09.2017
25 R 25 402 17 Veřejná zakázka malého rozsahu na generálního projektanta akce "ZŠ ... 18.09.2017
25 R 25 403 17 Rozpočtové opatření 18/2017 18.09.2017
25 R 25 404 17 Vyhodnocení nadlimitní veřejné zakázky "MČ Praha-Zbraslav - Dodávka ... 18.09.2017
25 R 25 405 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci zakázky ... 18.09.2017
25 R 25 406 17 Revokace Usnesení R 21 336 17 ze dne 7.8.2017 - zadání zakázky "Studie ... 18.09.2017
25 R 25 407 17 Uzavření darovací smlouvy - FISCALIS, s. r. o. 18.09.2017
25 R 25 408 17 Uzavření darovací smlouvy - Jan Gmuzdek 18.09.2017
25 R 25 409 17 Uzavření darovací smlouvy - LEROS, s. r. o. 18.09.2017
25 R 25 410 17 Uzavření darovací smlouvy - Mapol, s. r. o. 18.09.2017
25 R 25 411 17 Uzavření darovací smlouvy - Provozovna služeb 18.09.2017
25 R 25 412 17 Uzavření darovací smlouvy - Serge Borenstein 18.09.2017
25 R 25 413 17 Uzavření darovací smlouvy - UJP Praha, a. s. 18.09.2017
25 R 25 414 17 Uzavření darovací smlouvy - Vojkovská a spol., lanovody, v. o. s. 18.09.2017
25 R 25 415 17 Uzavření darovací smlouvy - 1. Zbraslavská realitní, s. r. o. 18.09.2017
25 R 25 416 17 Uzavření darovací smlouvy - Velkotržnice Lipence 18.09.2017
25 R 25 417 17 Uzavření darovací smlouvy - Zbraslavská lékárna, s. r. o. 18.09.2017
25 R 25 418 17 Uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu - Petr Procházka 18.09.2017
25 R 25 419 17 Uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu - Pražské kytarové kvart. 18.09.2017
25 R 25 420 17 Žádost o přidělení místa v urnovém háji 18.09.2017
25 R 25 421 17 Změny ve složení členů Komise zdravotní, sociální a pro DsPS 18.09.2017
25 R 25 422 17 Rozpočtové opatření 2086/2017 18.09.2017
26 R 26 423 17 Žádost MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 2881/22, 23, 24, ... 02.10.2017
26 R 26 424 17 Výpůjčka části pozemku parc. č. 871 o výměře 2,5 m2 v k. ú. Zbraslav, za ... 02.10.2017
26 R 26 425 17 Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu "Zimní údržba ... 02.10.2017
26 R 26 426 17 Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu "Zimní údržba ... 02.10.2017
26 R 26 427 17 Souhlas zřizovatele pro MŠ Nad Parkem k prodloužení nájemních smluv ... 02.10.2017
26 R 26 428 17 Uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu - Aleš Nový 02.10.2017
26 R 26 429 17 Uzavření trojstranné smlouvy o užití části objektu - Slavnosti Elišky ... 02.10.2017
26 R 26 430 17 Jmenování člena Komise Programu regenerace městské památkové zóny ... 02.10.2017
26 R 26 431 17 Schválení členů komisí k provedení inventarizace majetku a plánu inventur ... 02.10.2017
26 R 26 432 17 Prominutí poplatků za zápisné do Místní knihovny Praha-Zbraslav 02.10.2017
26 R 26 433 17 Rozpočtové opatření 2097/2017 02.10.2017
26 R 26 434 17 Rozpočtové opatření 2099/2017 02.10.2017
26 R 26 435 17 Rozpočtové opatření 3053/2017 02.10.2017
26 R 26 436 17 Rozpočtové opatření 3058/2017 02.10.2017
26 R 26 437 17 Změna tajemníka Komise stavební 02.10.2017
26 R 26 438 17 Nájemní smlouva s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, ... 02.10.2017
26 R 26 439 17 Dohoda o spolupráci při organizování voleb do Poslanecké sněmovny ... 02.10.2017
27 R 27 440 17 Dokumentace stavby "Novostavba RD Praha-Zbraslav na parc. č. 3044 a ... 16.10.2017
27 R 27 441 17 Prodloužení termínu užívání dočasné stavby "Golfová odpaliště, zpevněná ... 16.10.2017
27 R 27 442 17 Smlouva o nájmu služebního bytu č. 2 - ul. U Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbr. 16.10.2017
27 R 27 443 17 Záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 9 m2 v přízemí domu č. p. ... 16.10.2017
27 R 27 444 17 Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Zimní údržba chodníků na Zbraslavi" 16.10.2017
27 R 27 445 17 Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Zimní údržba komunikací na Zbr." 16.10.2017
27 R 27 446 17 Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu "Městská část Praha-... 16.10.2017
27 R 27 447 17 Uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 16.10.2017
27 R 27 448 17 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 21506/1 ze dne 10.5.2017 na "Revitalizace.. 16.10.2017
27 R 27 449 17 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.6.2017 na "Zbraslavské náměstí - ... 16.10.2017
27 R 27 450 17 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek - Česká pošta 16.10.2017
27 R 27 451 17 Podání žádosti o změnu zápisu v Rejstříku škol a školských zařázení - ZŠ ... 16.10.2017
27 R 27 452 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace ZŠ ... 16.10.2017
27 R 27 453 17 Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové org. MŠ.. 16.10.2017
27 R 27 454 17 Schválení zástřelného 16.10.2017
27 R 27 455 17 Schválení zahraniční pracovní cesty a určení podmínek pracovní cesty 16.10.2017
27 R 27 456 17 Žádost o povolení prodeje vánočních stromkůl 16.10.2017
27 R 27 457 17 Smlouva o zachování důvěrnosti informací - Operátor ICT, a. s. 16.10.2017
28 R 28 458 17 Stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Modřany za pozemek v k. ú. Motol 30.10.2017
28 R 28 459 17 Záměr vypůjčit část nebytového prostoru pavilonu HP1 o výměře 88 m2 v ... 30.10.2017
28 R 28 460 17 Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 112 v ul. Lomařská 824, 156 00 Praha ... 30.10.2017
28 R 28 461 17 Uzavření Dodatku č. 14 k Nájemní smlouvě na byt č. 1 na adrese U Lékárny ... 30.10.2017
28 R 28 462 17 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1 na adrese U Lékárny ... 30.10.2017
28 R 28 463 17 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 152/2017 ze dne 15.9.2017 na zpracování .. 30.10.2017
28 R 28 464 17 Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce "MČ Praha-Zbraslav - Revit. ... 30.10.2017
28 R 28 465 17 Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "Zvýšení kvality řízení ... 30.10.2017
28 R 28 466 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace MŠ ... 30.10.2017
28 R 28 467 17 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru - ... 30.10.2017
28 R 28 468 17 Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru fyzické osobě 30.10.2017
28 R 28 469 17 Žádost o přidělení místa v urnovém háji 30.10.2017
28 R 28 470 17 Výzva k podávání žádostí o přidělení dotací v oblasti komunitních projektů 30.10.2017
28 R 28 471 17 Výzva k podávání žádostí o přidělení dotací na systémovou podporu 30.10.2017
28 R 28 472 17 Jmenování hodnotící komise k posouzení žádostí o dotace v rámci ... 30.10.2017
28 R 28 473 17 Rozpočtové opatření 2116/2017 30.10.2017
28 R 28 474 17 Přesun termínu veřejnosprávní kontroly hospodaření Zařízení školního ... 30.10.2017
29 R 29 475 17 Projekt participativního rozpočtu - „ELIŠČINA ZAHRÁDKA - komplexní ... 01.11.2017
29 R 29 476 17 Rozpočtové opatření 19/2017 01.11.2017
30 R 30 477 17 Návrh na pořízení změny Územního plánu SÚ HMP na pozemku parc. č. ... 13.11.2017
30 R 30 478 17 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1955, k. ú. Zbraslav 13.11.2017
30 R 30 479 17 Dohody o ukončení Smluv o pronájmu části pozemku parc. č. 306 ... 13.11.2017
30 R 30 480 17 Prodloužení vodovodního řadu v ulici Studniční 13.11.2017
30 R 30 481 17 Novostavba rodinného domu na pozemku č. 99, k. ú. Zbraslav 13.11.2017
30 R 30 482 17 Novostavba rodinného domu V Bílce č.p. 679, Praha-Zbraslav 13.11.2017
30 R 30 483 17 Stavební úpravy RD č.p. 2, Lahovice 13.11.2017
30 R 30 484 17 Stavební úpravy č.p. 23, na pozemku parc.č. 316 v k. ú. Lahovice           13.11.2017
30 R 30 485 17 Výměna oken rodinného domu, Nechybova 270, Praha-Zbraslav 13.11.2017
30 R 30 486 17 Narovnání právních vztahů vzniklých při výstavbě rodinného domu ... 13.11.2017
30 R 30 487 17 Pronájem nebytového prostoru o výměře 9 m² v přízemí domu č.p. 571 ... 13.11.2017
30 R 30 488 17 Dohoda o ukončení Nájemní smlouvy na byt č. 39, Elišky Přemyslovny ... 13.11.2017
30 R 30 489 17 Dodatek č. 5 k Nájemní smlouvě na byt č. 104, Lomařská 824, 156 00 ... 13.11.2017
30 R 30 490 17 Souhlas s výměnou bytu č. 80 v Lomařské 820 za byt č. 84 v Lomařské ... 13.11.2017
30 R 30 491 17 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.157/2017 ze dne 26.9.2017 ... 13.11.2017
30 R 30 492 17 Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo číslo 126/2017 ze dne 18.7.2017 ... 13.11.2017
30 R 30 493 17 Vyhodnocení zakázky malého rozsahu – „Poskytování internetu a ... 13.11.2017
30 R 30 494 17 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Provádění ... 13.11.2017
30 R 30 495 17 Stanovení platu ředitelce zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola ... 13.11.2017
30 R 30 496 17 Stanovení platu ředitelce zřízené příspěvkové organizace Zařízení ... 13.11.2017
30 R 30 497 17 Stanovení platu řediteli zřízené příspěvkové organizace Základní škola ... 13.11.2017
30 R 30 498 17 Stanovení platu řediteli zřízené příspěvkové organizace Základní umělecká ... 13.11.2017
30 R 30 499 17 Stanovení platu ředitelce zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola ... 13.11.2017
30 R 30 500 17 Stanovení platu ředitelce zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola ... 13.11.2017
30 R 30 501 17 Souhlas s podáním návrhu na vyřazení z přílohy č. 1 nařízení hl. m. Prahy ... 13.11.2017
30 R 30 502 17 Uzavření Smlouvy o pronájmu vánočních dekorů 13.11.2017
30 R 30 503 17 Uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu divadla 13.11.2017
30 R 30 504 17 Žádost MHMP o stanovisko k předvánočnímu prodeji ryb na pozemku ... 13.11.2017
30 R 30 505 17 Žádost o přidělení místa v urnovém háji          13.11.2017
30 R 30 506 17 Stavba "Zbraslav, Závist etapa I. - 16 RD - inženýrské sítě a komunikace" 13.11.2017
31 R 31 507 17 Dokumentace pro dodatečné povolení stavby "Domek pro ubytování ... 27.11.2017
31 R 31 508 17 Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem - předkupní právo odkupu 27.11.2017
31 R 31 509 17 Výpůjčka části pavilonu HP1 o výměře 88 m2 v budově č.p. 1227, ulice ... 27.11.2017
31 R 31 510 17 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu služebního bytu č. 111 v Lomařské 824 ... 27.11.2017
31 R 31 511 17 Prominutí nájemného za užívání bytu z důvodu nutných oprav 27.11.2017
31 R 31 512 17 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 112 a č. 116 v DsPS 27.11.2017
31 R 31 513 17 Studie pro realizaci stavby "Sluneční park Zbraslav - revitalizace prostranství" 27.11.2017
31 R 31 514 17 Vyhodnocení veřejné zakázky "Vybudování Fitparku - Praha-Zbraslav" 27.11.2017
31 R 31 515 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Zvýšení kvality řízení a ... 27.11.2017
31 R 31 516 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace MŠ ... 27.11.2017
31 R 31 517 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace MŠ ... 27.11.2017
31 R 31 518 17 Souhlas zřizovatele s prodejem nepotřebného majetku ZUŠ Praha-Zbraslav 27.11.2017
31 R 31 519 17 Přerušení provozu MŠ Nad Parkem a MŠ Matjuchinova ve školním roce 2018 27.11.2017
31 R 31 520 17 Uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu Divadla Jana Kašky 27.11.2017
31 R 31 521 17 Smlouva o připojení vánočních dekorací na systém veřejného osvětlení ... 27.11.2017
31 R 31 522 17 Jmenování členů a náhradníků komise veřejné zakázky malého rozsahu ... 27.11.2017
31 R 31 523 17 Uzavření dodatku ke smlouvě na odběr elektrické energie 27.11.2017
31 R 31 524 17 Darovací smlouva na darování knih a dalších tiskových materiálů Místní ... 27.11.2017
31 R 31 525 17 Rozpočtové opatření 2126/2017 27.11.2017
31 R 31 526 17 Rozpočtové opatření 2129/2017 27.11.2017
31 R 31 527 17 Rozpočtové opatření 2130/2017 27.11.2017
31 R 31 528 17 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova 27.11.2017
31 R 31 529 17 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Parkem 27.11.2017
31 R 31 530 17 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního stravování 27.11.2017
31 R 31 531 17 Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní škola Vladislava Vančury 27.11.2017
31 R 31 532 17 Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola 27.11.2017
32 R 32 533 17 Aktualizace dokumentů "Informační koncepce - Dlouhodobé řízení ISVS" a ... 06.12.2017
32 R 32 534 17 Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru pro SH ČMS - ... 06.12.2017
32 R 32 535 17 Novela zákona o hlavním městě Praze od 1.1.2018, změny v odměňování ... 06.12.2017
32 R 32 536 17 Znak a vlajka - obecní symboly MČ Praha-Zbraslav 06.12.2017
32 R 32 537 17 Stanovení celkové výše neinvestičních příspěvků pro oblast školství na rok ... 06.12.2017
32 R 32 538 17 Pravidla pro rozpočtové provizorium 06.12.2017
32 R 32 539 17 Rozpočtové opatření 3084/2017 06.12.2017
32 R 32 540 17 Stanovení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav 06.12.2017
32 R 32 541 17 Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru pro konání veřejného ... 06.12.2017
33 R 33 542 17 Záměr pronajmout pozemek parc. č. 2458/4 o výměře 107 m2 v k. ú. ... 11.12.2017
33 R 33 543 17 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 126 ul. Žofie Podlipské 904, ... 11.12.2017
33 R 33 544 17 Výměna bytu č. 16 Vilímkova 218 za byt č. 83 Lomařská 821, Praha-Zbraslav 11.12.2017
33 R 33 545 17 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 167/2017, ze dne 16.10.2017 11.12.2017
33 R 33 546 17 Svěření majetku MČ Praha-Zbraslav příspěvkové organizaci Základní škola ... 11.12.2017
33 R 33 547 17 Zastavení exekuce a odepsání dluhu za pronájem pozemku parc. č. 1314/6 11.12.2017
33 R 33 548 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na administraci architekt. ... 11.12.2017
33 R 33 549 17 Darovací smlouva - přijetí daru od Nadačního fondu Mikuláše Daczického ... 11.12.2017
33 R 33 550 17 Rozpočtové opatření 20/2017 11.12.2017
33 R 33 551 17 Rozpočtové opatření 3086/2017 11.12.2017
33 R 33 552 17 Rozpočtové opatření 7049/2017 11.12.2017
33 R 33 553 17 Dohoda o ukončení Smlouvy o provozování tepelného zdroje v objektu ... 11.12.2017
33 R 33 554 17 Smlouva o provozování tepelného zdroje v objektu DsPS, U Včely 1442, ... 11.12.2017
34 R 34 555 17 Nákup pozemků parc. č. 365/8 a parc. č. 865/9 vše v k. ú. Lahovice za cenu .. 18.12.2017
34 R 34 556 17 Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace s hl. m. Prahou 18.12.2017
35 R 35 557 17 Záměr prodat pozemek parc. č. 1326 jehož součástí je stavba bez čp/če ... 20.12.2017
35 R 35 558 17 Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1310/7 o výměře 20 m2 ... 20.12.2017
35 R 35 559 17 Stavba č. 0100 - TV Zbraslav, etapa 0010 - Za Dálnicí, k. ú. Zbraslav a ... 20.12.2017
35 R 35 560 17 Stavba č. 0100 - TV Zbraslav, etapa 0010 - Za Dálnicí, k. ú. Zbraslav a ... 20.12.2017
35 R 35 561 17 Záměr výstavby autoservisu na pozemku parc. č. 2921/3 v k. ú. Zbraslav 20.12.2017
35 R 35 562 17 Projektová dokumentace stavby "Nová přípojka vodovodu k RD č. p. 747 ... 20.12.2017
35 R 35 563 17 Projektová dokumentace stavby "Snížení energetických ztrát ZŠ Nad Parkem 20.12.2017
35 R 35 564 17 Projektová dokumentace stavby "Cyklostezka Zbraslav-Jarov, II. etapa" - ... 20.12.2017
35 R 35 565 17 Projektová dokumentace stavby "Lávka pro pěší Radotín" 20.12.2017
35 R 35 566 17 Projektová dokumentace "Sokolovna Zbraslav, přestavba kinosálu" 20.12.2017
35 R 35 567 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Městská ... 20.12.2017
35 R 35 568 17 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Provádění komplexních ... 20.12.2017
35 R 35 569 17 Vyjádření ke stavbě v ulici Žitavského 20.12.2017
35 R 35 570 17 Vyjádření ke stavbě v ulici Meliorační a Výzkumníků 20.12.2017
35 R 35 571 17 Výstavba nového plotu k pozemku parc. č.. 2264 v k. ú. Zbraslav 20.12.2017
35 R 35 572 17 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby "Půdní vestavba bytu" 20.12.2017
35 R 35 573 17 Stanovisko s záměru zprovoznění budovy na adrese El. Přemyslovny 380 20.12.2017
35 R 35 574 17 Architektonická studie stavby "Novostavba rodinného domu - RD Zbraslav ... 20.12.2017
35 R 35 575 17 Dokumentace pro ohlášení stavby "Rekonstrukce rodinného domu v ulici ... 20.12.2017
35 R 35 576 17 Výpůjčka fotbalového hřiště na Baních na pozemku parc. č. 2868/1 a částí ... 20.12.2017
35 R 35 577 17 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 116 v DsPS 20.12.2017
35 R 35 578 17 Změna příloh Organizačního řádu ÚMČ Praha-Zbraslav R 06/2016 s ... 20.12.2017
35 R 35 579 17 Dočasné pověření vedením Odboru sociálních agend ÚMČ Praha-Zbraslav 20.12.2017
35 R 35 580 17 Dočasné pověření vedením Odboru životního prostředí ÚMČ Praha-Zbraslav 20.12.2017
35 R 35 581 17 Rozpočtové opatření 3108/2017 20.12.2017
35 R 35 582 17 Rozpočtové opatření 3110/2017 20.12.2017
36 R 36 583 17 Schválení rozpočtu zřízené příspěvkové organizace pro rok 2018 - MŠ ... 22.12.2017
36 R 36 584 17 Schválení rozpočtu zřízené příspěvkové organizace pro rok 2018 - MŠ ... 22.12.2017
36 R 36 585 17 Schválení rozpočtu zřízené příspěvkové organizace pro rok 2018 - ... 22.12.2017
36 R 36 586 17 Schválení rozpočtu zřízené příspěvkové organizace pro rok 2018 - ZŠ ... 22.12.2017
36 R 36 587 17 Schválení rozpočtu zřízené příspěvkové organizace pro rok 2018 - ZUŠ ... 22.12.2017
36 R 36 588 17 Smlouva o nájmu bytu č. 39, na adrese El. Přemyslovny 437, Praha-Zbraslav 22.12.2017
36 R 36 589 17 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí finančního neúčelového daru - MŠ ... 22.12.2017
36 R 36 590 17 Uzavření nájemní smlouvy o nájmu objektu Divadlo Jana Kašky - ZKS z.s. 22.12.2017
       

 

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

27.10.2020 21:10

Aktuální výška:

79 cm

27.10.2020 21:10

Aktuální výška:

482 cm

27.10.2020 21:10

Aktuální výška:

92 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

27.10.2020 20:00

Aktuální výška:

98 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální