Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – ZBRASLAV VE 2. POLOLETÍ ROKU 2017

Typ: ostatní | Novinky
Zpráva o činnosti rady byla zařazena jako bod pro zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.

Kolegyně zastupitelky, kolegové zastupitelé, vážení občané,

předkládáme Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha-Zbraslav za druhé pololetí 2017 tedy za období od 16. 6. 2017 do 31. 12. 2017. V této době se konalo 19 zasedání Rady městské části, na nichž jsme přijali celkem 328 usnesení, konalo se 26 předjednání rady na pravidelných schůzkách. Jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy a přijmout Vaše připomínky.

Zuzana Vejvodová, Michaela Bernardová, Zuzana Wildová, Filip Gaspar, Radek Rejna

Veřejný prostor

 

Veřejný prostor

Místa, kde obyvatelé Zbraslavi tráví nejvíce času, jsme upravovali tak, aby byla bezpečnější, hezčí a komfortnější.

Pokračujeme na přípravě revitalizace Zbraslavského náměstí a jeho okolí spolu se změnou organizace dopravy. To bude velký zásah do života obce a chceme jej udělat dobře a zodpovědně. Proto jsme vybrali ve výběrovém řízení společnost 4ct pro sběr a analýzu informací, návrh koncepce – strategie dalšího postupu a přípravu zadání architektonické soutěže. Připravujeme rekonstrukci pomníku a zřídili jsme odbornou komisi pro Program regenerace památkové zóny. Zatím probíhají na náměstí drobné úpravy pro zajištění jeho pohodlnějšího a bezpečnějšího užívání.

Pro horní část Zbraslavi připravujeme revitalizaci prostranství na Slunečním městě. Proběhlo dotazníkové šetření, kde občané navrhovali využití prostoru, které by se jim nejvíc líbilo. Poté byl na základě dotazníků zpracován návrh řešení – projektová studie od ateliéru IAV – a k němu proběhlo 20. 9. veřejné setkání, kde se občané s návrhem seznámili a diskutovali o svých připomínkách. Projekt bude postupně realizován v roce 2018.

Údržbu ulic a chodníků získala ve výběrovém řízení společnost AQIK, zimní údržbu komunikací ve správě městské části bude provádět Provozovna služeb.

Realizovala se druhá etapa úpravy a nové výsadby stromořadí v ulici Elišky Přemyslovny – od ulice Faltysova směrem na Baně. Celý pás zeleně opravdu prokoukl, podařilo se zlikvidovat i staré skládky stavebního odpadu, které tvořily velkou část povrchu pod keřovým patrem.

Magistrát hl. m. Prahy (MHMP) vyslyšel naše urgence a desítky schůzek konaných během posledních tří let konečně přinesly posun: MHMP připravuje velkou rekonstrukci ulice Žabovřeské. Součástí stavby bude také doplnění chodníků, parkovacích zálivů, přechodů a nových přístřešků u zastávek autobusů. Rada schválila dokumentaci ke stavebnímu povolení, termín zahájení prací je zatím neznámý.  

Odbor technické vybavenosti MHMP v současné době finišuje s rekonstrukcí komunikací v ulicích pod Havlínem, po zimní přestávce budou dokončovací práce hotové na jaře 2018. Spolupracujeme na řešení parkování v ulici.

Průběžně uklízíme veřejná prostranství, se kterým i nadále pomáhá sdružení Etincelle. Na přelomu října a listopadu se na odstranění následků vichřice, která způsobila značné škody, podíleli pracovníci technických služeb, hasiči, správce zeleně v Belvederu Karel Vodička a další.

Nové lavičky se objevily u mnoha zbraslavských zastávek MHD, na náměstí, na dětských hřištích, u nových sportovišť (workoutové hřiště). Postupně obměňujeme ty dosluhující a doplňujeme je i v souvislosti se všemi revitalizacemi ve veřejném prostoru. Nechali jsme odstranit nebezpečné lavičky z prostoru před Albertem a zažádali MHMP, který je správcem pozemku, o umístění nových. „Kavárenské posezení" vzniklo na Jezdeckých schodech před Městským domem (daroval IPR).

Vypověděli jsme pro nečinnost a neplacení nájmu smlouvu provozovateli stánku u zastávky sídliště Zbraslav.

Souhlasili jsme s dokumentací připravovaných staveb nebo stavebních úprav domů, které respektují zástavbu v okolí a Zbraslavi budou slušet, například rodinných domů v ulici Pod Špejcharem, V Bílce, Výzkumníků, zateplení a úpravy bytového domu Svépomoci, přístřešek pro parkovací stání a oplocení v ulici Karla Michala, rekonstrukce chaty na Závisti, stavebních úprav drogerie Teta na Zbraslavském náměstí, přístavby řadového domu v ulici Generála Mejstříka, dvojdomu v ulici Jiřiny Štěpničkové, změny střechy a vnitřních úprav domu ve Fuchsově ulici. V případech, kdy se rada neshodla na souhlasném stanovisku, pozvala investory k dalšímu jednání.

Doporučili jsme zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem pozemků pod garážemi Nad Kamínkou, tento společný veřejný prostor by měl i v budoucnu sloužit zbraslavské veřejnosti.

V Městské zahradě jsme nechali zrekonstruovat gabionové terasy, přidali zábradlí podél chodníku v horní části a na jaře se v areálu zahrady chystají nové výsadby.

 

Zdraví a bezpečnost

Vypsali jsme výběrové řízení na vybudování skateparku v rámci revitalizace sportoviště za školou Nad Parkem. Sportoviště bude po úpravách sloužit základní škole jako doposud, otevře se ale i veřejnosti, protože venkovní sportoviště na Zbraslavi doposud chybí. Výběrové řízení na celkovou rekonstrukci hřiště je připravené a zakázka vypsána.

Pro zvýšení bezpečnosti přenecháváme na dalších pět let zdarma prostory v objektu Žabovřeská 1227 pro služebnu městské policie.

Proběhlo výběrové řízení na nový cisternový vůz pro naše hasiče. Cisterna bude dodána na jaře 2018.

Zabývali jsme se nebezpečím spojeným s přemnožením divokých prasat a mimo jiné schválili finanční podporu, tzv. zástřelné na podporu jejich odlovu. Zbraslavským myslivcům se daří díky svému obrovskému nasazení divočáky lovit. Je to vidět, škody na loukách, trávnících a parcích jsou oproti minulým letům podstatně menší.

Občanská vybavenost

Ve veřejném prostoru je důležitá také občanská vybavenost. Ačkoliv některé záležitosti nemůžeme přímo ovlivnit, snažíme se spolupracovat na jejich řešení a oslovujeme odpovědné instituce.

Snažíme se dohodnout s Českou poštou na zkvalitnění jejích služeb pro zbraslavské občany. Na schůzkách jim pomáháme najít vhodnější prostory s podmínkou garantování většího rozsahu služeb.

Spolupracujeme na řešení problémů s dopravou na Strakonické. Už na jaře proběhla jednání na ROPID o pokračování autobusového pruhu v další etapě, tj. od Lahovického mostu až k začátku současného vyhrazeného BUS-pruhu u Velké Chuchle. Nyní je tato varianta v projednávání (PČR, Odbor dopravy, IPR...). Naráží na vjezdy k nemovitostem v Lahovičkách. Toto potenciální kolizní místo je velmi obtížně řešitelné, ROPID nyní projednává více variant řešení.

Probíhá rekonstrukce dalších obecních bytů a jejich pronajímání.

 

Otevřená radnice

Úpravami budovy úřadu a jejím otevřením se snažíme usnadnit občanům řešení běžných i náročnějších životních situací a komunikaci nejen s odbory úřadu, ale i s radními.

Pro rodiče s dětmi jsme zajistili klidné místo pro přebalování a kojení, a to jak v budově úřadu městské části na Zbraslavském náměstí, tak v Městském domě. Ve snaze o odstranění bariéry u vstupu do budovy úřadu jsme pořídili lyžiny. Tato opatření navazující na systém komunikace pro osoby se ztíženou mobilitou (lze si zazvonit na pověřeného zaměstnance úřadu, který zprostředkuje možnost pohodlného vyřízení situace).

Stále častěji přicházíte s dotazy a náměty, kterých si ceníme. Snažíme se i nadále zlepšit chod úřadu, podařilo se nám k tomu získat dotaci od ministerstva práce a sociálních věcí a nyní vypisujeme výběrové řízení s cílem vytvořit a zavést do praxe strategický plán rozvoje a komunikační strategii úřadu MČ. Intenzivně řešíme podle nařízení Evropské unie zpracování osobních údajů fyzických osob, tzv. GDPR.

Veřejnost informujeme prostřednictvím webových stránek, SMS zpráv, Zbraslavských novin a také na facebooku MČ Praha-Zbraslav. Zveřejňujeme materiály pro zasedání zastupitelstva a rady, veřejné zakázky a uzavřené smlouvy. Z jednání zastupitelstva, rady, výborů a komisí jsou pořizovány a zveřejňovány zápisy, ze zastupitelstva je pořizován audiozáznam. Hospodaření městské části mohou občané sledovat skrze aplikaci Rozklikávací rozpočet na webových stránkách. V druhé polovině roku 2017 jsme tuto aplikaci rozšířili i o hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ. Dokončujeme přípravy na zřízení infocentra na Zbraslavském náměstí. Uveřejňujeme všechny schůzky, které v agendě radních uskutečníme.

Veřejnost zapojujeme do projektů a rozhodování. K velkým i menším projektům probíhají veřejná setkání s diskusí, jako například setkání k zahájení nové vlny Participativního rozpočtu, či k revitalizaci prostranství na Slunečním městě. K tomuto projektu jsme také uskutečnily dvě vlny dotazníkového šetření, ve kterém se občané mohli k prostoru vyjadřovat. 23. 10. proběhlo v Městském domě Setkání se starostkou a radními, aneb O všem s vámi, kde jste přišli diskutovat o tom, co vás zajímá a trápí.

Ve druhém ročníku projektu Participativní rozpočet, pro který jsme určili částku 1.000.000 Kč z rozpočtu 2017, byly realizovány 4 projekty, kterým jste udělili nejvíce hlasů: venkovní workoutové hřiště, oprava komunikace v ulici Pod Vysílačkou, venkovní stoly na ping pong, pítko při ulici Pirnerova u zpevněné plochy „oválu“. Projekt Eliščiny zahrádky byl pro svou finanční náročnost vyňat z Participativního rozpočtu, bude však realizován v celém rozsahu v příštím roce. Do dalšího ročníku Participativního rozpočtu se přihlásilo 10 projektů.

 

Komunitní život – kultura, sport, volný čas

Podporujeme komunitní, kulturní a sportovní využívání volného času. Pořádáme akce městské části, podporujeme akce místních spolků, neziskových organizací i jednotlivých občanů, a to spoluprací, finančně, zapůjčením prostor, zapůjčením mobiliáře nebo záštitou.

Na konci léta a na podzim proběhly tradiční akce městské části: letos jubilejní 50. ročník jízdy historických vozidel do vrchu a dopolední výstava vozidel na Zbraslavském náměstí, Zbraslavský sportovní den pro děti i celé rodiny, mezinárodní festival dechových orchestrů, big bandů a jazzových souborů Vejvodova Zbraslav a Slavnosti Elišky Přemyslovny. Každých čtrnáct dní se konaly Zbraslavské jarmarky. Nově jsme pořádali zdravotně preventivní akce na Zbraslavském náměstí: Zbraslav – město zdraví a pohybu.

Vyhlásili jsme letošní druhou výzvu k podávání žádostí o dotace na komunitní projekty pro oblasti sport a volný čas, kultura a vzdělávání, sociální oblast, životní prostředí. V druhé grantové výzvě letošního roku jsme podpořili 5 projektů částkou 82.300 Kč, celkem za rok 2017 bylo podpořeno 29 aktivních organizací a jedinců s 42 projekty pro veřejnost, a to částkou 1.366.150 Kč. Ve druhé polovině roku tak byly podpořeny projekty Letní kino Kamínka, tenisové turnaje Zbraslav open, Zbraslavský basketbalový pohár a basketbalové soustředění, soutěž O Zbraslavskou loutku a oslavy 130 let Sokola Zbraslav, atletické závody, výstava bonsají, Pohádkový les, Lampionový průvod, Swing pro Zbraslav a akce, univerzita třetího věku a zájezd pro seniory. Dále Stella Cup Zbraslav Baně, Zbraslavský salon 2017, rukodělné práce a Rozmarná plovárna.

Již nyní jsme vyhlásili grantovou výzvu na komunitní projekty pro oblasti sport a volný čas, kultura a vzdělávání, sociální oblast, životní prostředí a grantovou výzvu na podporu neziskovým organizacím, jejichž činnost je zaměřena na využití volného času, spolkový život a osvětu na rok 2018.

Zapůjčili jsme městské prostory pro konání akcí. Například Městskou zahradu pro letní cvičení Tai-chi a pro podzimní výstavu bonsají, divadlo Jana Kašky pro natáčení České televize nebo pro Amatérskou divadelní asociaci, která tu v listopadu uspořádala přehlídku amatérských divadelních souborů. Schválili jsme bezplatnou zápůjčku hřiště na Baních pro konání fotbalového turnaje a bezplatnou zápůjčku prostoru sálu Městského domu pro organizaci vánočního koncertu ženského pěveckého sboru.

Důležitá jsou ale také sousedská setkání, proto podporujeme i adventní setkávání u rozsvícených vánočních stromečků na různých místech Zbraslavi. O Vánocích 2017 jsme je pomohli zorganizovat či zpropagovat na 6 místech Zbraslavi.

Po komplikacích se nakonec podařilo zajistit pěkné vánoční osvětlení i stromeček na Zbraslavském náměstí.

Spolu s farníky ze sv. Jakuba jsme zorganizovali a finančně zajistili představení Živého betlému, s nímž k nám přijeli ochotníci ze Starého Plzence.

Na 16. 12. jsme připravili Zbraslavské Vánoce – lidovou veselici, další sousedské setkání, které je pojato jako událost s adventními trhy, programem a ohňostrojem.

Od ledna 2018 připravujeme velké oslavy 100 let české státnosti (od založení republiky a 25 od vzniku České republiky. V tomto projektu bychom chtěli reflektovat všechny silné osmičkové či výroční data (1918, 1938, 1948, 1968, 1993), a tak jsme rok 2018 nazvali Osmičkovým rokem.

 

Školství a sociální oblast

 

Školství

Vnímáme školství jako komplexní systém opírající se o péči o děti, jejich výchovu a vzdělávání ve školách i prostřednictvím podpory aktivního využívání jejich volného času. To by nebylo možné bez podpory učitelů, vychovatelů, zaměstnanců škol a školských zařízení, kterou můžeme uskutečňovat zejména nepřímo, a bez podpory vedoucích pracovníků škol a školských zřízení. Tu můžeme poskytovat přímo, tedy poskytováním financí a podpory ve všech věcech týkajících se vedení organizací, tedy záležitostí týkajících se zajištění vhodných podmínek pro rozvoj dětí, výuku a výchovu, záležitostí koncepčních, organizačních, správních i ekonomických. Nedílnou součástí péče je také správa školních budov a pozemků.

Dokončili jsme Koncepci rozvoje vzdělávání na Zbraslavi, kterou připravujeme ke konzultacím se školami a školskými zařízeními, spolky, radou a školskou komisí a k předložení zastupitelstvu.

Předložili zastupitelstvu podle nového zákona před koncem kalendářního roku ke schválení připravené a projednané provozní příspěvky školám a školským zařízením v celkové výši 11.848.600,- Kč. Další finance školám navrhujeme do investičního rozpočtu, který bude zastupitelstvu předložen ke schválení s rozpočtem městské části na rok 2018.

Spolupracujeme na aktualizaci Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) Prahy 16, který je podmínkou pro to, aby mohly školy a školská zařízení čerpat finanční prostředky z grantových výzev ministerstva a magistrátu k větším investičním akcím, jako je například vybavení odborné učebny v řádech milionů korun.

Ve spolupráci s učitelským sborem a ředitelem školy hledáme nové možnosti rozvoje základní školy. Připravujeme rekonstrukci a dostavbu základní školy, budovy v Hauptově ulici a U Lékárny. Jedná se hlavně o úpravu vstupu po požáru šaten.

Další vypsanou veřejnou zakázkou je Snížení energetických ztrát budovy Nad Parkem (zateplení zbývajících fasád). Také jsme schválili studii úprav okolí budovy Nad Parkem. U hlavního vstupu vznikne reprezentativní předprostor s úschovnou kol, u vstupu na hřiště plocha pro relaxaci.

Základní škole Vladislava Vančury jsme poskytli finanční prostředky na dodávku interaktivních tabulí. Výběrové řízení si administrovala a časově rozvrhla škola sama. Škola dostane navíc ještě prostředky na vzdělávací program „Bezpečné klima ve školách“. Do učebny hudební výchovy byly pořízeny nové vhodnější židle.

Setkáváme se na pravidelných poradách s řediteli škol a školských zařízení, kde řešíme otázky organizace, legislativních změn, společných projektů a vyměňujeme si návrhy a připomínky. Setkáváme se také s pracovníky škol, a to jak ve slavnostní atmosféře na konci a na začátku školního roku, tak při běžném provozu na informativních a diskusních setkáních.

Ředitele škol jsme ocenili podle Pravidel pro poskytování odměn mimořádnými odměnami v červnu za ekonomickou správu škol, v prosinci za hlavní činnost organizací. Ředitelům jsme také podle novelizace zákona stanovili vyšší platové ohodnocení.

Podporujeme pracující rodiče zavedením téměř nepřetržitého provozu mateřských škol během léta.

Ve všech příspěvkových organizacích proběhly veřejnosprávní kontroly hospodaření, spolupracujeme na dořešení problematických míst a na nápravě zjištěných nedostatků.

 

Sociální oblast

Příjemné prožívání radostných životních situací zbraslavských občanů podporujeme setkáváním při vítání občánků, setkáváním seniorů nebo připomínáním jejich významných životních jubileí.

Vytvoření týmu dvou sociálních pracovnic, do jejichž agendy spadá jak práce veřejného opatrovníka, tak sociální poradenství, pečovatelská služba a Domov s pečovatelskou službou (DsPS) a propojování místních pro-sociálně orientovaných organizací v rámci plánování sociálních služeb Zbraslavi (spolu s pražskými a regionálními poskytovateli sociálních služeb), pomáhá občanům Zbraslavi snadněji řešit tíživé životní situace.

Pracujeme na zřízení fungující klubovny v Domově s pečovatelskou službou.

Na základě spolupráce s Klubem aktivního stáří, vedeným pod Asociací Samaritánů ČR, jsme zorganizovali Vánoční setkání se seniory, kde jsme vyhlásili ceny za nejlepší seniory-dobrovolníky a zároveň ocenili práci pečovatelek.

Podařilo se nám z prostředků MHMP získat dotace na pečovatelskou službu ve výši 706.000 Kč.

V objektu bývalých jeslí Žabovřeská poskytujeme nebytový prostor společnosti Helpless, která zde provozuje chráněnou dílnu pro znevýhodněné osoby. Pro seniory jsme zřídili Seniortaxi, dopravující osoby se sníženou pohyblivostí každý měsíc na pietní místa.

Připravujeme dotazník potřeb, jež budeme na začátku roku 2018 distribuovat veřejnosti, který by měl zmapovat případné další oblasti sociální práce, potřebné pro naše občany.

 

Finance a další…

V červnu jsme souhlasili s návrhem Závěrečného účtu MČ Praha-Zbraslav, který je výsledkem hospodaření MČ za rok 2016, a doporučili zastupitelstvu jej odsouhlasit. Byl předložen současně se zprávou o kontrole hospodaření, kde kontrolní orgán, kterým je MHMP, nenalezl žádný závažný nedostatek, a zastupitelstvem závěrečný účet schválen.

Podařilo se nám získat více než 1,5 mil. Kč z různých zdrojů na podporu sociálních služeb, na vybudování fitparku a na vzdělávání zaměstnanců úřadu.

V průběhu roku 2017 se nám podařilo získat investiční a neinvestiční dotace ve výši více než 80 mil. Kč například na modernizaci školního hřiště, na projekt revitalizace objektu bývalé prádelny, vytvoření komunitního centra v objektu bývalých jeslí, na odkupy pozemků či nákup nové hasičské cisterny.

Pravidelně informujeme jak zastupitele, tak občany o vývoji kauzy RSC. Proběhlo několik jednání se zástupci vlastníků sportovního areálu ve snaze nalézt dohodu o využití a nájmu pozemků MČ, na kterých je areál postaven. Bohužel, jednání jsou zástupci vlastníků často prodlužována a celá kauza je již několik let řešena i soudně. Soudní řízení je vedeno ve spolupráci s MHMP a poslední rozhodnutí soudu je ve prospěch MČ. Věříme proto, že v roce 2018 bude nalezena dohoda, nebo padne konečné rozhodnutí soudu tak, aby občané měli z pozemků ve vlastnictví MČ užitek.

V rámci naší spolupráce s hlavním městem na zřízení Příměstského parku Soutok v oblasti mezi Velkou Chuchlí a Černošicemi jsme se v listopadu zúčastnili dalšího setkání platformy Společně na Soutoku v sídle pražského IPR. Setkání mají formu veřejné konference a jsou součástí výzkumného projektu rozvoje příměstské krajiny na soutoku Vltavy a Berounky v Praze. Hlavní témata byla: požadavky místních klíčových aktérů, kulturně-historický kontext krajiny, prostupnost, ekosystémové služby a koordinovaná správa území.

Jedním z příspěvků naší městské části je příprava novely zákona o vnitrozemské plavbě, ve které navrhujeme zrušení kontroverzního projektu splavnění Berounky z Radotína až do Hýskova u Berouna.

 


Příloha

Vytvořeno: 8. 2. 2018
Poslední aktualizace: 8. 2. 2018 09:58
Autor: Marta Spáčilová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

20.10.2020 04:10

Aktuální výška:

77 cm

20.10.2020 04:00

Aktuální výška:

463 cm

20.10.2020 04:10

Aktuální výška:

116 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

20.10.2020 04:00

Aktuální výška:

118 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální