Obsah

 

 

 7  -  Závěrečný účet MČ Praha-Zbraslav za rok 2015

Přílohy:

1  

Přehled o dlouhodobém majetku

 

Přehled o peněžních tocích

Přehled o plnění rozpočtu

Přehled o plnění rozpočtu - sestava 120

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Fondy

Příloha

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

10

Zůstatky na bankovních účtech

11

Zpráva o přezkoumání hospodaření v roce 2015

12

Opatření tajemnice ÚMČ

 

8 - Program 2/2016 pro poskytování dotací Městské části Praha-Zbraslav v oblasti "KOMUNITNÍ PROJEKTY"

 

9 - Žádost MHMP o projednání odejmutí pozemků parc. č. 3172/26, 3172/27, 2939/14, 2935/15, 3168/86 vše  v k. ú. Zbraslav ze svěřené správy MČ Praha-Zbraslav do majetku státu zastoupeného státní organizací Ředitelství silnic a dálnic

 

10 - Zpráva o stavebním řízení  "Stavba zdravotnického zařízení v budově Sportovní centrum Třešňovka - změna stavby před dokončením"

 

11 - Polyfunční dům Zbraslav, Kaškova č. p. 615, Praha-Zbraslav

 

12 - Zpráva o jednání se ZO ČZS Zbraslav-Kamínka

 

13 - Žádost o poskytnutí dotace OP PPR - Komunitní centrum Zbraslav

 

14 - Koncepce hospodaření s byty ve správě MČ Praha-Zbraslav

 

15 - Výsledek výběrového řízení na Návrh loga MČ Praha-Zbraslav

 

16 - Hodnocení Zbraslavských novin 2015

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

29.10.2020 07:20

Aktuální výška:

79 cm

29.10.2020 07:50

Aktuální výška:

483 cm

29.10.2020 07:20

Aktuální výška:

94 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

29.10.2020 06:00

Aktuální výška:

98 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální