Obsah

Stanovení celkové výše objemu neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2021

 

Koncepce rozvoje vzdělávání MČ Praha-Zbraslav na období 2020 -2025

 

Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu (parc. č. 3283)

 

Směna pozemku parc. č. 3101/2 k. ú. Zbraslav zapsaný na LV 1707 za soubor pozemků zapsaných na LV 2079 vše v k. ú. Zbraslav a koupě pozemku parc. č. 2034/1 díl „b+c“ k. ú. Zbraslav zapsaný na LV 5323

 

Prodej pozemku parc. č. 2195/2 o výměře 2 m2 k. ú. Zbraslav, který byl oddělen geometrickým plánem z pozemku parc. č. 2195 k. ú. Zbraslav, na základě předložené žádosti č.j. 2542/2020/OMIR ze dne 2.9.2020

 

Návratná finanční výpomoc SK Zbraslav

 

Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav pro rok 2021

 

Dodatečný bod:

Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu (parc. č. 1312/1)

 

Koupě domu č.p. 1336 a pozemků parc. č. 127/4, parc. č. 127/5 vše k. ú. Zbraslav zapsané na LV 1946 za cenu 16.500.000 Kč

 

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

27.11.2020 14:50

Aktuální výška:

52 cm

27.11.2020 15:00

Aktuální výška:

400 cm

27.11.2020 14:50

Aktuální výška:

86 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

27.11.2020 14:00

Aktuální výška:

91 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální