Obsah

7  -  Zpráva o činnosti Rady MČ Praha-Zbraslav

 

8 -  Návrh rozpočtu MČ Praha-Zbraslav na rok 2017

 

9  -  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Dětské jesle Zbraslav o.p.s.

 

10 - Program poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav na systémovou podporu neziskovým organizacím pro rok 2017

 

11 - Program poskytování dotací MČ Praha-Zbraslav v oblasti komunitních projektů pro rok 2017

 

12 - Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem - předkupní právo odkupu - pč. 1314/28

 

13 - Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem - předkupní právo odkupu - pč. 1314/30

 

14 - Žádost o vyslovení souhlasu Rady hl. m. Prahy se záměrem prodeje Ottovy vily čp. 500 a funkčně souvisejících pozemků parc. č. 1777/1, 1778, 1779/1 vše v k. ú. Zbraslav

 

15 - Podání žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby

 

16 - Petice proti záměru stavby "Polyfunkční dům Zbraslav"

 

17 - Lokalita Strnady - zpráva z podnětu Kontrolního výboru

 

18 - Veřejné zakázky - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu

 

DODATEČNÉ BODY

19 - Žádost o svěření pozemků parc.č. 683/1, 683/8, 691/13 a 1894/3 vše v k.ú. Zbraslav do správy MČ Praha – Zbraslav

 

20 - Užívání pozemků parc. č. 706/7, 706/9, 706/16, 707/3, 707/4, vše k. ú. Zbraslav, obec Praha, po ukončení smlouvy o nájmu pozemků ke dni 1. 7. 2015 (kauza RSC)

 

21- Rozpočtové opatření 1/2017

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

29.10.2020 07:50

Aktuální výška:

78 cm

29.10.2020 07:50

Aktuální výška:

483 cm

29.10.2020 07:50

Aktuální výška:

95 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

29.10.2020 07:00

Aktuální výška:

100 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální