Obsah

7  -  Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem - předkupní právo odkupu

 

8  -  Prodej částí pozemků parc. č. 1324/1 a parc. č. 1325/5 na základě předložené žádosti č.j. 1081/2017/OMIR ze dne 27.3.2017

 

9. Uzavření Smlouvy o převodu správy majetku hlavního města Prahy - Městská policie hl. m. Prahy

 

10. Program regenerace městské památkové zóny MČ Praha-Zbraslav

 

11. Veřejnoprávní smlouva - Dětské jesle Zbraslav o. p. s.

 

12. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav - dotace nad 50.000 Kč

 

Dodatečné body

13. Směna pozemků parc. č. 3175/5, 3175/6, 3175/7 za pozemky parc. č. 2964/3, 2965 vše v k. ú. Zbraslav s doplatkem ve výši 210.000 Kč ve prospěch MČ

 

14. Prodej části pozemku parc. č. 2025/25 díl "e" o výměře 0,37 m2, k. ú. Zbraslav, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 2963-18/2017, na základě žádosti č.j. 1186/2017/OMIR ze dne 3.4.2017

 

15. Rozpočtové opatření 8/2017

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

21.10.2020 05:50

Aktuální výška:

78 cm

21.10.2020 06:30

Aktuální výška:

469 cm

21.10.2020 06:20

Aktuální výška:

110 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

21.10.2020 05:00

Aktuální výška:

114 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální