Obsah

Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav pro rok 2018

 

Podpora kulturního života MČ Praha-Zbraslav - Divadlo Jana Kašky

 

Prodej pozemku parc. č. 3222/1 o výměře 212 m2v  k. ú. Zbraslav

 

Žádost o koupi pozemků pod garážemi vše v k. ú. Zbraslav, v ulici Nad Parkem

 

Nákup pozemků parc. č. 365/8 a parc. č. 365/9, vše v k. ú. Lahovice

 

Žádost o vyslovení souhlasu hl. m. Prahy s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 835/9 a parc. č. 1991/17, vše v k. ú. Zbraslav

 

Žádost o svěření pozemků parc. č. 2881/22, 2881/23, 2881/24, 2881/25, 2886/26, 2881/27, vše v k. ú. Zbraslav do správy MČ Praha-Zbraslav

 

Žádost o svěření pozemků parc. č. 2883/5, 2883/7, 2883/10, 2883/11, 2883/12, 2883/13, vše v k. ú. Zbraslav do správy MČ Praha-Zbraslav

 

Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem

 

Směna pozemku parc. č. 2025/28 o výměře 318 m2, za pozemek parc. č. 2025/29 o výměře 318 m2 v k. ú. Zbraslav 

 

Návrh na pořízení změny Územního plánu SÚ HMP na pozemcích parc. č. 2873/2, 2873/1, 2874/119, vše v k. ú. Zbraslav

 

Polyfunkční dům Zbraslav, Kaškova čp. 615,  Praha-Zbraslav

 

Záměr splavnění řeky Berounky v úseku Praha - Beroun

 

Návrh změny Jednacího řádu

 

Zpráva o řešení havárie IT a plnění informační koncepce ISVS

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

29.10.2020 09:10

Aktuální výška:

80 cm

29.10.2020 09:20

Aktuální výška:

483 cm

29.10.2020 09:20

Aktuální výška:

96 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

29.10.2020 09:00

Aktuální výška:

99 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální