Obsah

Závěrečný účet městské části Praha-Zbraslav za rok 2017

 

Rozpočtové opatření 5/2018

 

Rozpočtové opatření 6/2018

 

Nabídka odkupu garáže na pozemku parc. č. 1314/14 - předkupní právo odkupu

 

Nabídka odkupu garáže na pozemku parc. č. 1313/7 - předkupní právo odkupu

 

Směna pozemku ve správě MČ Praha-Zbraslav s doplatkem a prodej pozemku parc. č. 2856/73 o výměře 59 m2

 

Směna pozemků ve správě MČ Praha-Zbraslav za vybudované těleso komunikace v ulici Pod Beránkem s doplatkem

 

Žádost o dotaci OPŽP - Snížení energetických ztrát budova ÚMČ Praha-Zbraslav

 

Informace pro zastupitele, členy výborů zastupitelstva a členy komisí rady k nařízení GDPR

 

Projekt "Rekonstrukce a dostavba objektu bývalé prádelny"

 

Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav - Smlouva o výpůjčce

 

Program regenerace městské památkové zóny MČ Praha-Zbraslav pro období 2018 - 2023

 

Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav pro volební období 2018-2022

 

Dodatečný bod jednání:

Připomínky MČ Praha-Zbraslav k návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

29.10.2020 07:20

Aktuální výška:

79 cm

29.10.2020 07:50

Aktuální výška:

483 cm

29.10.2020 07:20

Aktuální výška:

94 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

29.10.2020 06:00

Aktuální výška:

98 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální