Obsah

 

Petr Janeček

tajemník úřadu

257 111 815 petr.janecek@mc-zbraslav.cz

 

Tajemník úřadu je vedoucím Úřadu MČ Praha-Zbraslav a je odpovědný starostovi MČ Praha-Zbraslav za plnění úkolů Úřadu MČ Praha-Zbraslav v samostatné i přenesené působnosti. Tajemník Úřadu MČ Praha-Zbraslav řídí a kontroluje činnost zaměstnanců MČ Praha-Zbraslav a zaměstnanců zařazených do Úřadu MČ Praha-Zbraslav. Je přímým nadřízeným všech vedoucích odborů Úřadu MČ Praha-Zbraslav.

 

Tajemník Úřadu MČ Praha-Zbraslav plní úkoly stanovené zákonem číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, vůči zaměstnancům MČ Praha-Zbraslav a zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené Úřadu MČ Praha-Zbraslav. Tajemník je vedoucím úřadu podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a plní povinnosti vedoucího úřadu dané tímto zákonem.

 

Tajemník Úřadu MČ Praha-Zbraslav, podle § 103 a § 81 zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, má zejména tyto kompetence:

 

 • zúčastňuje se zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav a Rady MČ Praha-Zbraslav s hlasem poradním;
 • plní úkoly uložené mu Zastupitelstvem MČ Praha-Zbraslav a Radou MČ Praha-Zbraslav;
 • jmenuje po projednání v Radě MČ Praha-Zbraslav své zástupce;
 • vydává svým nařízením zejména pracovní řád, spisový řád a skartační řád úřadu;
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům MČ Praha-Zbraslav zařazeným do Úřadu MČ Praha-Zbraslav;
 • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům MČ Praha-Zbraslav zařazených do Úřadu MČ Praha-Zbraslav;
 • na návrh tajemníka Úřadu MČ Praha-Zbraslav Rada MČ Praha-Zbraslav zřizuje a ruší odbory Úřadu MČ Praha-Zbraslav a schvaluje organizační řád Úřadu MČ Praha-Zbraslav;
 • na návrh tajemníka Úřadu MČ Praha-Zbraslav Rada MČ Praha-Zbraslav jmenuje a odvolávat vedoucí odborů úřadu MČ Praha-Zbraslav; jmenování nebo odvolání vedoucího odboru bez návrhu tajemníka úřadu je neplatné;

 

Tajemník Úřadu MČ Praha-Zbraslav má dále zejména tyto kompetence:

 

 • podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný zaměstnanec úřadu;
 • podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů ve věcech samostatné působnosti, přičemž zavazovat městskou část může pouze, je-li k tomu oprávněn dle zákona, vnitřním předpisem nebo pověřen příslušným orgánem městské části;
 • vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích odborů, vedoucích oddělení a zaměstnanců úřadu;
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči všem dalším zaměstnancům MČ Praha-Zbraslav;
 • rozhoduje o způsobu zvyšování kvalifikace zaměstnanců MČ Praha-Zbraslav;
 • rozhoduje při kompetenčních sporech mezi odbory a koordinuje jejich činnosti;
 • rozhoduje o koncepčních opatřeních týkajících se výkonu státní správy.

 

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

16.1.2021 06:10

Aktuální výška:

58 cm

16.1.2021 06:20

Aktuální výška:

414 cm

16.1.2021 06:10

Aktuální výška:

87 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

16.1.2021 05:00

Aktuální výška:

95 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální