Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

MEMORANDUM O SOUTOKU – ZBRASLAVSKÝ ÚSPĚCH NA RADĚ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Typ: Tisková zpráva
Rada hl. m. Prahy projednala na svém úterním jednání výzvu Městské části Praha - Zbraslav k podpisu Memoranda o spolupráci na rozvoji a budoucím využití území kolem soutoku Berounky a Vltavy.

Rada hl. m. Prahy tuto výzvu postoupila k jednání zastupitelstvu hlavního města.

 

Vedle politické podpory našeho stanoviska k řešení významné krajinné oblasti přijala rozhodnutí, která, jak doufáme, povedou ke konkrétním řešením. Rada hl. m. Prahy totiž schválila záměr "Příměstský park jako nástroj péče o krajinu“ tak, jak je uveden v Koncepci pražských břehů, a uložila Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy zpracovat návrh akčního plánu rozvoje a budoucího využití území kolem soutoku Berounky a Vltavy. Dále si rada vyžádá stanovisko Ministerstva dopravy ČR ve věci možného budoucího záměru splavnosti Berounky. V této otázce bude Praha postupovat ve spolupráci se Středočeským krajem. Předkladatelem materiálu byl náměstek primátorky M. Stropnický.

 

Soutok je společné území nás, kteří tu žijeme, ostatních obyvatel Prahy i obcí Středočeského kraje. Svědčí o tom podpisy pod Memorandem.  Naším dalším úkolem je zajistit jeho vyvážený rozvoj s respektem ke kulturním, krajinným a ekologickým hodnotám. 

 

Děkujeme všem za společné nakročení. 

 

Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha – Zbraslav

 


 

Hlavní město Praha, RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy, číslo 2149, ze dne 8.9.2015, k Memorandu o spolupráci na rozvoji a budoucím využití území kolem soutoku Berounky a Vltavy

 

 

Rada hlavního města Prahy

 

I .  b e r e  n a  v ě d o m í

 

výzvu Městské části Praha - Zbraslav k podpisu Memoranda o spolupráci na rozvoji a budoucím využití území kolem soutoku Berounky a Vltavy (dále jen Memorandum) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

I I .  s o u h l a s í

 

s návrhem Memoranda o spolupráci na rozvoji a budoucím využití území kolem soutoku Berounky a Vltavy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

 

I I I .  s c h v a l u j e

 

záměr "Příměstský park jako nástroj péče o krajinu“ (dále jen Příměstský park) tak jak je uveden v Koncepci pražských břehů a doporučuje jej k rozpracování dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

 

I V .  u k l á d á

 

1. řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 1. zpracovat návrh akčního plánu rozvoje a budoucího využití území kolem soutoku Berounky a Vltavy dle schválené Koncepce pražských břehů (dále jen Projekt Soutok)

Termín: 8.12.2015

 

2. náměstkovi primátorky Stropnickému

předložit návrh dle bodu II. tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu hl.m. Prahy

Termín: 22.10.2015

zajistit stanovisko Ministerstva dopravy ČR ve věci možného budoucího záměru splavnosti Berounky a současně sladit postup se Středočeským krajem. Informace o Generelu splavnění Berounky jsou součástí přílohy č. 4 a č. 5 důvodové zprávy

Termín: 31.12.2015

 

 

Adriana Krnáčová, primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek, náměstek primátorky hl.m. Prahy

 

 

 

 


Vytvořeno: 11. 9. 2015
Poslední aktualizace: 1. 10. 2017 23:08
Autor:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

26.1.2021 06:10

Aktuální výška:

64 cm

26.1.2021 06:50

Aktuální výška:

414 cm

26.1.2021 06:10

Aktuální výška:

109 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

26.1.2021 05:00

Aktuální výška:

116 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální